Artikkelikuva

Liikesalaisuuksien suojaa tehostetaan

Liikesalaisuuksien suojasta on valmisteilla uusi laki. Sen avulla pannaan täytäntöön EU:n liikesalaisuusdirektiivi. Uuden liikesalaisuuslain on tarkoitus tulla voimaan jo kesään 2018 mennessä. Toistaiseksi liikesalaisuuksien suojasta on ollut vain yksittäisiä säännöksiä eri laeissa.

Tyypillisin tilanne, jossa yrityksen liikesalaisuuksia loukataan, on se, kun oma työntekijä siirtyy kilpailijan palvelukseen tai perustaa uuden yrityksen. Työntekijä saattaa viedä mukanaan työnantajansa arvokasta tietopääomaa, usein liikesalaisuuksia nimenomaan dokumentoidussa muodossa.

Liikesalaisuudet rikosprosesseissa

Tällaisia tapauksia on käsitelty paljon erityisesti rikosprosesseina. Syyte on koskenut yrityssalaisuuden rikkomista. Usein näyttöä ei ole kuitenkaan kertynyt siitä, että työntekijä olisi uusissa tehtävissään hyödyntänyt mukanaan viemiään liikesalaisuuksia. Näyttöä aineiston hankkimisesta on sen sijaan ollut runsaasti.

Korkeimman oikeuden tekemän linjauksen mukaisesti edellä mainitut teot on arvioitu yrityssalaisuuden rikkomisen yrityksenä. Tällainen tulkinta­vaihtoehto parantaa huomattavasti yrityksen mahdollisuuksia saada oikeussuojaa silloin, kun luottamusasemassa ollut työntekijä on vienyt liikesalaisuudet mukaansa.

Liikesalaisuudet suojattava etukäteen

Vain jälkikäteinen oikeussuoja ei ole kuitenkaan se tavoiteltavin vaihtoehto – olennaista on sen sijaan pyrkiä ehkäisemään liikesalaisuuksien loukkauk­set jo ennalta. Tämä edellyttää määrätietoista tietoturvapolitiikkaa, salassapitosopimuksia ja työntekijöiden kouluttamista ymmärtämään salassapitovelvollisuuden merkitys.

Salassapitosopimukset päivitykseen

Oikeudellisia prosesseja varten uusi liikesalaisuuslaki tuo käyttöön tehokkaat oikeussuojakeinot. Kielto- ja vahingonkorvausseuraamusten lisäksi on mahdollista vaatia, että liikesalaisuutta loukkaava tuote poistetaan markkinoilta ja luvattomasti hallussa olevat liikesalaisuuksia sisältävät dokumentit palautetaan tai tuhotaan.

Liikesalaisuuslain voimaantuloon valmistautumiseksi yrityksen on syytä käydä läpi erityisesti menettelytapansa salassapitosopimusten osalta.


Klaus Nyblin

Lue myös

Viikon kysymys: keksintöjen suojaaminen Euroopassa

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Aineeton omaisuus kasvun vauhdittajana

Mitä aineettomaan omaisuuteen kuuluu? Aineetonta omaisuutta ovat esimerkiksi yrityksen nimi, tekniset keksinnöt tai menetelmät, muotoilut, palvelukonseptit, brändi,...

Uusi tavaramerkkilaki ja toiminimilain uudistus

Uusi tavaramerkkilaki tuli voimaan 1.5.2019. Tavoitteena on ollut selkeä ja moderni laki, joka mahdollistaa sähköisen asioinnin.