Helsingin seutu tarvitsee Kehä IV:n, Tiina Pasuri, Helsingin seudun kauppakamari.

Helsingin seutu tarvitsee Kehä IV:n

Helsingin seutu on Suomen väestön ja kaupan keskittymä. Helsingin satamien kautta saapuu valtaosa kaupan tuontitavarasta ja seudun logistiikkakeskusten kautta jakelu tapahtuu koko Suomeen. Lisäksi seutu kasvaa voimakkaasti.

Kaupunkirakenteen tiivistyminen sekä asukasmäärän ja liikenteen kasvu aiheuttavat suuria haasteita tavaraliikenteelle. Kehnot poikittaisyhteydet johtavat joko lisäkustannuksia aiheuttaviin pidempiin reitteihin tai liikenteen hakeutumiseen pienemmille teille. Seudulla on myös huutava pula raskaan liikenteen levähdysalueista.

Valtakunnallinen tavaraliikenne tarvitsee kunnollisen tieyhteyden valtateiden 3 ja 4 välille.

Kehä IV sujuvoittaisi Helsingin seudun poikittaisliikennettä ja keventäisi ruuhkaisen Kehä III:n liikennettä.

Se tukisi lentoaseman pohjoispuolisten alueiden maankäytön kehittämistä, mikä vahvistaisi tärkeää lentoaseman ympäristön logistiikkaklusteria.

Vantaa on maantieteellisen sijaintinsa ja lentoaseman vuoksi valtakunnallisen tavaraliikenteen keskus. Suuri osa logistiikka-alan toimijoista on sijoittunut Kehä III:n varrelle tai sen läheisyyteen. Vaikka logistiikkatoimintoja levittäytyy pikkuhiljaa Keski-Uudenmaan suuntaan, ei tavaroiden lajittelua kannata tehdä kovin kaukana pääasiakasalueesta. Kuljetuskustannukset kasvavat nopeasti etäisyyden lisääntyessä, ja leijonanosa asiakkaista sijaitsee tulevaisuudessakin pääkaupunkiseudulla ja sen läheisyydessä.

Vantaan kaupunki on Helsingin seudun yhteisessä maankäytön suunnittelussa sitoutunut Kehä IV:n toteuttamiseen. Kehä IV parantaa elinkeinoelämän ja seudun kilpailukykyä sekä liikennejärjestelmän toimivuutta, ja on näin ollen myös Vantaan edun mukainen.

HS uutisoi 31.8. Kehä IV:n kummastuttavan Vantaalla

Elinkeinoelämän näkökulmasta Kehä IV on kuitenkin erittäin tärkeä tiehanke.

Lue myös

Lausunto: Viikinrannan–Lahdenväylän osayleiskaavaluonnos

Viikinrannan-Lahdenväylän osayleiskaavaluonnos Viikinrannan-Lahdenväylän alueen kaavoitustarpeen taustalla on Helsingin viimeisin kokonaisyleiskaava Yleiskaava 2016, jonka korkein hallinto-oikeus...

Helsingin seutu vs maakunnat – Helsingin seudun kauppakamarin SuomiAreena-keskustelu myös streamina

Suomessa on yksi metropolialue, Helsingin seutu, jossa on 1,6 miljoonaa asukasta...

Lausunto: Luonnos valtion väyläverkoston investointiohjelmaksi vuosille 2025–2032

Väylävirasto on pyytänyt Helsingin seudun kauppakamarin lausuntoa luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2025–2032.