Marko Parkkinen on yritysjohdon konsultti Ratkaisutoimisto Seediddä.

Tiedolla johtamisella systemaattisesti kasvua ja kannattavuutta

Jokainen yritys mittaa kasvua ja kannattavuutta, mutta kaikki eivät sitä saa, vaikka haluaisivatkin. Miksi? Oivalsin, että minulta (ja kaikilta tuntemiltani liikkeenjohtajilta) puuttui malli, jossa kannattavuus ja kasvun taustalla olevat tekijät ja niiden väliset vaikutussuhteet olisivat uskottavasti selvillä.

Juuri nyt elämme poikkeusaikoja. Päätöksenteko perustuu väkisinkin puutteelliseen tietoon, ja meistä jokainen toimii enemmän tai vähemmän arvaamalla. Arvaamalla päätökset tehdään valtaosassa yrityksiä myös normaalioloissa.

Havahduin arvaamisen perimmäiseen syyhyyn kymmenisen vuotta sitten. Olin puhumassa seminaarissa ja useissa muissa esityksissä toistui hokema: sitä saat mitä mittaat. Jokainen yritys mittaa kasvua ja kannattavuutta, mutta kaikki eivät sitä saa, vaikka haluaisivatkin. Miksi?

Tuolloin oivalsin, että minulta (ja kaikilta tuntemiltani liikkeenjohtajilta) puuttui malli, jossa kannattavuus ja kasvun taustalla olevat tekijät ja niiden väliset vaikutussuhteet olisivat uskottavasti selvillä. 

Pohjimmiltaan keskeinen kysymys oli, mikä selittää kannattavuuden ja kasvun?

Päätimme Ratkaisutoimisto Seedissä käynnistää projektin työn kasvun ja kannattavuuden taustalla olevan mallin selvittämiseksi. Projektin lopputuloksena syntyi malli, jolle annoimme nimeksi Kilpailukyky.

Jälleen kerran koputtavalle avattiin. Tai no, näytettiin ainakin polun alku. Pystyttiin nimittäin akateemisesti pitävästi osoittamaan, että kasvu selittää pitkällä aikavälillä valtaosin kannattavuuden. Samoihin aikoihin selvisi, että kasvua selittää suurimmalta osalta asiakkaiden Suosittelu. Ihan tuoreeltaan tämä korrelaatio on osoitettu varsin vahvaksi Harward Business Review -lehdessä (HBR 2/20). Näin meillä oli kilpailukyvyn ensimmäinen porras eli suosittelu lähtökohtana.

Mutta mikä selittää suosittelun?

Ratkaisutoimisto Seedin kymmenen vuoden systemaattisen työn jälkeen pystymme sanomaan, että suositteluun vaikuttaa toisaalta yksittäiset pätevät henkilöt ja toisaalta yrityksen kilpailuetu.

Kilpailuedun kehittymiseen vaikuttavat yrityksen tekemät vaihtelevat valinnat (strategia, tuotteisto jne.) ja jokaisessa tapauksessa yrityksen nopeus saada näitä parannuksia aikaiseksi eli muutoskyky. Muutoskyvyn tekijät selvitimme tieteellisen tutkimuksen tiukkuudella ja metodein yhdessä Suomen Yrittäjien kanssa toteutetussa Ravistajat-ohjelmassa.

Näin meillä oli selvillä selkeä kasvun ketju: 

Muutoskyky -> Kilpailuetu -> Suosittelu = Kasvu ja Kannattavuus

Kasvun ketjun portaita voi kehittää ja kehittämisen vaikuttavuutta mitata eli – kiteytettynä – johtaa.

Lähes 70 mitatun yrityksen ja yli 10 000 mittauspisteen jälkeen voimme todeta, että kasvua ja kannattavuutta saa systemaattisesti kilpailukykyä tiedolla johtamalla.

Jos aihe kiinnostaa, hyppää mukaan Tiedolla johtamisen ajokortti -valmennukseen! 

Tämä lienee helpoin ja edullisin tapa päästä hyvään vauhtiin tai vaihtoehtoisesti kehittää omaa tiedolla johtamistaan.

Tiedolla johtamisen ajokortti

Tutustu Kauppakamarikauppassa: Tiedolla johtamisen ajokortti

Lue myös

Vastuullinen liiketoiminta parantaa kannattavuutta 

Kestävä kehitys, kuten vihreä siirtymä, sosiaalisesti vastuulliset liiketoimintatavat ja kiertotalouteen perustuvat tuotteet tuovat liiketaloudellista hyötyä. Itseasiassa kestävän...

Chambercast: Johdatko yritystäsi tiedolla vai tuurilla kohti tulevaa?

Tekniikan tohtori Juhani Strömberg keskustelee tuottaja Taina Parviaisen kanssa siitä, mitä tiedolla johtaminen pohjimmiltaan on...

Lausunto: Elinkeinopoliittiset tavoitteet maankäytölle (ELMA) -työstä

Helsingin seudun kauppakamari on 10.11.2021 antanut lausunnon Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osastolle Elinkeinopoliittiset tavoitteet maankäytölle (ELMA) -työstä.