Kirsi Parnila on johtava juristi Helsingin seudun kauppakamarin neuvontapalveluissa.

Kolme kysymystä itsenäisyyspäivän palkanmaksuun liittyen

Itsenäisyyspäivän viettämisestä yleisenä juhla- ja vapaapäivänä on säädetty laissa ja se on ainoa lakiin perustuva palkallinen arkipyhä. Alakohtaiset työehtosopimukset voivat kuitenkin määrätä toisinkin.

Onko itsenäisyyspäivä aina työntekijän palkallinen vapaapäivä?

Itsenäisyyspäivä on ainoa lakiin perustuva palkallinen arkipyhä. Siitä on säädetty laissa itsenäisyyspäivän viettämisestä yleisenä juhla- ja vapaapäivänä. Itsenäisyyspäivä on palkallinen vapaapäivä kuukausipalkkaisilla työntekijöillä.

Sen sijaan päivä-, tunti- ja urakkapalkkaisten työntekijöiden itsenäisyyspäivän palkan saamisen edellytyksenä on, että työntekijä on ollut työnantajan työssä yhdenjaksoisesti vähintään kuusi työpäivää lähinnä ennen itsenäisyyspäivää, ja että itsenäisyyspäivä sattuu työntekijän työtuntijärjestelmän mukaiseksi työpäiväksi. Alakohtaiset työehtosopimukset voivat määrätä toisinkin.

Jos työntekijä on lomalla itsenäisyyspäiväviikolla, miten lomaa kuluu ja maksetaanko itsenäisyyspäivältä palkkaa?

Itsenäisyyspäivää ei lasketa vuosilomapäiväksi, joten lomaa kuluu itsenäisyyspäiväviikolla neljä tai viisi päivää riippuen loman sijoittelusta. Jos sovitaan työntekijän olevan koko kyseisen viikon lomalla, maanantaista lauantaihin, lomaa kuluu viisi päivää.

  • Jos loma merkitään pidettäväksi ma 4.–pe 8.12.2023, kuluu neljä lomapäivää.
  • Jos loma merkitään pidettäväksi ma 4.–la 9.12.2023, kuluu viisi lomapäivää.

Jos työntekijän kuuden päivän mittainen loma määrätään alkavaksi edellisviikon lauantaina 2.12.2023 ja päättyväksi lauantaina 9.12.2023, edellyttää se työntekijän suostumuksen. Tässä viikon lomaan sisältyisi kaksi lauantaita, eikä loma voi ilman työntekijän suostumusta alkaa vapaapäivänä, jos se johtaa lomapäivien vähenemiseen.

Jos työntekijä on vuosilomalla joko itsenäisyyspäivää edeltävänä tai sen jälkeisenä päivänä, mutta ei molempina, hänelle on maksettava itsenäisyyspäivän palkka. Tässä tilanteessa on katsottu, että hän olisi voinut olla työssä itsenäisyyspäivänä.

Itsenäisyyspäivä on työssäolon veroinen päivä vuosiloman pituutta määriteltäessä, jos se olisi ollut työpäivä. Jos itsenäisyyspäivä jää loman ”sisään” eli työntekijä on lomalla ennen ja jälkeen itsenäisyyspäivän, ei itsenäisyyspäivä ole työhön rinnastettava päivä eikä siitä makseta palkkaa tai vuosilomapalkkaa.

Jos työntekijä on työssä itsenäisyyspäivänä, miten palkka maksetaan?

Jos työntekijä on työssä itsenäisyyspäivänä, maksetaan hänelle 100 %:n suuruinen sunnuntaityökorvaus. Jos työntekijä on itsenäisyyspäivänä ollut työssä ainoastaan osan säännöllisestä työajasta, hänelle on työssäoloajalta maksettava kaksinkertainen palkka ja vapaa-ajalta säännönmukainen palkkansa.

Itsenäisyyspäivänä tehdystä ylityöstä on lisäksi maksettava ylityökorvaus. Eräiden työehtosopimusten mukaan arkipyhäviikon säännöllinen työaika on normaalia lyhyempi. Tällöin on tavallisesti sovittu, että jos työntekijä on arkipyhäviikolla vapaapäivänään työssä, siltä maksetaan korotettu palkka kuten viikkoylityöstä.

Kirsi Parnila
johtava juristi
Neuvontapalvelut
Helsingin seudun kauppakamari

Maksutonta neuvontaa jäsenillemme

Kauppakamarin jäsenille maksuttomassa neuvontapalvelussa asiantuntijat ja lakimiehet vastaavat kysymyksiisi liittyen muun muassa verotukseen, taloushallintoon ja lakiasioihin. Voit lähettää kysymyksesi asiantuntijoillemme lomakkeen kautta.

Pohditko, onko yrityksesi jäsenemme?

Voit tarkistaa organisaatiosi jäsenyyden KauppakamariVerkostosta.

Lue myös

Kolme kysymystä kansainvälisen yhteistyökumppanin löytämisestä

Tarjoamme yrityksille muun muassa neuvontaa kansainvälisissä tilanteissa ja autamme yrityksiä verkottumaan.

NYT on naistenpäivä

Naistenpäivää on juhlittu kansainvälisesti jo hieman ennen kuin yli satavuotias Helsingin seudun kauppakamari perustettiin. Jatkamme tänäkin päivänä tasa-arvon...

KAUPPAKAMARI nyt kesäkuu 2020

KAUPPAKAMARI nyt – kesäkuu -lehti ei ilmesty painettuna tässä poikkeustilanteessa.