Artikkelikuva

Vastuullinen liiketoiminta parantaa kannattavuutta 

Yrityksen liiketoiminnantoiminnan kääntäminen kohti kestävää kehitystä vaatii jonkin verran aikaa ja vaivannäköä, mutta työ todella palkitaan – sekä ympäristön että talouden näkökulmasta.

Kestävä kehitys, kuten vihreä siirtymä, sosiaalisesti vastuulliset liiketoimintatavat ja kiertotalouteen perustuvat tuotteet tuovat liiketaloudellista hyötyä. Itseasiassa kestävän kehityksen ohjelmat eivät ainoastaan korreloi vahvasti hyvän taloudellisen tuloksen kanssa, vaan niillä on myös rooli sen luomisessa.

Useiden tutkimuksien mukaan, yritykset, joilla on korkeat ESG-luokitukset (ns. vastuullisuusluokitus) menestyvät markkinoita paremmin keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Tämä käy ilmi muun muassa Hanna Silvolan ja Tiina Landaun julkaisemasta kirjasta ”Vastuullisuudesta ylituottoa sijoituksiin” ja tuoreemmasta ESG Book -tutkimusyhtiön julkaisemasta tutkimuksesta, josta kertoo muun muassa Reuters. 

Tämä ei sinänsä ole enää uutinen, sillä kuluneiden 20 vuoden aikana puhe yritysten kestävyydestä on tullut jo osa liike-elämän valtavirran keskustelua. Siitä huolimatta konsepti ei ole vielä kovin kirkas monille.

Juttelimme aiheesta muun muassa vihreän rahoituksen ja kestävän liiketoiminnan asiantuntijayrityksen Honkacapitalin Marja Honkaniemen kanssa. Honkacapital on kehittänyt yhdessä digitaalisia palveluita tarjoavan Citrus Solutionsin kanssa esgResilience palvelun keskisuurten ja pienten yritysten vihreän siirtymän tukemiseen.

”Vihreä siirtymä merkitsee myös keskisuurille ja pienille yrityksille sekä huomattavia mahdollisuuksia että uhkia. Kilpailukyvyn varmistaminen edellyttää ymmärrystä oman liiketoiminnan kestävyydestä ja liiketoiminnan suunnittelua vastuullisuustiedon pohjalta. Yritysten ilmastoriskiprofiili ja -toimet tulevat yhä enemmän vaikuttamaan sidosryhmäsuhteisiin ja taloudelliseen menestykseen”, Honkaniemi sanoo. 

Tässä lyhyesti kuvaus, miten yrityksen vastuullisuuden kehittämisen voi aloittaa. 

Sitouta sidosryhmät

Yrityksen vastuullisuus määritellään sidosryhmien kautta. Ota selvää, miten sidosryhmät, kuten asiakkaat, työntekijät, omistajat, paikallinen yhteisö, kokevat yrityksen toiminnan ja tuotteet. Sidosryhmät kannattaa ottaa myös tiivisti mukaan vastuullisuuden kehittämiseen. Joissakin yrityksissä on jo oma vastuullisuustyöryhmä, johon kuuluu tärkeimpien sidosryhmien edustajia ja asiantuntijoita. Vastuullisuustyöryhmän tehtävänä on seurata, että yrityksen vastuullisuustyö pysyy ajantasaisena ja kohdistuu olennaisiin asioihin.

Tunnista olennaiset vastuullisuusnäkökulmat

Tutustu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja arvioi, mitkä ovat olennaisia vastuullisuustavoitteita yrityksen kannalta. Mihin tavoitteisiin yritys pystyy sitoutumaan ja vaikuttamaan eniten, entä onko yrityksellä negatiivisia vaikutuksia, joihinkin vastuullisuustavoitteisiin. Olennaisuusanalyysin avulla yritys pystyy löytämään yrityksen toiminnan kannalta tärkeimmät vastuullisuusnäkökulmat, joihin sen kannattaa keskittyä.

Tee elinkaarianalyysi ja lasken hiilijalanjälki

Elinkaarianalyysin avulla pystyt tunnistamaan nykytilanteen kattavasti. Selvitä, mitä kaikkia vaiheita tarvitaan, jotta yrityksen tuote tai palvelu voidaan toteuttaa. Suuri osa tuotteen tai palvelun elinkaaresta on saattanut olla piilossa tähän asti.

Elinkaarianalyysin avulla yritys pystyy tunnistamaan kaikki työvaiheet raaka-aineen hankinnasta jätteen käsittelyyn. Kaikki nämä vaiheet vaikuttavat myös tuotteen ja palvelun hiilijalanjälkeen, joka olisi syytä laskea. Lisäksi elinkaarianalyysissä pystytään arvioimaan tuotteen tai palvelun muut ympäristövaikutukset. Yritys pystyy mittamaan ja kehittämään toimintaansa vain sellaisissa asioissa, jotka se tunnistaa. Sen vuoksi elinkaarianalyysi on tärkeää.

Tunnista yritystoiminnan kannalta olennaiset sertifikaatit, sitoumukset ja laatumerkit

Vastuullisuuden kehittäminen on helpompaa, kun seuraa alan tunnettuja laatusertifikaatteja. Muun muassa ISO-standardit ovat varma valinta, mutta pienemmille pk-yrityksille ISO-standardin hankkiminen voi olla liian raskas työkalu.

Joutsenmerkki on suosittu virallinen ympäristömerkki ja riippumaton kolmas osapuoli, jonka avulla voi välttää viherpesun karikot.

Myös EU-laajuinen EMAS (the Eco-Management and Audit Scheme) -järjestelmä voi olla monelle pk-yritykselle helppo tapa työstää yrityksen ympäristövastuullisuutta. EMAS on kaikille yrityksille ja organisaatioille tarkoitettu vapaaehtoinen ympäristöjärjestelmä, jota Suomessa hallinnoi SYKE.

Lue lisää: 

esgResilience 

Joutsenmerkki 

EMAS-ympäristöjärjestelmä pk-yrityksille 

Lue myös

Iloisia kohtaamisia vastuullisen sijoittamisen merkeissä

Johtajuuden Naiskamari kokoaa yhteen kaksi kertaa vuodessa naisjohtajia ja johtajaksi aikovia, oman alansa vaikuttajanaisia. Toukokuussa 2022 oli...

Tiedolla johtamisella systemaattisesti kasvua ja kannattavuutta

Juuri nyt elämme poikkeusaikoja. Päätöksenteko perustuu väkisinkin puutteelliseen tietoon, ja meistä jokainen toimii enemmän tai...

Afrikka – mahdollisuudet ja haasteet 2020 ja sen jälkeen

Afrikka, joka on maapallon toiseksi suurin ja toiseksi väkirikkain manner, on seuraava kasvumarkkina. Suomen maine on hyvä kaikkialla Afrikassa.