Kaupunkikuvaa Länsisatamaan päin rekka ja henkilöautoja.

Kauppakamarit: Valtion infrainvestointiohjelma hyvin tehty, mutta rahoitus jää kauas tarpeista

Väylävirasto on laatinut valtion väyläverkon investointiohjelman vuosille 2023–2030 osana valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman toimeenpanoa. Keskuskauppakamarin mukaan investointiohjelma ansaitsee ison kiitoksen selkeydestä ohjelman lähtökohdille ja valmisteluperiaatteille, mutta sellaisenaan ohjelma ei vastaa tarpeisiin.

– Talouskehyksen raamittama investointiohjelma ei pysty vastaamaan siihen muutokseen, joka liikennesektorilla on käynnissä. Liikenteen päästövähennystavoitteet ja Suomen logistisen sijainnin muutos on huomioitava paremmin, toteaa Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Päivi Wood.

Investointiohjelman lausuntoaika päättyy tänään 2.5.2022. Keskuskauppakamarin näkemyksen mukaan investointiohjelman rahalliset resurssit eivät kohtaa lähellekään tarpeita.

– Tarvitaan kaikkiin liikennemuotoihin osoitettujen määrärahojen huomattavaa nostoa tai uusia rahoitusmalleja rahoituspohjan täyttämiseksi. Tämä on erityisen ajankohtaista nyt, sanoo Wood.

– Niukat resurssit tulisi kohdentaa mahdollisimman tehokkaasti priorisoimalla yhteiskuntataloudellisesti hyödyllisimpiä hankkeita. Valitettavasti investointiohjelman ulkopuolelle on jätetty taloudellisesti erittäin kannattavia hankkeita esimerkiksi Helsingin seudulta. Valtion investointeja tulisi suunnata enemmän kaupunkiseuduille niiden suuremman vaikuttavuuden vuoksi. Helsingin seudulle tehtävillä liikenneinvestoinneilla on merkittäviä vaikutuksia muun muassa asuntotuotantoon ja koko maan logistiikkaan, sanoo Helsingin seudun kauppakamarin johtava asiantuntija Tiina Pasuri.

Venäjän hyökkäyssodan myötä myös Suomen logistinen sijainti on muutoksen kourissa. Venäjän ilmatilan sulkeminen, konttiliikenteen ongelmat sekä kohonneet energian hinnat vaikuttavat suoraan kuljetuskustannuksiin. Woodin mukaan liikennehankkeet tukevat alueellista saavutettavuutta ja lisäävät investointeja Suomeen.

– Näillä tekijöillä on myös merkittävä vaikutus kuljetusten toiminta- ja huoltovarmuuteen ja viime kädessä siihen, mikä on Suomen logistinen sijainti ja sen strategien tulevaisuus idän ja lännen solmukohdassa. Suomessa on pidettävä huolta siitä, että suhteellinen logistinen sijaintimme ja sen strateginen hyödyntäminen eivät karkaa yhä kauemmas maailman markkinoilta kohoavien energiahintojen ja rapautuvien yhteyksien myötä, toteaa Wood.


Lue myös

Lausunto: Luonnos Helsingin asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaksi 2024 (AM-ohjelma)

Helsingin kaupunginkanslia on pyytänyt kauppakamarin lausuntoa luonnoksesta Helsingin asumisen ja siihen...

Rahoitusta tarjolla kestävän kehityksen innovaatioille

”Tulevaisuuden murroksessa pärjäävät vain sellaiset yritykset, jotka ovat kyvykkäistä innovoimaan ja muuttamaan liiketoimintamallinsa kestävän kehityksen mukaisiksi. Tähän...

Lausunto: Luonnos valtion väyläverkoston investointiohjelmaksi vuosille 2025–2032

Väylävirasto on pyytänyt Helsingin seudun kauppakamarin lausuntoa luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2025–2032.