Ihmiset toimistotöissä.

Julkisten hankintojen vastuullisuuskriteerit kiristyvät – oletko valmis?

Kuntien ja kaupunkien julkisissa hankinnoissa sovelletaan yhä tiukempia vastuullisuuskriteereitä. Kunnat ovat sitoutuneet yhä kunnianhimoisempiin tavoitteisiin muun muassa ilmastopäästöjen vähentämiseksi, sosiaalisen vastuullisuuden varmistamiseksi, taloudellisen avoimuuden noudattamiseksi ja ympäristöpäästöjen minimoimiseksi.

Espoon, Helsingin ja Vantaan hankintayksiköiden edustajat kertoivat muuttuvista vastuullisuuskriteereistä Helsingin seudun kauppakamarin ja Enterprisen Europe Networkin (EEN) yhteisessä Julkisten hankintojen vastuullisuuskriteerit murroksessa -webinaarissa.

Espoon kaupungin hankintajohtaja Pihla Hynynen korosti, että julkisiin hankintakilpailutuksiin osallistumisen lisäksi yritysten todella kannattaa myös aktiivisesti myydä kaupungeille. Esimerkiksi, jos yrityksellä on uusia innovaatioita, joilla ilmastopäästöjä voidaan vähentää tai palveluita, joilla vastuullisuutta voidaan kehittää, yrityksen kannattaa olla aktiivisesti yhteydessä kaupungin hankintayksikköön.

Näin hankintayksiköt saavat myös tärkeää ja reaaliaikaisesti tietoa, miten eri tuotteiden ja palveluiden vastuullisuutta voidaan kehittää jatkossa.

Joo, joo, mutta hinta ratkaisee kuitenkin.

Monille julkisiin hankintoihin osallistuneille yrityksille saattaa näyttää siltä, että hinta on ainoa todellinen kriteeri, jolla on merkitystä julkisissa kilpailutuksissa.

Helsingin kaupungin hankintalakimies Marja Salmela totesi, että siinä vaiheessa, kun kilpailutus on julkaistu, hinta on todellakin usein suurin tekijä hankintapäätöstä tehdessä, mutta kiristyneet vastuullisuuskriteerit näkyvät ehdoissa, joita hakijoiden täytyy täyttää osallistuakseen kilpailutukseen.

Juuri tämän vuoksi on tärkeää, että yritykset, jotka ovat kiinnostuneet osallistumaan julkisiin kilpailutuksiin, tulee pitää huolta yrityksen vastuullisuuden kehittämisestä. Raportointi, luotettavat sertifikaatit ja kunnianhimoiset vastuullisuusohjelmat tulevat olemaan entistä tärkeämpiä yrityksille kilpailukyvyn ylläpitämiseksi.

Vantaan kaupungin erityisasiantuntija Eveliina Varis antoi esimerkkejä sitoumuksista, joihin Espoon kaupunki on sitoutunut, ja joilla on merkitystä Espoon kaupungin julkisiin kilpailutuksiin.

Muun muassa yritykset, jotka palkkaavat pitkäaikaistyöttömiä, osatyökykyisten tai heikossa työmarkkinatilanteessa olevia, huomioidaan positiivisesti useissa kilpailutuksissa.

Kiinnostaisiko kuulla lisää Julkisten hankintojen vastuullisuuskriteereistä?

Katso webinaaritallenne Julkisten hankintojen vastuullisuuskriteerit murroksessa 25.9.2023

Webinaarin alustajina ovat Helsingin seudun kauppakamarin Marko Silén, Espoon Seudun Yrittäjien Pentti Komssi, Espoon kaupungin hankintajohtaja Pihla Hynynen, Vantaan kaupungin hankinnan palveluyksikön erityisasiantuntija Eveliina Varis, Helsingin kaupungin hankintalakimies Marja Sarmela ja Krogeruksen asianajaja Terhi Kauti.


Outi Toivanen-Visti
vastuullisuusasiantuntija
Helsingin seudun kauppakamari/Enterprise Europe Network

Lue myös

Mitä ydinkeskustan elinvoima tarkoittaa poliitikoille ja päättäjille?

Helsingin keskustan elinvoiman parantaminen on varmasti kaikkien alueen vaikutuspiirissä toimivien tavoite. Yritysten näkökulmasta yksi keskeinen...

Käytännön neuvot yrityksille: Hiilirajamekanismi tulee voimaan lokakuussa 2023

Mekanismia sovelletaan korkean hiilijalanjäljen omaaviin tuotteisiin eli rauta- ja teräteollisuuteen, alumiiniin, lannoitteisiin, sementtiin, tuontisähköön ja...

Hankintakisan voittoon vaaditaan myös vastuullisuutta

Moni pk-yritys mielii mukaan julkisen sektorin hankintoihin, mutta into voi tyssätä heti alkumetreillä monimutkaisilta tuntuviin ja paljon...