Vuorovaikutustilaisuuden työpaja.

Hiilineutraali Helsinki –tilaisuudessa keskusteltiin liikenteen päästövähennystoimenpiteistä: “Toivon, että yritysten palaute otetaan huomioon jatkovalmistelussa”

Helsingin seudun kauppakamari ja Helsingin kaupunki järjestivät yhdessä yrityksille tarkoitetun tapahtuman, jossa keskusteltiin kaupungin suunnitelmista liikenteen päästöjen vähentämiseksi. Tilaisuuteen osallistuneet yritykset olivat huolissaan toimenpiteiden vaikutuksista omaan liiketoimintaansa.

Helsingin kaupungilla on kunnianhimoinen, strategiaan kirjattu tavoite olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää toimenpiteitä eri sektoreilta. Helsingin seudun kauppakamari järjesti maaliskuussa yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa vuorovaikutustilaisuuden, jossa alueen yritykset pääsivät esittämään huoliaan ja toiveitaan liikenteen päästövähennystoimenpiteisiin liittyen. Tapahtumaan osallistui kolmisenkymmentä yritystä. 

”Osallistujia oli paljon ja eri toimialat olivat hyvin edustettuina – asia koettiin siis tärkeäksi koko yrityskentässä. Työpajoissa syntyi paljon keskustelua ja kaupunki sai runsaasti arvokasta palautetta. Osallistujat ymmärsivät kaupungin tarpeen vähentää liikenteen päästöjä, mutta pitivät ehdotettuja toimenpiteitä liian mittavina ja yritystoiminnan kannalta negatiivisina”, kertoo Helsingin seudun kauppakamarin johtava asiantuntija Tiina Pasuri

Liikenteen päästöt ovat suurennuslasin alla

Kaupungin arvion mukaan lämmön ja sähkön osalta päästöohjelman tavoitteet toteutunevat aikataulussa, mutta liikenteen osalta tarvitaan vielä toimenpiteitä. Kaupunki on tutkinut vaihtoehtoja liikenteen päästöjen vähentämiseksi. Esimerkiksi Oslossa, Tukholmassa ja Kööpenhaminassa on liikenteen päästöjä pyritty vähentämään muun muassa ympäristövyöhykkeillä ja ruuhkamaksuilla.

Kaupungin edustajat toivat vuorovaikutustilaisuuteen keskusteltavaksi päästövähennyksien kokonaisuuden, jossa oli mukana muun muassa autoliikenteen ympäristövyöhykkeet, CO2-päästötön henkilöautoliikenne ja katuverkon kehittäminen kestävän liikenteen suhteellisen kilpailukyvyn parantamiseksi esimerkiksi pyöräilyverkostoa parantamalla. 

Tiina Pasuri on Helsingin seudun kauppakamarin johtava asiantuntija kaavoituksen, rakentamisen ja liikenteen teemoissa.

”Kaupungin kartoittamilla liikenteen päästövähennystoimenpiteillä voi olla merkittäviäkin negatiivisia vaikutuksia yrityksiin. Toivon, että työpajojen tuloksiin perehdytään tarkasti ja yrityksiltä saatu palaute otetaan huomioon toimenpiteiden jatkovalmistelussa. Kaupungin tulee välttää ylimitoitettuja rajoituksia, joilla tarpeettomasti heikennetään yritysten toimintaedellytyksiä ja seudun kilpailukykyä”, jatkaa Pasuri.  

Kaupungin kartoittamilla toimenpiteillä on tarkoitus vähentää ympäristölle haitallista liikennettä, edistää liikenteen päästöttömyyttä sekä luoda kannusteita liikkua päästöttömästi. Kun päästövähennystoimenpiteiden vaikutusten arviointi valmistuu, se annetaan tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle. Mahdolliset päätökset toimenpiteistä tehdään myöhemmin. 

Autamme yrityksiä menestymään Helsingin seudulla

Helsingin seudun kauppakamarin tavoitteena on yritysten toimintaedellytysten parantaminen metropolialueella. Kauppakamari järjestää muun muassa vuorovaikutustilaisuuksia, joiden tarkoitus on tuoda yrityksiä ja kuntapäättäjiä yhteen keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. Laajan vaikuttamistyön lisäksi tarjoamme jäsenyrityksillemme monipuolista neuvontaa liiketoiminnan eri tilanteissa.

Tilaisuuden avasi Helsingin seudun kauppakamarin vaikuttamistyön johtaja Markku Lahtinen.

”Yksi Kauppakamarin perustehtävistä on yritysten ja viranomaisten välisen vuoropuhelun ja keskinäisen ymmärryksen lisääminen. Tällaisten vuorovaikutustilaisuuksien avulla pyrimme vaikuttamaan yritysten kannalta tärkeiden asioiden valmisteluun jo aikaisessa vaiheessa. Kaupungin kartoittamilla liikenteen päästövähennystoimenpiteillä olisi varmasti suuriakin vaikutuksia yritysten toimintaan, joten oli hienoa, että tilaisuus saatiin järjestettyä yhteistyössä kaupungin kanssa hyvissä ajoin ennen varsinaista päätöksentekoa”, sanoo Tiina Pasuri.

Liity jäseneksi

Meitä on jo yli 7 000 – ja hyvästä syystä. Helsingin seudun kauppakamarin jäsenenä saat monipuolisten jäsenetujen lisäksi koulutukset ja ammattikirjat sekä tieto- ja verkostoitumispalvelut jäsenetuhintaan.

Neuvontapalvelumme juristit ja muut asiantuntijat vastaavat kysymyksiisi nopeasti ja vaivattomasti – maksutta!

Haluatko olla mukana rakentamassa toimivampaa Helsingin seutua? Liittymällä mukaan Kauppakamariin liityt samalla vaikuttajayhteisöömme ja varmistat, että saat äänesi kuuluviin.

Liity jäseneksi tästä!

Lue myös

Lausunto: Helsingin ydinkeskustan liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnos

YLJS:n vaikutuksia on arvioitu olennaisella tavalla puutteellisesti, mikä tekee arvioinneista harhaanjohtavia. Elinvoimavaikutuksia ja liikenteellisiä vaikutuksia...

Lausunto: Viikinrannan–Lahdenväylän osayleiskaavaluonnos

Viikinrannan-Lahdenväylän osayleiskaavaluonnos Viikinrannan-Lahdenväylän alueen kaavoitustarpeen taustalla on Helsingin viimeisin kokonaisyleiskaava Yleiskaava 2016, jonka korkein hallinto-oikeus...

Lausunto: Luonnos valtion väyläverkoston investointiohjelmaksi vuosille 2025–2032

Väylävirasto on pyytänyt Helsingin seudun kauppakamarin lausuntoa luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2025–2032.