Artikkelikuva

Mentorointia pk-yrityksille kansainvälistymiseen ja kasvuun

Suomalaisten pk-yritysten menestys globaalissa liiketoimintaympäristössä on yksi Suomen talouden peruspilareista, siksi pk-yrityksiä tuetaan saavuttamaan vahva kilpailuasema kansainvälisesti. Enterprise Europe Network (EEN) ja Helsingin seudun kauppakamari ovat hyvin tietoisia tästä tavoitteesta ja ne tukevat yritysten kasvua ja kansainvälistymistä omalta osaltaan.

Enterprise Europe Network (EEN) on järjestänyt pk-yritysten kansainvälistymiseen ja kasvuun maksutonta yrityskohtaista mentorointia Helsingin seudun kauppakamarilla. Mentoreina toimivat Nestor Partners ry:n nestorit. He ovat hoitaneet sekä työurallaan että nestoreina johtaja-, asiantuntija- ja neuvonantajatehtäviä useissa vienti- ja tuonti hankkeissa EU-maissa, Venäjällä, Itä-Euroopassa, USA:ssa, Lähi-idässä, Afrikassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.

Mentoroinnilla jaetaan sosiaalista pääomaa verkostoitumisen kautta

Mentorointi on yksi oppimisen muoto, jossa luottamuksellisella kokemuksen ja tiedon jakamisella on keskeisin tehtävä.

Voidaan sanoa, että mentoroinnilla siirretään arvokasta sosiaalista pääomaa (verkostoitumisen kautta rakennettu tieto ja kokemus) luotettavien verkostojen kautta.

Tätä oppikokonaisuutta on mahdotonta oppia luennoilla, kirjoja lukemalla tai Internetistä, sillä sosiaalinen pääoma mistä tässä tiedon ja kokemuksen vaihdossa on kyse, kehittyy vuosien kokemuksen sekä verkostoitumisen kautta. Iällä on tässä oppimisen muodossa merkitystä, iäkkäämmällä on nuorempaa suurempi sosiaalinen pääoma.

Nestor-mentorit

Nestor Partners ry on valinnut nimensä oivallisesti. Termi ´Nestori´ viittaa Kreikan kieliseen sanaan ’kotiin palannut’ . Kiireiset kansainväliset yritystoimijat ovat palanneet monilta matkoiltaan kotosuomeen ja ovat Nestor-tittelinsä ansainneet. Tähän artikkeliin haastateltiin kahta Nestor Partnersin Mentoria – Martti Rauteeta ja Pyry Lautsuota. Nämä aktiiviset yritysasiantuntijat, kuten muutkin NestorAdvisorit välittävät kokemuksiaan, tietoaan ja verkostojaan seuraaville sukupolville. NestorAdvisorit, joita Martti Rautee ja Pyry Lautsuo edustavat, tarjoavat Nestori-toiminnan puitteissa asiantuntijapalveluja erityisesti pk-yritysten kasvuun, kansainvälistymiseen ja omistajavaihdoksiin. Kreikan mytologiassa ’nestorit’ olivat Troijan sodassa taistelevia argonautteja eli sankareita, jotka antoivat neuvoja nuoremmille sotureille.

EEN on siis valinnut yhteistyökumppanikseen arvovaltaisen Nestori-mentori kouluttajakunnan suomalaisille pk-yrityksille.

Pk-yrityksen kansainvälistymisen haasteet

Nestorit Martti Rautee ja Pyry Lautsuo tähdentävät, että yleensä pk-yritys on valmis kansainvälisille markkinoille, kun sen liiketoiminta kotimaassa on vakiintunut ja se on kannattavaa.

Yrityksellä tulee olla myös varat sekä johdolla aika kansainvälistymiseen. Sillä tulee olla selkeä kansainvälistymisstrategia. Toisaalta, Born Global-yritykset käynnistävät varsinaisen liiketoimintansa ulkomailla ehtiäkseen suuremmille markkinoille.

Suomessa tuetaan start-up yrityksiä ja suomalaisten start-uppien kansainvälistyminen onkin valtavaa. Positiivisia kansainvälistymisnäkymiä tukee se, että monet nuoret ovat jo koulu- ja opiskeluaikana rakentaneet ystävyys ja yhteistyöverkostoja eri puolilla maailmaa. He ovat tutustuneet paikallisiin ihmisiin ja oppineet sekä kieltä että kulttuuria. Kansainvälisillä markkinoilla näitä taitoja tarvitaan. Kasvu globaaliksi markkinajohtajaksi tulisi tapahtua erityisesti it -alalla nopeasti; liian nöyrinä tai passiivisina toimijoina se ei tapahdu. Suomalaisilta tuntuu vielä puuttuvan ’maailmanvalloitustahtoa’. Tässä tanskalaiset, ruotsalaiset ja hollantilaiset menestyvät paremmin.

Suomalainen pk-yritys on kansainvälisillä markkinoilla ulkomaalaisena suuressa maailmassa, jossa kilpailu on kovempaa kuin Suomessa. Kun yrityksellä menee hyvin ei siihen kannata tuudittautua, sillä ”takaviistosta” voi tulla yllättävä kilpailija ja muuttaa kilpailutilanteen hyvinkin yllättävästi.

