Helsingin seutu tarvitsee Kehä IV:n, Tiina Pasuri, Helsingin seudun kauppakamari.

Helsingin satamanosien kehittämisestä on saatava aikaan pitkäjänteinen ratkaisu

Helsingin Satama julkisti heinäkuun alussa pormestari Vapaavuoren toimeksiannon mukaisen selvityksen satamanosien kehittämisskenaarioista vuoteen 2040.

Selvitys tarvittiin, koska vaatimus satamatoimintojen siirtämisestä Länsisatamasta Vuosaareen nostettiin jälleen esiin kävelykeskustan laajentamista ja maanalaista kokoojakatua koskeneen poliittisen kädenväännön yhteydessä viime syksynä.

Selvitys osoittaa, ettei satamatoimintojen järjestelyyn ja Jätkäsaaren liikenneongelmiin ole edelleenkään tarjolla helppoja tai halpoja vaihtoehtoja.

Päätöksiä olisi viimein kuitenkin tehtävä ja niihin sitouduttava. Niin alueen asukkaiden, Helsingin Sataman kuin sen toimintaan sidoksissa olevien yritystenkin kannalta on kestämätöntä, ettei Länsisataman asemasta ja alueen liikenneongelmien helpottamisesta kyetä saamaan aikaan kestävää ratkaisua.

Poliittisten päättäjien asema ei ole helppo. Helsingin Sataman mukaan liiketaloudellisesti paras vaihtoehto olisi kehittää nykyisiä satamanosia. Se edellyttäisi Jätkäsaaren liikenneongelmien ratkaisemista jollain tavalla, mihin poliittinen päätöksentekokoneisto ei ole tähän mennessä kyennyt. Ratkaisuja siihen on kyllä ollut tarjolla.

Toisena vaihtoehtona tutkittu Eteläsataman matkustaja-autolauttaliikenteen keskittäminen Länsisatamaan, mikä edellyttäisi autoliikenteen tunneliyhteyden rakentamista satamasta Länsiväylälle. Sen alustava hinta-arvio on 180 M€ ja toteuttaminen tiiviiseen kaupunkirakenteeseen epäilemättä haastavaa, muttei mahdotonta.

Tallinnan matkustaja- ja tavaraliikenteen siirtäminen kokonaan Vuosaareen olisi selvitetyistä vaihtoehdoista kallein ja riskialttein.

Se edellyttäisi muun muassa satama-alueen laajentamista luonnonsuojelu- ja virkistysalueiden suuntaan sekä matkustajaterminaalin ja metroyhteyden rakentamista. Kustannusarvio on miljardin luokkaa. Tämä vaihtoehto veisi matkailijat kauas Helsingin ydinkeskustasta ja vähentäisi työperäistä matkustamista, millä olisi negatiivinen vaikutus yrityksiin ja keskustan elinvoimaan. Laajennushanke joutuisi varmuudella myös vuosien valituskierteeseen.

Joidenkin mielestä kaikki henkilöauto- ja tavaraliikenne pitäisi ohjata kulkemaan Vuosaaresta. Ei pidä unohtaa, että varsinaisen palvelun tuottavat yksityiset yritykset.

Varustamot ovat sijoittaneet useita satoja miljoonia euroja Länsisataman käyttöön liittyvään liiketoimintaan. Mikäli edellytykset harjoittaa nykymallin mukaista liikennettä poistuvat, joutuvat ne sopeuttamaan liiketoimintaansa uuteen tilanteeseen.

Tällöin riskinä on, että menetämme Helsinki-Tallinna -yhteyden tiheät vuorovälit. Tällä olisi huomattavia negatiivisia vaikutuksia Suomen ja Viron väliseen työmatkaliikenteeseen sekä Suomen kansainvälisiin rahtiliikenneyhteyksiin ja kuljetuskustannuksiin.

Kuten pormestari selvityksen julkistamistilaisuudessa totesi, asiaan liittyy valtavasti erilaisia ulottuvuuksia, joita pitää miettiä huolellisesti kaikista näkökulmista. Lähestyvät kuntavaalit eivät helpota päätöksentekoa. Vaalikentillä monet profiloituvat yhden asian tai kaupunginosan ehdokkaana. Poliittisen päätöksentekijän ensisijaisena tehtävänä on kuitenkin vaalia kaupungin ja kaupunkilaisten kokonaisetua. Helsinkiläisten päättäjien on lisäksi muistettava vastuunsa valtakunnan pääkaupungin ja talousveturin kehittämisessä.

Helsingin Satama on Euroopan vilkkain matkustajasatama ja Suomen merkittävin tuontisatama

Asema on saavutettu määrätietoisella ja pitkäjänteisellä kehitystyöllä. Turvatakseen Suomelle toimivat merikuljetukset Helsingin Satama tarvitsee työrauhaa ja poliittisten päättäjien sitoutumista tehtyihin ratkaisuihin.

Helsingin Sataman kautta liikennöivät logistiikkayritykset, ulkomaankauppaa käyvät yritykset sekä ulkomaisesta työvoimasta ja matkailijoista riippuvaiset yritykset kaipaavat ennakoitavaa ja vakaata toimintaympäristöä.

Tehdyn selvityksen perusteella vaikuttaa ilmeiseltä, että kokonaisuuden kannalta järkevintä olisi sitoutua matkustaja-autolauttaliikenteen jatkumiseen yhdessä tai useammassa kantakaupungin satamassa pitkälle tulevaisuuteen.

 


 

Helsingin Uutiset

Sataman kehittämiselle on saatava pitkäjänteinen ratkaisu

Päätoimittaja Kannala: Konkurssin tyhjentämä Stockmann olisi Helsingin ydinkeskustan kauhukuva

 

Lue myös

Lausunto: Luonnos valtion väyläverkoston investointiohjelmaksi vuosille 2025–2032

Väylävirasto on pyytänyt Helsingin seudun kauppakamarin lausuntoa luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2025–2032.

Kannanotto: Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma MAL 2023 -luonnos

Helsingin seudun kauppakamarin kannanottona esitetään seuraavaa: Yleistä MAL 2023 on strateginen...

Yritysperintäkuluille ylärajat

Kuluttajien kohdalla perintätoimia on edellä mainituin tavoin rajoitettu jo pitkään. Yritysperintäkulujen rajoitukset koskevat myös esimerkiksi yhdistyksiä ja...