Kauppakamarin valtuuskunta valitsi luottamushenkilöt 273 eri tehtävään

Kauppakamarin kattava luottamushenkilöverkosto muodostaa vaikuttamistyön ytimen ja mahdollistaa nopean reagoinnin yritystoimintaa koskeviin haasteisiin.

Kauppakamarin luottamushenkilöt valittiin valtuuskunnan kokouksessa 10.1.2019. Kokous pidettiin tällä kertaa Otaniemessä, Aalto-yliopiston yhteydessä toimivassa startup- ja kasvuyrityskeskittymässä A Gridissä. Kauppakamari osallistuu aktiivisesti A Gridin palvelukonseptin kehittämiseen, ja kauppakamarin Espoon toimipiste sijaitsee A Gridissä.

Luottamushenkilöt yhdessä kauppakamarin henkilöstön kanssa seuraavat elinkeinoelämän uusia ilmiöitä, poimivat maailmalta hyviä käytänteitä ja tarvittaessa käynnistävät joustavasti projektitoimintaa yritysten uusien tarpeiden täyttämiseksi.

Valiokunnissa, aluejohtokunnissa (Espoo, Vantaa) ja kauppakamariyksiköiden hallituksissa käsiteltävät teemat liittyvät pääsääntöisesti

  • osaavaan työvoimaan,
  • maankäyttöön ja liikenteeseen,
  • vastuullisuuteen,
  • kansainvälistymiseen,
  • yritysturvallisuuteen,
  • digitalisaatioon ja
  • muihin yritysten kannalta tärkeisiin kilpailukykytekijöihin.

 

Uudet valtuuskunnan jäsenet » 

 

Valiokuntia kauppakamarissa toimii yhdeksän

Alue- ja asuntoasiain valiokunta » 
ICT-valiokunta » 
Kaupan ja palvelujen valiokunta » 
Koulutus- ja työvoima-asiain valiokunta »   
Liikennevaliokunta » 
Satama- ja logistiikkavaliokunta » 
Talous- ja veroasiain valiokunta » 
Teollisuusvaliokunta » 
Yritysturvallisuusvaliokunta » 

 

Kauppakamarin valtuuskunta valitsi luottamushenkilöt 273 eri tehtävään 1

Lue myös:
Edellinen artikkeli Startup-yhteistyö vaatii toimivaa yhteistyömallia Seuraava artikkeli Kelluvaa kasvuyrittäjyyttä