Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtaja Heikki J. Perälä.

Kriittisyys kasvaa

Yritysten näkymät lähitulevaisuuteen ovat nyt paremmat kuin pandemian aikana kertaakaan aiemmin. Patoutuneiden investointitarpeiden purkautuminen ja kasvanut kulutuskysyntä ovat lisänneet yritysten menestystä erityisesti vientimarkkinoilla. Tämä näkyy selvästi myös kauppakamareiden jäsenyrityksille tekemissä jäsenkyselyissä, joista viimeiset tiedot ovat kesäkuun puolivälistä. Kyselyyn vastasi 1800 yritystä.

Aivan valtaosa yrityksistä näkee nyt edessään liikevaihdon kasvua. Pandemian saaminen hallintaan, nopeasti etenevät rokotusohjelmat ja koronaviruksen aiheuttamien liiketoiminnan rajoitusten asteittainen purkautuminen ovat selvästi vahvistaneet kasvuodotuksia. Valtaosa yrityksistä aikoo kasvattaa lähikuukausina myös työvoimaansa. Monella yrityksellä päällimmäisin huoli kohdistuukin osaavan työvoiman saatavuuteen. Monella alalla työvoiman saatavuus näyttääkin muodostuvan syksyllä hyvin vaikeaksi.

Kaikilla aloilla käänne parempaan ei kuitenkaan ole ollut nopea. Helsingin seudulla erityisesti majoitus- ja ravintola-ala, liikennesektori ja tapahtumajärjestäjät ovat ottaneet pandemian iskut vastaan muita aloja voimakkaammin. Niiden toipuminen kestää vielä pitkään ja vaatii myös valtiolta ymmärrystä. Tähänastiset tukipäätökset eivät riitä saattamaan yrityksiä uuteen kasvuun.

Helsingin seutu on kokenut pandemian aikana koko maata voimakkaampia takaiskuja. Aiemmin konkurssien riskin koettiin olevan täällä koko maata suurempi, mutta nyt tilanne on tasaantumassa. Pandemian torjunnan vaikutusten suhteen Helsingin seudun yritykset ovat kuitenkin koko maata kriittisempiä. Yli 80 prosenttia Helsingin seudun yrityksistä kokee, että hallituksen toimista toimintaympäristön kehittämiseksi on ollut enemmän haittaa kuin hyötyä yrityksille!

Maan hallituksella onkin suuri työ yritysten luottamuksen palauttamisessa. Yritysten toiveet ovat uuden kasvun tukemisessa sekä työvoiman saannin joustavuuden parantamisessa. Erityisesti työn verotuksen keventämisen ja paikallisen sopimisen lisäämisen koettaisiin parantavan eniten yritysten toimintaympäristöä. Näissä asioissa tulisi vihdoin päästä eteenpäin, jotta paraneva suhdanne näkyisi uusien työpaikkojen perustamisena ja niiden avulla myös julkisen talouden tasapainon parantumisena.

Myös uusille kuntapäättäjille yritykset lähettävät selkeän viestin: osaavan työvoiman saannin parantaminen sekä yritysten ja oppilaitosten yhteistyön kehittäminen nähdään tärkeimpinä keinoina, joilla kunnat voivat tukea yritysten toimintaympäristön kehittymistä. Tätä mieltä oli yli puolet kauppakamarien jäsenkyselyyn vastanneista yrityksistä. Viesti kannattaa ottaa vakavasti, koska sen takana ovat potentiaaliset työnantajat.

Kauppakamareiden koronakyselyt

Kauppakamarit ovat kysyneet jäsenyritysten arvioita koronapandemian vaikutuksista liiketoimintaan jo neljätoista kertaa. Ajantasainen tieto yritystoiminnan tilanteesta ja näkymistä on ensiarvoisen tärkeää, jotta vaikuttamistoiminta pystytään kohdistamaan oikeisiin asioihin ja palvelutoimintaa voidaan kehittää yritysten muuttuvien tarpeiden mukaisesti.

Lämmin kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Lue myös

Arvioimme: pääkaupunkiseudulla lopetti viime vuonna ennätysmäärä yrityksiä

Suomessa lopetti arviolta 31 000 yritystä viime vuonna. Pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) lopettaneita yrityksiä...

Kannanotto: Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma MAL 2023 -luonnos

Helsingin seudun kauppakamarin kannanottona esitetään seuraavaa: Yleistä MAL 2023 on strateginen...

Myyntijohdon vastuu kasvaa – käytännön vinkkejä modernin myynnin johtamiseen

Olin puhumassa aiheesta vuoden 2023 Nordic Sales Enablement –tapahtumassa, jossa paikalla oli isojen suomalaisten yritysten...