Artikkelikuva

Kauppakamarin talouskatsaus: Suomi tarvitsee lisää työtä ja julkisen sektorin menokuurin

Suomalaisten taloudellinen hyvinvointi on ottanut onnellisuusloikan, käy ilmi kauppakamarin talouskatsauksesta. Asiat ovat paremmin kuin koskaan, mutta silti Suomi elää yli varojensa. Tilanteen korjaamiseksi työllisyysaste tulee nostaa pysyvästi ja julkisten menojen kasvu on saatava kuriin. Pelkillä veronkorotuksilla ei kestävyysvajetta pidä kuroa umpeen.

Suomessa työaika on lyhentynyt, vapaa-aika lisääntynyt ja tuottavuus kasvanut samalla, kun tuloerot ovat pysyneet maltillisella tasolla. Silti julkiset menot ovat kasvaneet tuloja nopeammin. Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäki korostaa, että talous saadaan kuntoon vain työllistämällä, investoimalla ja julkisen sektorin menokuurilla. 

Keskuskauppakamarin Mauri Kotamäki.

”Työllisyysasteen pysyvä kohottaminen julkisia menoja lisäämättä sekä tuottavuuskasvun nopeuttaminen markkinaehtoisuutta lisäämällä on paras keino ongelman ratkaisemiseksi. Talouden kohentamiseen ei ole olemassa oikotietä”, Kotamäki sanoo. 

Kotamäen mukaan julkisen talouden tilastoidut luvut antavat helposti väärän kuvan tilanteesta. 

”Julkiseen talouteen luetaan sosiaaliturvarahastot ja erityisesti eläkerahastot. Ne ovat olleet voimakkaasti ylijäämäisiä vuosi toisensa perään, koska eläkkeitä on rahastoitu tulevaisuutta varten. Eläkerahastoista kuitenkin jokainen penni maksetaan eläkkeinä takaisin, eli ylijäämä ei tavallaan ole ylijäämää. Siksi olennainen luku on eläkejärjestelmästä puhdistettu ylijäämä”, Kotamäki sanoo. 

”Kun katostaan valtion ja paikallissektorin jäämiä huomataan, että nämä sektorit ovat olleet 1990-luvun suuren laman jälkeen lähes poikkeuksetta alijäämäisiä. Suomessa on totuttu alijäämiin, mikä tulee olemaan aito ongelma, kun talouskasvu hidastuu. Julkinen talous pitäisi saada samaan kuntoon kuin Ruotsissa tai Tanskassa, niin olisimme paremmassa asemassa seuraavaan lamaan tultaessa. Ja vakuutan: seuraava lama tulee ennemmin tai myöhemmin”, Kotamäki jyrähtää. 

Kotamäki muistuttaa, että Suomen veroaste on jo tapissa. Myös Suomen julkinen sektori on julkisten menojen bkt-suhteella mitattuna yksi maailman suurimmista. Siksi alijäämätavoitteesta tulee huolehtia erityisesti menojen hallinnan kautta. Pelkästään veronkorotuksilla ei kannata lähteä kuromaan umpeen kestävyysvajetta. 

”Pitäisi keskustella tulevaisuuden visiosta. Päätöksiä tehdään liian vahvasti tässä päivässä, minkä takia julkiset menot ja veroaste ovat hiipineet vuosi vuodelta korkeiksi. Kehitys ei voi jatkua loputtomiin”, Kotamäki sanoo. 

Kauppakamarin talouskatsaus

29.1.2021 julkaistussa, vuoden ensimmäisessä Kauppakamarin talouskatsauksessa 
kysytään: miksi elämme yli varojemme, vaikka asiat ovat paremmin kuin koskaan?


Kauppakamarin neljännesvuosittain julkaistavassa talouskatsauksessa käydään läpi ajankohtaista taloustilannetta Suomessa ja ulkomailla.


 

Helsingin seudun kauppakamarin NYT:issä
aiemmin julkaistuja talouskatsauksia

Kauppakamarin talouskatsaus: Velankasvua hillitsevät toimet ovat Suomessa hakusessa

 

Kauppakamarin talouskatsaus: Koronakriisin taloudelliset menetykset turvattava terveydellisesti turvallisella tavalla

Lue myös

Sujuvampaa reittiä Suomeen

Kohtaanto- ja osaajapula on kiusannut kotimaisia työmarkkinoita jo vuosikymmeniä, mutta viime vuosina siitä on alkanut tulla entistä...

Neuvontapalvelut: Ylityö – mitä se on ja miten se korvataan?

Ylityötä tehdään työnantajan aloitteesta työntekijän suostumuksella. Työntekijä ei voi antaa pysyvää ylityösuostumusta esimerkiksi työsopimuksessa, vaan...

Mitä työnantajan tulisi tietää etätyöstä

Etätyötä ei ole käsitteenä määritelty kansallisessa työlainsäädännössämme, mutta erinäisissä lainkohdissa viitataan esimerkiksi kotona tehtävään työhön.