Lisää työvoiman tarjontaa työperäisen maahanmuuton byrokratiaa järkevöittämällä

Kauppakamarin jäsenyritysten iso huolenaihe on, mistä työnantajat löytävät nyt ja tulevaisuudessa osaavaa työvoimaa. Osaavan työvoiman saatavuus on kasvun ja samalla uusien työpaikkojen syntymisen este.

Suomen työllisyysasteen tulisi nousta 75 %:iin, jotta hyvinvointivaltion menot elintasosta tinkimättä voidaan kattaa. 1 %:n nousu työllisyysasteessa tarkoittaa valtion budjetissa noin 1 miljardin euron liikkumavaraa, jota voidaan ohjata esimerkiksi koulutus- ja infrainvestointeihin.

– Yritysten rekrytointitarpeisiin vastaaminen onnistuu työvoiman tarjontaa lisäämällä. Pitkällä aikavälillä työvoiman tarjonta määrää työllisyysasteen. Tärkeä keino lisätä työvoiman tarjontaa on tehostaa työperäiseen maahanmuuttoon liittyviä oleskelu- ja työlupaprosesseja, Helsingin seudun kauppakamarin johtaja Markku Lahtinen korostaa.

Uudenmaan työlupayksikössä käsittelyaikaa saatiin lyhennettyä 7 kk:sta 1 kk:een pelkästään olemassa olevia prosesseja kehittämällä. Samanlainen palvelumuotoiluprojekti tulisi toteuttaa läpi koko viranomaisketjun tavoitteena maksimissaan 1 kk:n käsittelyaika ja huippuosaajille 2 viikon käsittelyaika.

 

Tavoitteena yksinkertainen kirjaus hallitusohjelmaan

Hallitusohjelmaan tarvitaan seuraavanlainen yksinkertainen kirjaus:

Syksyn 2019 aikana perataan läpi työn tekemisen luvittamiseen liittyvä oleskelulupaprosessi tavoitteena parantaa viranomaisten yhteistyötä, karsia turhia päätöksentekovaiheita ja lyhentää käsittelyaikoja. Palvelumuotoiluprojekti toteutetaan yhteistyössä yritysten ja viranomaisten kanssa.


Lue myös:

Koulutetut maahanmuuttajat vahvistavat Suomen taloutta ja hyvinvointia

 

Koulutetut maahanmuuttajat vahvistavat Suomen taloutta ja hyvinvointia

Yrityksillä edelleen puute osaavasta työvoimasta – kilpailu työntekijöistä kiristynyt

 

Yrityksillä edelleen puute osaavasta työvoimasta – kilpailu työntekijöistä kiristynyt

Lue myös:

Ei romuteta ammatillista koulutusta!

Ensimmäinen iso askel taaksepäin olisi osaamisperusteisesta mallista luopuminen ammatillisessa koulutuksessa. Se on nykyjärjestelmän vahvuus, joka mahdollistaa opintojen suorittamisen yksilöllisessä tahdissa...
Edellinen artikkeli Tulevalta hallitukselta panostuksia työelämässä tapahtuvaan oppimiseen Seuraava artikkeli Osallistu tutkimukseen: Yrityksiin kohdistuvat kyberuhat 2019