Liikenteen kehitystrendit ja näkymät Helsingin seudulla – Toimialakatsauksen julkistamistilaisuus 31.3.2021.

Liikenteen kehitystrendit ja näkymät Helsingin seudulla – Toimialakatsauksen julkistamistilaisuus 31.3.2021

Mikä on suhdannetilanne Helsingin seudulla? Mitkä ovat liikenteen kehitystrendit ja näkymät? Kuinka pääkaupunkiseudun kasvavat liikennemäärät hoidetaan jatkossa? Miten lähiliikenne on kehittynyt? Entä miten autokannan sähköistyminen etenee?

Helsingin seudun kauppakamarin toimialakatsaus tekee katsauksen Helsingin seudun näkymiin. Vuoden ensimmäisen toimialakatsauksen erityisteemana on liikenne.

Toimialakatsaus julkistetaan ja striimataan keskiviikkona 31. maaliskuuta 2021 klo 9.30.
Maksuton tilaisuus kestää noin 45 minuuttia. Ilmoittautuneille lähetetään striimilinkki tilaisuuteen.

Tilaisuudessa Helsingin seudun kauppakamarin johtaja Markku Lahtinen esittelee toimialakatsauksen tuloksia. Liikenteen kehitysnäkymiä kommentoivat HSL:n osastonjohtaja Sini Puntanen ja Volvon toimitusjohtaja Magnus Björklund.

Helsingin seudun toimialakatsaus
neljä kertaa vuodessa

Helsingin seudun kauppakamari toteuttaa toimialakatsauksen neljä kertaa vuodessa yhteistyössä Kaupunkitutkimus TA Oy:n kanssa. Katsauksissa käsitellään Helsingin seudun keskeisiä teemoja, kuten liikennettä, asuntotuotantoa ja väestökehitystä.


Aiemmat toimialakatsaukset

Kaikki toimialakatsaukset on koottu verkkosivuillemme Helsingin seudun toimialakatsaukset

 

Lue myös

Toimitusjohtajalta: Helsingin seudun erityistarpeet ansaitsevat huomion hallitusohjelmassa

Helsingin seudulla sekä mahdollisuudet että monet haasteet ovat moninkertaiset. Helsingin seudun...

Lausunto: Luonnos kansalliseksi tieliikenteen uusien polttoaineiden jakeluinfraohjelmaksi

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoja luonnoksesta kansalliseksi tieliikenteen uusien polttoaineiden jakeluinfraohjelmaksi. Kauppakamari esittää lausuntonaan...

Lausunto: Valtion väyläverkoston investointiohjelma vuosille 2024-2031

Kauppakamari on antanut lausunnon Väylävirastolle valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2024-2031.