Pia Pakarinen on Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtaja

Innostava johtaja kannustaa tavoitteisiin

Johtajuus on joutunut poikkeuksellisena aikana todelliseen happotestiin. Uusien toimintatapojen myötä myös esimiehille on ilmaantunut täysin uudenlaisia haasteita. Kouluttautumisen avulla voi päivittää omia taitojaan ja saada sparrausapua.

Vaikka työympäristö ja työskentelytavat ovat muuttuneet viime vuosien aikana valtavasti, on ihminen pysynyt melko samanlaisena. Erityisesti etätyön yleistyminen on mullistanut työyhteisöjen tapaa toimia.

Nykyaikaisessa työssä korostuu luottamus ja itseohjautuvuus. Johtajuudelle tämä asettaa uusia haasteita, sillä ilman ihmisen sitoutumista ei voida saavuttaa myöskään tavoitteita. Nykyajan pirstaloituneessa maailmassa isoja kysymyksiä ovatkin, miten johtaja tekee tavoitteet näkyviksi ja auttaa löytämään organisaatiolle parhaan rytmin, jonka avulla tavoitteet saavutetaan.

Tämän vuoden alussa Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana aloittaneen Pia Pakarisen mielestä nykyaikaisessa johtamisessa korostuu innostaminen, yhteisöllisyys ja toivon luominen.

Pakarisella on pitkä kokemus yrityselämästä, yrittäjyydestä, järjestöistä ja kunnallispolitiikasta. Hän on aiemmin toiminut muun muassa Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestarina, Helsingin seudun kauppakamarin vaikuttamistyön johtajana sekä Helsingin yrittäjät ry:n toimitusjohtajana. – Johtajan pitää vaikuttaa voimakkaasti innostavan työkulttuurin muotoutumiseen ja vakuuttaa työntekijät sen toimivuudesta.

Johtaja on vastuussa myös siitä, että yrityksen arvoille ja tarinalle löytyy katetta, hän toteaa. Pakarisen mielestä etenkin nykyisenä poikkeusaikana johtajan on varmistettava, että organisaatiokulttuuri rakentuu kestäväksi ja hyvä yhteishenki auttaa ihmisiä näkemään tulevat mahdollisuudet, vaikka maailman tilanne ympärillä on epävarma.

– Etätyö haastoi ensin luottamuksen. Nyt kun on monin paikon huomattu, että luotto pelaa, on tärkeää kannustaa työntekijöitä toimimaan itsenäisesti, pitää heidät motivoituneina ja puuttua tarvittaessa myös alisuorittamiseen.


Katso – kirjoitus julkaistu Edelläkävijät Suomessa & Elinvoimainen Suomi -julkaisussa.


Helsingin seudun kauppakamari järjestää vuosittain yli 250 koulutusta. Johtamisen koulutus ja kehittäminen ovat vahvasti edustettuna kauppakamarin koulutustarjonnassa. Tällä hetkellä koulutustarjonnassa korostuu erityisesti jatkuvan oppimisen merkitys.

Tutustu Kauppakamarikaupan koulutustarjontaan

Lue myös

Vuoden 2022 johtaja on Pekan Leipä Oy:n Arto Mussalo

Kauppakamari on palkinnut Vuoden johtajan 2022 Johtamisen ajankohtaispäivässä. Kolmatta kertaa jaettavan tunnustuksen saajia on voinut ehdottaa syksyn...

Kauppakamarin Helsinki 10 -ryhmän toiminta käyntiin – tavoitteena pysäyttää ydinkeskustan näivettyminen

HELY-ryhmässä ovat edustettuna muun muassa Helsingin kaupunkiympäristön toimiala, kaupunginkanslia, Helsingin Satama...

Johtamisen ajankohtaispäivä kannusti kyselemään, kuuntelemaan ja oppimaan

Helsingin seudun kauppakamarin jo perinteeksi muodostuneessa johtamisen ajankohtaispäivässä katsottiin tiukasti tulevaisuuteen, mutta järjestelyissä otettiin askeleita...