Artikkelikuva

Helsingin kaupunki haluaa kehittää keskustan vetovoimaa ja parantaa keskustassa toimivien yritysten toimintaedellytyksiä

Helsingin ydinkeskustan elinvoima on kärsinyt muita kaupunginosia enemmän koronapandemiasta johtuneista rajoituksista: työntekijöiden ja matkailijoiden puuttuminen ja useita toimialoja koskeneet mittavat rajoitukset ovat ainakin hetkellisesti heikentäneet useiden ydinkeskustassa toimivien yritysten toimintaedellytyksiä. Erityisesti muotikaupan ja asusteiden myymälöiden määrät ovat vähentyneet ydinkeskustassa jo ennen koronapandemiaa. Verkkokaupan kasvu ja keskustan ulkopuolelle valmistuneet kauppakeskukset ovat lisänneet entisestään kilpailua kaupan alalla.

Helsingin kaupungille vireä ja vetovoimainen keskusta on erittäin tärkeä. Helsingin uudessa kaupunkistrategiassa onkin useita kirjattuja tavoitteita, jotka koskevat ydinkeskustan kehittämistä. Näitä ovat muun muassa keskustan elinvoimaprojektin käynnistäminen, liikenteen sujuvoittaminen sekä keskustan vetovoimaisuuden kehittäminen. Lisäksi taiteen ja kulttuurin merkitys kaupungin elämyksellisyyden luomisessa korostuu erityisesti keskustassa, jossa järjestetään paljon tapahtumia.

– Helsingin kaupungin tavoitteena on yhteistyössä muiden keskustan toimijoiden kanssa parantaa keskustan houkuttelevuutta, lisätä keskustan kävijämääriä sekä kävijöiden ja asiakkaiden intoa tulla asioimaan ja viihtymään Helsingin keskustaan, toteaa Helsingin kaupungin elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva.

Helsingin kaupungin tavoitteena on turvata kaupan alan toimintaedellytyksiä sekä mahdollistaa toimialan uudistuminen. Kaupan alan toimijat näkevät haastavina keskustan toimintaedellytykset kuten vuokratasot ja asiakasvirtojen kehityksen. Toisaalta ydinkeskustat ovat aina erottuneet uniikkiudellaan ja vetovoimallaan ja se ei ole katoamassa Helsingin ydinkeskustasta hetkessä.

– Helsingin ydinkeskustan elinvoiman palauttaminen tarvitsee nopeita ja pitkälle tulevaisuuteen katsovia toimia, joilla voidaan estää keskustan näivettyminen ja varmistaa uusien työpaikkojen syntyminen erityisesti kaupan, palvelujen ja matkailun toimialoille. On erittäin myönteistä, että Helsingin kaupunki kehittää ydinkeskustan houkuttelevuutta tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa. Uusi kaupunkistrategia antaa erinomaiset raamit luoda Helsingistä kansainvälisesti kiinnostava, yrityksiä ja osaajia houkutteleva kasvun moottori, jossa elävä ydinkeskusta on olennainen menetystekijä, toteaa Helsingin seudun kauppakamarin johtaja Markku Lahtinen.

Uusi Helsingin kaupungin ja elinkeinoelämän yhteistyöryhmä tukee ydinkeskustan elinvoiman vahvistamista

Helsingin kaupunki on perustanut yhdessä kaupungin elinkeinoelämän edustajien kanssa yhteisen Helsingin kaupungin ja elinkeinoelämän yhteistyöryhmä ydinkeskustan elinvoiman vahvistamiseksi -työryhmän (HELY-ryhmä). Työryhmä on asetettu koko valtuustokauden 2021–2025 ajalle. 

Helsingin kaupungin tavoitteena on, että ydinkeskusta säilyy Suomen monipuolisimpana työpaikka-, palvelu-, ja vapaa-ajan keskittymänä ja on kaikkien saavutettavissa ympäri vuoden. Tätä varten kaupunki tiivistää yhteistyötään ydinkeskustan eri toimijoiden kanssa. Samalla Helsinki haluaa myös taata, että keskustan hyvä saavutettavuus kaikilla kulkumuodoilla kaikkina vuodenaikoina turvataan.

HELY-työryhmän tavoitteena on etsiä yhtä aikaa sekä nopeita toimenpiteitä että pitkän aikavälin kehittämistoimenpiteitä keskustan elävöittämiseksi. Työryhmä muodostaa yhteiset tavoitteet, joiden pohjalta ydinkeskustaa jatkossa kehitetään. Lisäksi ryhmä kartoittaa keskeisiä kehittämistarpeita alueen elinvoiman vahvistamiseksi ja edistää kaupunkistrategiassa 2021–2025 sekä Elinkeinopolitiikan maankäytölle asettamat tavoitteet (nk. ELMAT) -ohjelmassa esitettyjen ydinkeskustan linjausten toteutumista. Samalla ryhmän tavoitteena on laatia toimenpidesuunnitelma lähivuosien aikana toteutettavista nopeista toimista sekä pidemmän aikavälin kehittämistoimenpiteistä ydinkeskustan elinvoiman vahvistamiseksi sekä tunnistaa ja edistää nopeita kokeiluja, joilla jatkuvasti kehitetään ydinkeskustan toimintoja ja viihtyisyyttä. 

HELY-työryhmän puheenjohtajana toimii Helsingin kaupungin elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva. Työryhmä edustavaa mahdollisimman kattavasti ydinkeskustan elinvoiman kannalta keskeisiä toimintoja ja toimijoita, kuten erityisesti kaupan, kulttuurin- ja vapaa-ajan toimintaa, liikennettä sekä majoitus- ja ravitsemusalan palveluita. Keskeisiä toimijoita ovat kaupungin lisäksi myös alueella toimivat elinkeinoelämän järjestöt sekä kiinteistönomistajat, Helsingin Satama ja Helsingin Yliopisto.


Lisätietoja:

Helsingin kaupungin elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva,
p. 050 5599183
marja-leena.rinkineva@hel.fi

Helsingin seudun kauppakamarin johtaja Markku Lahtinen,
p. 050 571 3564
markku.lahtinen@chamber.fi


Lue myös

Syksyllä käynnistyvällä opiskelijakilpailulla haetaan uusia ideoita ydinkeskustan tulevaisuuteen

Helsingin ydinkeskustasta ja sen tulevaisuudesta käydään vilkasta keskustelua. Keskustaa haastetaan monin...

Mielipidekirjoitus: ydinkeskustan näivettyminen on pitkäaikaisen kehityksen tulos

Näyttää siltä, että helsinkiläiset päättäjät eivät osaa kuunnella. Kokonaiskuva keskustan vetovoimaisuudesta on hukassa.

Lausunto: Valtion väyläverkoston investointiohjelma vuosille 2024-2031

Kauppakamari on antanut lausunnon Väylävirastolle valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2024-2031.