EU-katsaus heinäkuussa 2020.

Kauppakamarin EU-katsaus: Nyt on Euroopan jälleenrakennuksen aika

Euroopan unionin taloudellinen jälleenrakennus koronakriisin seurauksena on keskeisin asia heinäkuussa alkavalla Saksan EU-puheenjohtajuuskaudella, sanoo Keskuskauppakamarin johtaja Timo Vuori tänään julkaistussa kauppakamarin EU-katsauksessa.

Suomen ja suomalaisten yritysten kannalta on olennaista, minkälaisen muodon Euroopan jälleenrakennus saa ja kuinka nopeasti se tervehdyttää koronakriisin runtelemat vientimarkkinamme.  Jälleenrakennettu Eurooppa – EU-katsaus.

– Rahoituskehys ja elpymispaketti ovat jälleenrakennuksen osalta järeimmät työkalut. Mitä nopeammin päätökset saadaan aikaan, sitä nopeammin rakennetaan luottamusta ja ennakoitavuutta yritysten toiminnalle, Vuori sanoo.  Samalla on syytä varmistaa, että eri  EU-maat jaksavat pitkällä aikavälillä modernisoida ja tervehdyttävät velkaantuneita talouksiaan, korostaa Vuori.  

Vuoren mukaan vihreä elpyminen ja digitalisaatio säilyvät edelleen EU:n asialistalla korkealla. Näillä alueilla suomalaisilla yrityksillä on myös osaamista. 

Keskuskauppakamarin johtaja Timo Vuori.
(kuva Pasi Murto)

– Saksan puheenjohtajuuskausi tarjoaa oivallisen tilaisuuden rohkeutta lähteä viemään näitä ratkaisuja entistä voimakkaammin unionin sisämarkkinoille ja sitä kautta laajemmille markkinoille. 

Saksan puheenjohtajuuskaudella tuodaan neuvostoon hyväksyttäväksi komission maakohtaiset suositukset kasvun ja työllisyyden edistämiseksi sekä julkisen talouden vakauttamiseksi. Komissio on suositellut Suomelle työllisyyttä tukevien toimenpiteiden vahvistamista, pk-yritysten maksuvalmiuden lisäämistä, toteuttamisvalmiiden julkisten investointihankkeiden aikaistamista ja yksityisten investointien edistämistä talouden elvyttämiseksi. Vuoren arvion mukaan komissio viesti Suomelle tulee olemaan sama – kilpailukyky parempaan kuntoon koronakriisistä huolimatta. 

– Sisämarkkinoiden toimintaan oman lisänsä tuo Brexit ja EU:n ja Iso-Britannian väliset suhteet. Suomalaisyritysten on varauduttava siihen, ettei kauppasopimusta saada aikaan määräajassa. Kauppaa brittien kanssa käytäneen 1.1.2021 jälkeen WTO-säännöillä, mikä tuo tullit ja byrokratiaa vientiin ja tuontiin, Vuori sanoo. 

Kauppakamarin EU-katsaus: Jälleenrakennettu Eurooppa

Keskuskauppakamarin tuoreessa EU-katsauksessa tarkastellaan tiiviissä muodossa EU-elvytystä ja toimenpiteitä, joilla koronakriisin jälkeistä Eurooppaa voidaan rakentaa. Katsauksen on koonnut Keskuskauppakamarin kansainvälisistä asioista vastaava johtaja ja Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) maajohtaja Timo Vuori  yhdessä Keskuskauppakamarin muiden asiantuntijoiden kanssa ja se julkaistaan noin neljä kertaa vuodessa.

 

 

 

Lue myös

Neuvontapalvelut: Osasairauspäiväraha – ja vuodenvaihteen lakimuutokset

Osa-aikaisen työn aloittaminen heti työkyvyttömyyden toteamisen jälkeen on mahdollista vain, jos työnantaja ja työntekijä ovat...

Lausunto: Hallituksen esitys ulkomaalaislain 5 luvun muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt ulkomaalaislain 5 luvun ja siihen liittyvien lakien uudistamisesta lausuntoa. Helsingin...

Kauppakamarin talouskatsaus: Velankasvua hillitsevät toimet ovat Suomessa hakusessa

– Terveellä pohjalla olevan julkisen talouden pitäisi noususuhdanteessa ylijäämien kautta kerätä puskureita seuraavaan taantumaan varautuen....