Marko Silen on johtaja Helsingin seudun kauppakamarissa. Neuvontapalvelut.

Mielipidekirjoitus: keskeisiä yritystoimintaa koskevia lakeja on kirjoitettava uudelleen

Kilpailukykyinen yrityslainsäädäntö on yksi valtioiden valtteja globaalissa kilpailussa.

Lainsäädännön toimivuudella on merkitystä kun yritykset päättävät sijoittautumisesta eri maihin. Toisaalta tulkinnanvarainen lainsäädäntö nostaa myös kotimaisten yrityksen hallinnollista taakkaa ja kustannuksia.

Hyvän lainsäädännön aikaansaaminen ei edes vaadi syvällisempiä muutoksia yhteiskunnan rakenteisiin. Riittää että keskeiset yritystoimintaan vaikuttavat lait ovat riittävän selkeitä ja niistä löytyy punainen lanka miksi ne ovat olemassa.

Vaatisi lisäresursseja

Otetaan esimerkiksi verolait. Yritysverotuksessa elinkeinoverolaki ja arvonlisäverolaki ovat tärkeimpiä verolakeja. Elinkeinoverolaki on alun perin kirjoitettu vuonna 1968 ja arvonlisäverolaki vuonna 1993.

Tämän jälkeen niitä on joka eduskunnan istuntokaudella muutettu. Niistä on tullut tilkkutäkkejä. Muutoksia on tehty satoihin eri kohtiin – milloin kotimaisista lähtökohdista ja viime vuosina eniten EU:n ja OECD:n hankkeista johtuen.

Molemmat lait pitäisi kirjoittaa kokonaan uudelleen. Ruotsissa arvonlisäverolaki jo uudistettiin.

Lakien uudelleen kirjoittaminen vaatii paljon asiantuntijaresursseja. Samoin lakien soveltamisohjeiden. Useiden ministeriöiden lainkirjoittajat ovat aliresursoituja.

Harvoin elinkeinoelämän edustaja vaatii lisää asiantuntijoita ministeriöön, mutta tässä asiassa se olisi Suomen kilpailukyvyn vuoksi paikallaan.

Marko Silen
Johtaja
Helsingin seudun kauppakamari


Mielipidekirjoitus on julkaistu Kauppalehdessä 16.2.

Lue myös

Päivitetty 28.6.2024: Ukrainan sodan vaikutukset yrityksiin

Olemme koonneet pakotteisiin liittyvää tietoa, tietolähteitä ja toimintaohjeita tähän artikkeliin. Venäjän aloitettua täysimittaisen hyökkäyssodan ja...

Neuvontapalvelut: SVOPin palautuksiin selkeyttä!

Marraskuussa 2023 tulleessa uusimmassa ohjeessa (dnro VH/6707/00.01.00/2023) oli vihdoinkin mukana myös verohallinnon kannanotto koskien suunnattua varojenjakoa SVOPista...

Mielipidekirjoitus: Migrin on aika siirtyä 2020-luvulle – ja siihen tarvitaan iso asennemuutos

Omistajuuden tulisi olla nykyistä näkyvämpää ja selkeämpää siten, että eri viranomaisilla...