Suomalaisten tulee oppia, että pelkkä hyvä tuote ei riitä kansainvälisille markkinoille siirtymiseen eikä kilpailuaseman ylläpitämiseen. Markkinointi ja jakelukanavat tulee myös hoitaa hyvin.

Yrityksen tulee osata valita luotettavat paikalliset yhteistyökumppanit ja johtaa niitä. Kansainväliseen toimintaan tulee resursoida panoksia. Hyvät rekrytoinnit ja kärsivällinen toiminta ovat osa resursointia.

Luotettavan yhteistyökumppanin merkitys

Ärhäkkyyttä kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä voi oppia valitettavien huijarijälleenmyyjien toiminnan kautta. Näitäkin esimerkkejä on. Jälleenmyyjä on toiminut passiivisena agenttina ja valmistellut lähinnä omaa liiketoimintaansa suomalaisen yrityksen kustannuksella. Erittäin ikävää, mutta tästä on hyvä olla tietoinen ja ymmärtää, että paikallisen yhteistyökumppanin valitseminen on elinarvoisen tärkeää. Siinä auttavat Business Finland, EEN, paikalliset suurlähetystöt ja Nestor Partnerit omalta osaltaan. Toki jokainen yritys tekee itse lopullisen päätöksen yhteistyökumppanin valinnassa. Kansainvälisillä markkinoilla kilpailuaseman saavuttaneet suomalaiset pk-yritykset ovat löytäneet erittäin hyviä yhteistyökumppaneita. Heillä on myös ollut taito rakentaa luotettavia yhteistyösuhteita eri toimijoiden kanssa. Juuri luottamus on se ’öljy’, joka sujuvoittaa liiketoimintaa kansainvälisissä verkostoissa.

Suomalaisiin yleensä luotetaankin, sillä heitä pidetään rehellisinä toimijoina. Tämä on yksi kilpailuetu kansainvälisillä markkinoilla.

Neuroflux Oy osallistui Nestor-mentorointiin

Neuroflux Oy osallistui Nestor-mentorointiin Helsingin seudun kauppakamarilla. Neuroflux ratkoo jätevesiverkoston haasteita olemassa olevan datan avulla. Yrityksen käyttämien uusien teknologioiden avulla voidaan jätevesien ongelmat havaita nopeasti. Tämä vapauttaa ihmisten aikaa ongelmien etsimisestä niiden ratkaisemiseen. Neuroflux Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Koskisella on positiivinen kokemus Nestor-mentoroinnista. Neurofluxin nestoreina toimivat Mikael Novaky, Pekka Pirinen ja Pyry Lautsuo. “Nestori-mentorointi eroaa muusta kansainvälisyys- ja yrityskoulutuksesta sikäli, että Nestoreilta saa kokemuksen kautta tullutta relevanttia tietoa ja kokemusta markkinoinnista ja myynnistä”, kertoo Koskinen.

Nestoreilla on kypsä näkemys yrityksen kansainvälistymisprosesseista. Mentoroinnin jälkeen ei tarvitse niin paljoa prosessoida itse. Nestoreilta saa välittömiä ohjeita. Se on hyvä. Suosittelen Nestor mentorointia yrityksille.

Kuuntele Podcast Mentorointia pk-yrityksille kansainvälistymiseen ja kasvuun

NestorAdvisoreiden Martti Rauteen ja Pyry Lautsuon haastattelu

Yhteistyössä pk-yritysten tueksi

  • Enterprise Europe Network (EEN) on maksuttomia kansainvälistymispalveluita pk-yrityksille tarjoava verkosto, jolla on asiantuntijoita yli 60 maassa ympäri maailman.
  • Nestor Partners ry tarjoaa kokeneiden yritysjohtajien palveluja yrityksille ja mielenkiintoista klubitoimintaa. NestorAdvisorit tarjoavat Nestori-toiminnan puitteissa asiantuntijapalveluja erityisesti pk-yritysten kasvuun, kansainvälistymiseen ja omistajavaihdoksiin.
  • Helsingin seudun kauppakamari (HSKK) on monipuolinen yritysten kehittämispalvelujen tuottaja. HSKK antaa käytännönläheistä ja ajankohtaista tietoa sekä tukea yritystoimintaasi, kuten neuvontaa, koulutusta ja ammattikirjallisuutta.


Lue myös:

Valmentavan mentoroinnin avulla opitaan tulevaisuuden työelämätaitoja

Valmentavan mentoroinnin avulla opitaan tulevaisuuden työelämätaitoja

Lue myös

Finnish AI Region EDIH: tekoälyn kärkihanke pk-yrityksille

Finnish AI Region EDIH-hankkeen tavoitteena on nopeuttaa ja laajentaa tekoälyn käyttöönottoa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä....

Listasimme kansainvälisen rekrytoinnin palveluja Helsingin seudulla – työnantaja, ota lista talteen!

Onnistu kansainvälisten opiskelijoiden rekrytoinnissa -tapahtumassa esittelimme ratkaisuja rekrytointiin ja työyhteisöön integrointiin....

Baltic Impact Accelerator etsii kasvuhakuisia pieniä yrityksiä – ilmoittaudu mukaan kiihdyttämön ensimmäiselle kierrokselle

Baltic Impact Accelerator on Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston yhdessä GreenTech Clusterin, Latvian...