Neuvonnan artikkelit

Valitse sisältötyyppi

Tulokset: Neuvonnan artikkelit, Työsuhdeasiat

Loman siirtyminen sairausloman vuoksi

Lomakauden alkaessa on hyvä muistuttaa mieleen, miten loman siirtäminen tapahtuu, jos työntekijä sairastuu ennen loman alkamista tai loman aikana.

Ulkomaalaisen opiskelijan työnteko-oikeutta koskevat muutokset

Kolmannen maan kansalaisella tarkoitetaan muun maan kuin Euroopan unionin jäsenvaltion tai Islannin, Liechtensteinin, Norjan ja...