Artikkelikuva

Hyödynnä vapaakauppasopimuksia – valloita markkinoita

Vapaakauppasopimukset tuovat suomalaisille yrityksille säästöjä ja kasvumahdollisuuksia. Ne joko poistavat tavaroiden kauppaa koskevat tullit tai laskevat niitä merkittävästi. EU:ssa toimivien yritysten markkinoille pääsyn edistäminen Kaakkois-Aasiassa on EU:n kauppapoliittisia prioriteetteja.

EU-Mercosur -sopimus avaa markkinoita alueella, jossa asuu yli 260 miljoonaa ihmistä ja joka kattaa noin 80 Latinalaisen Amerikan bkt:sta. Alue on yksi maailman suurimmista talousalueista ja merkittävä kasvava markkina-alue.

EU:lla on yhteinen talouspolitiikka. Se tarkoittaa, että kauppasuhteet EU:n ulkopuolisiin maihin määritellään EU-tasolla. Neuvotteluista vastaa EU:n komissio. EU:lla ja Suomella sen osana on kauppasopimus muun muassa Japanin, Kanadan, Etelä-Korean ja Sveitsin kanssa. Sopimusten sisältö vaihtelee sopimuskohtaisesti.

Vapaakauppasopimukset tuovat hyötyjä yrityksille ja kuluttajille

Kauppasopimukset mahdollistavat suomalaisten yritysten tuotteiden ja palveluiden entistä helpomman pääsyn sopimusosapuolten markkinoille. Tulleja poistetaan tai alennetaan. Tullausmenettelyt ja sääntely yksinkertaistuvat. Tuotteiden testaus ja sertifiointi helpottuvat. Palvelukauppa avautuu. Yritysten henkilöstön väliaikainen liikkuvuus tulee entistä helpommaksi. Yritykset pääsevät julkisten hankintojen kilpailuksiin paremmin kuin ennen kauppasopimuksen solmimista edeltävänä aikana. Toisin sanoen kaupanteko on entistä helpompaa, halvempaa, avoimempaa ja ennakoitavampaa. Sopimuksista hyötyvät myös kuluttajat tuote- ja palveluvalikoiman laajentuessa ja hintojen mahdollisesti laskiessa.

Makrotasolla kauppasopimukset vaikuttavat positiivisesti Suomen talouskasvuun, työllisyyteen ja kilpailukykyyn.

ASEAN-maiden, Japani- ja Mercosur -sopimukset uusimpia

ASEAN-alue on EU:n kolmanneksi tärkein kauppakumppanin EU:n ulkopuolella. EU on ASEAN-alueen toiseksi suurin kauppakumppani Kiinan jälkeen.

Singapore on Suomen ja EU:n suurin kauppakumppani Kaakkois-Aasiassa.

Singaporen sijainti on tuote- ja raaka-ainevirtojen kannalta keskeinen. EU-Singapore -sopimuksen myötä tullit poistuvat ja toimintaympäristö vakautuu, teknisiä kaupanesteitä puretaan, palvelukauppa vapautuu ja osallistuminen viranomaishankintoihin helpottuu. Sopimuksella helpotetaan myös uusiutuviin energioihin liittyviä hankintoja. Sopimuksen odotetaan tulevan voimaan vuoden 2019 loppupuolella.

EU-Vietnam-vapaakauppasopimuksen on arvioitu kasvattavan EU:n ja Vietnamin välistä kauppaa 50 prosenttia. Sopimuksen myötä 65 % tulleista poistuu heti.

Siirtymäaikojen jälkeen EU-vientien tullit poistuvat 99-prosenttisesti.

Kotimaisuusvaatimusten poistuessa suomalaiset yritykset pääsevät entistä helpommin mukaan uusiutuvan energian sektorihankkeisiin Vietnamissa. Sopimuksen odotetaan astuvan voimaan vuoden 2020 alkupuolella.

EU:n ja Japanin välinen vapaakauppasopimuksen mukaan Japanin tekninen sääntely perustuu jatkossa laajemmin kansainvälisiin standardeihin. Japanin viranomaisten tarjouskilpailuista tulee entistä läpinäkyvämpää. Japani sitoutuu kohtelemaan EU-palvelutarjoajia tasavertaisesti japanilaisten yritysten kanssa monilla aloilla. Metsäteollisuustuotteiden tullit poistuvat 0-10 vuoden siirtymäajan jälkeen. Tullit poistuvat merkittävästi esimerkiksi juustoilta, suklaalta ja sian- ja naudanlihalta.

Kauppasopimus astui voimaan 1.2.2019.

EU ja Mercosur (Argentiina, Brasilia, Paraguay ja Uruguay) saavuttivat poliittisen yhteisymmärryksen (Agreement in Principle) kesäkuussa 2019 EU:n ja Mercosurin välisen assosiaatiosopimuksen vapaakauppaa koskevan osan pääpiirteistä. Sopimus tuo merkittäviä etuuksia eurooppalaiselle teollisuudelle ja palveluyrityksille. EU vapauttaa 92 prosenttia tavarakaupasta ja Mercosur 91 prosenttia. Komission mukaan sopimuksen tullien alennusten kautta syntyisi neljä kertaa suuremmat säästöt kuin EU-Japani sopimuksessa. Sopimustekstien viimeistely ja käsittely jatkuvat eri instansseissa.

 

Lisätietoja/lähteitä:

Kauppasopimusten hyödyntäminen

Tulli

Tradehelp

Europa EU

Lue myös

Hyödynnä Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin ja Saksan kauppakamarien globaalia ulkomaanverkostoa (AHK)

Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin tiimi koostuu 31 asiantuntijasta, ja sen toimisto sijaitsee Helsingin...

Haaga-Helia julkaisi Tehoa tekoälystä pk-yrityksille! -yritysoppaan

Tutkimusten mukaan isot yritykset hyötyvät tekoälyteknologioista eniten, kun taas pienet ja keskisuuret yritykset kokevat tekoälyn...

Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin metropolialue vuonna 2050

Helsingin seudun merkitys on kaikilla keskeisillä tunnusluvuilla ylivertainen Suomessa, mutta etumatkaa...