Kasvien taimet kasvavat mullassa.

Kestävä elintarvikejärjestelmä – EU:n lainsäädäntökehyksen luominen – vastaa ja vaikuta

EU:n Pellolta pöytään -strategian tavoitteena on tukea siirtymistä kestävään elintarvikejärjestelmään, ja sen myötä Euroopan komissio esittää vuonna 2023 lainsäädäntökehyksen.

Kyselyssä selvitetään pk-yritysten näkemyksiä aloitteesta, jolla pyritään antamaan kuluttajille ja viranomaisille mahdollisuus tehdä kestäviä elintarvikevalintoja. Tarkoitus on varmistaa että kaikista EU:n markkinoille saatetuista elintarvikkeista tulee yhä enemmän kestävän tuotannon mukaisia, vahvistaa määritelmät, yleiset periaatteet ja vastuut. Lainsäädäntökehys tulee myös sisältämään säännöksiä kestävällä tavalla tuotettujen elintarvikkeiden merkintäjärjestelmästä ja julkista hankinnoista.

Vastaa Kestävä elintarvikejärjestelmä – EU:n lainsäädäntökehyksen luominen -kyselyyn viimeistään 30.10.2022 ja laita ensimmäiseen kysymykseen koodi ”FI00319”.

Vastaukset käsitellään luottamuksellisina ja tulokset esitetään niin ettei vastaajien tunnistaminen ole mahdollista.


Helsingin seudun kauppakamari kuuluu Euroopan komission alaiseen yritystukiverkostoon Enterprise Europe Networkiin (EEN), joka on kaikille Suomessa toimiville pk-yrityksille maksuttomia kansainvälistymispalveluita tarjoava verkosto.


Kauppakamarista hyötytietoa kansainvälistymiseen

Suomi-Keskisen Itäeuroopan maiden
kauppayhdistyksen järjestämiä tapahtumia

Team Finland Business mission to Central Asia, Georgia (24–27 Oct) and Uzbekistan (31 Oct–4 Nov)

Lue myös

Lausunto: Luonnos Helsingin asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaksi 2024 (AM-ohjelma)

Helsingin kaupunginkanslia on pyytänyt kauppakamarin lausuntoa luonnoksesta Helsingin asumisen ja siihen...

Rahoitusta tarjolla kestävän kehityksen innovaatioille

”Tulevaisuuden murroksessa pärjäävät vain sellaiset yritykset, jotka ovat kyvykkäistä innovoimaan ja muuttamaan liiketoimintamallinsa kestävän kehityksen mukaisiksi. Tähän...

Kannanotto: Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma MAL 2023 -luonnos

Helsingin seudun kauppakamarin kannanottona esitetään seuraavaa: Yleistä MAL 2023 on strateginen...