Marko Silen on johtaja Helsingin seudun kauppakamarissa.

Mielipidekirjoitus: keskeisiä yritystoimintaa koskevia lakeja on kirjoitettava uudelleen

Kilpailukykyinen yrityslainsäädäntö on yksi valtioiden valtteja globaalissa kilpailussa.

Lainsäädännön toimivuudella on merkitystä kun yritykset päättävät sijoittautumisesta eri maihin. Toisaalta tulkinnanvarainen lainsäädäntö nostaa myös kotimaisten yrityksen hallinnollista taakkaa ja kustannuksia.

Hyvän lainsäädännön aikaansaaminen ei edes vaadi syvällisempiä muutoksia yhteiskunnan rakenteisiin. Riittää että keskeiset yritystoimintaan vaikuttavat lait ovat riittävän selkeitä ja niistä löytyy punainen lanka miksi ne ovat olemassa.

Vaatisi lisäresursseja

Otetaan esimerkiksi verolait. Yritysverotuksessa elinkeinoverolaki ja arvonlisäverolaki ovat tärkeimpiä verolakeja. Elinkeinoverolaki on alun perin kirjoitettu vuonna 1968 ja arvonlisäverolaki vuonna 1993.

Tämän jälkeen niitä on joka eduskunnan istuntokaudella muutettu. Niistä on tullut tilkkutäkkejä. Muutoksia on tehty satoihin eri kohtiin – milloin kotimaisista lähtökohdista ja viime vuosina eniten EU:n ja OECD:n hankkeista johtuen.

Molemmat lait pitäisi kirjoittaa kokonaan uudelleen. Ruotsissa arvonlisäverolaki jo uudistettiin.

Lakien uudelleen kirjoittaminen vaatii paljon asiantuntijaresursseja. Samoin lakien soveltamisohjeiden. Useiden ministeriöiden lainkirjoittajat ovat aliresursoituja.

Harvoin elinkeinoelämän edustaja vaatii lisää asiantuntijoita ministeriöön, mutta tässä asiassa se olisi Suomen kilpailukyvyn vuoksi paikallaan.

Marko Silen
Johtaja
Helsingin seudun kauppakamari


Mielipidekirjoitus on julkaistu Kauppalehdessä 16.2.

Lue myös

Myyntijohdon vastuu kasvaa – käytännön vinkkejä modernin myynnin johtamiseen

Olin puhumassa aiheesta vuoden 2023 Nordic Sales Enablement –tapahtumassa, jossa paikalla oli isojen suomalaisten yritysten...

Mielipidekirjoitus: myös metropolialue tarvitsee edunvalvojia

Kun Helsingin seudusta tulee Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin metropolialue, koko Suomi menestyy.

Päivitetty 28.2.2023: Ukrainan tilanteen vaikutukset yrityksiin

Olemme koonneet pakotteisiin liittyvää tietoa, tietolähteitä ja toimintaohjeita tähän artikkeliin. Ukrainan kriisin laajennettua uusia pakotteita...