Jukka Säikkälä, ulkomaankaupan määräysten asiantuntija, Helsingin seudun kauppakamari

KauppakamariTiedon Ulkomaankauppa & Maatieto viejän apuna

Helsingin seudun kauppakamari tarjoaa suomalaisille vientiyrityksille uuden maakohtaisen tietolähteen vientikaupassa tarvittavista asiakirjoista ja määrämaiden tuontimääräyksistä.

Viennin maatieto uutena teoksena

Viennin maatieto -palvelu on juuri julkaistu KauppakamariTiedon Ulkomaankauppa & Maatieto-osiossa, joka sisältää myös Kuljetus, huolinta ja tullaus sekä Perustieto ja asiakirjat -teokset. Tietosisällöltään ne täydentävät toisiaan. Ulkomaankauppa & Maatiedon sisältöä on tarkoitus kasvattaa jatkossa aihepiiriin sopivilla julkaisuilla.

Kauppakamarit myöntävät ja vahvistavat vientikaupassa vaadittavia asiakirjoja

Kauppakamariverkosto myönsi Suomessa vuonna 2019 yhteensä 75 423 Euroopan unionin yleistä alkuperätodistusta (Certificate of Origin). Helsingin seudun kauppakamarin osuus tuosta oli 25 665 myönnettyä alkuperätodistusta. Tämän lisäksi Helsingin seudulla vahvistettiin kauppalaskuja yli 10 000 kappaletta ja muita asiakirjoja lähes 2 000 kappaletta. Väliaikaisessa viennissä käytettäviä ATA carnet-tulliasiakirjoja myönnettiin atacarnet.fi -palvelussa yli 300 kappaletta. Alkuperätodistuksista myönnettiin peräti 97 % sähköisesti vientiasiakirjat.fi -palvelun kautta, joka uudistui vastikään.

Tarkista määrämaan vaatimat viennin asiakirjat nopeasti ja luotettavasti

Viennin maatieto sisältää tiedot lähes 200 maan vientirajoituksista ja pakotteista, vaadittavista vientiasiakirjoista, kuten kauppalaskusta ja alkuperätodistuksesta, ja niiden sisältövaatimuksista, tullauksesta, kuljetuksiin liittyvistä määräyksistä, pakkaus- ja merkintämääräyksistä ja tuotekohtaisista todistusvaatimuksista. Teos sisältää myös muuta hyödyllistä vientitietoa.

Sieltä löytyy vastaukset muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Onko kyseisellä valtiolla vapaakauppasopimus EU:n kanssa?
  • Mitä tietoja kauppalaskulla on oltava vietäessä kyseiseen valtioon?
  • Milloin vienti-ilmoitus on annettava?
  • Vaaditaanko alkuperätodistus?
  • Mitä vientirajoituksia kyseiseen maahan on voimassa?

Teos päivittyy jatkuvasti ja siitä vastaa Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntija Jukka Säikkälä, joka tarvittaessa myös neuvoo sekä sähköpostilla että puhelimitse.

Ulkomaankaupan perustiedot tiivistettyinä paketteina

Kuljetus, huolinta ja tullaus -teos auttaa yritystä valitsemaan vienti- ja tuontikauppaan parhaiten soveltuvan kuljetusvaihtoehdon sekä tarjoaa käytännön neuvoja kansainvälisiin kuljetuksiin. Mukana on paljon tietoa yhteisökaupasta ja kansainvälisestä kaupasta, valmisteverotuksesta, tulliyhteisöistä, tavaran vakuuttamisesta ja toimituslausekkeista sekä huolitsijoista. Teosta päivittää kahdesti vuodessa tulliasioiden päällikkö, tullausasiantuntija Ville Raevuori DB Schenker Oy:stä.

Perustieto ja asiakirjat -teos sisältää tietoa muun muassa vientiin ja tuontiin liittyvistä asiakirjoista, maksutavoista ja yleisistä sopimusehdoista. Mukana on myös englanninkielisiä sopimusmallipohjia. Teoksesta viejä ja tuoja saavat tärkeää tietoa myös ulkomaankaupan juridiikasta ja maksutavoista sekä arvonlisä- ja tuloverotuksesta. Teosta päivitetään kaksi kertaa vuodessa.

New call-to-action


Jukka Säikkälä
ulkomaankaupan määräysten asiantuntija
Helsingin seudun kauppakamari

Lue myös

Q&A: Finnveran viennin rahoitusratkaisut

Vientitakuulaitos Finnvera tarjoaa suomalaisen viennin turvaksi laajan paletin takuita viennin luottoriskien varalta sekä rahoitusta ostajalle.

Neuvontapalvelut: Vienti Afrikan maihin – varmista tuotekohtaisten todistusten tarve

Erilaiset tuotevastaavuusohjelmat, yleensä nimellä Product Conformity Assessment (PCA), ovat hyvin yleisiä kansainvälisessä kaupassa, erityisesti viennissä...

Neuvontapalvelut: Vientikaupan määräysten muutokset – Egypti

Vientikohdemaiden tuontitullauksiin liittyvissä määräyksissä, tuonnin asiakirjavaatimuksissa ja kaupan maksutavoissa voi tulla yllättäviä muutoksia nopealla aikataululla.