Juhani Strömberg, Seedi

Miksi tiedolla johtamiseen pääseminen on niin vaikeaa?

Yksi keskeinen syy on liiketoimintaympäristön yleisessä kellotaajuuden kasvussa. Toinen tärkeä syy kytkeytyy tiiviisti edelliseen: Tiedolla johtamisen kehittäminen vaatii merkittävän mittakaavan panostamista.

Kuluneen kahden vuosikymmenen aikana elämäämme yrityksissä on enenevästi tahdittanut kasvava määrä teknisiä informaatiokanavia – perinteiset tekstiviestit ja sähköpostit ovat saaneet rinnalleen joukon uusia viestinnän ja sosiaalisen median kanavia, jotka pahimmillaan eivät anna rauhaa käyttäjilleen edes öisin. Tämä yhdessä liiketoimintaympäristön hektisyyden kasvamisen kanssa on luonut monessa liiketoiminnassa tilanteen, jossa johdon kannalta tuntuu järkevimmältä ajaa liiketoimintaa käsiohjauksella päivä kerrallaan eikä edes yrittää oikeasti mitään pitkäjänteisempää.

Pitää kyetä rauhoittumaan ja varaamaan aikaa kunnon ajattelulle ja keskusteluille avainhenkilöiden kesken. Täytyy pystyä raivaamaan kalenteria ja varaamaan aikaa konkreettisten suunnitelmien laadinnalle. On myös maltettava seurata ja ohjata toimeenpanoa kunnolla. Ja – ei vähiten tärkeimpänä asiana – on osattava mitata ja arvioida kehittämisen tulosten vaikuttavuutta. Ja juuri kaikki tämä on hankalaa, kun ympäristö vuosi vuodelta hektistyy ja päivittäinen ”oravanpyörä” pyörii koko ajan vinhemmin. Saatetaan ajatella, ettei edellä kuvattuun pitkäjänteisen johtamisen ”ylellisyyteen” kerta kaikkiaan enää ole aikaa eikä mahdollisuutta.

Kolmas oleellinen syy kumpuaa tiedolla johtamiseen liittyvistä muista väärinkäsityksistä. 

Tiedolla johtamista saatetaan pitää yhtenä tulevana ja menevänä ”hype-aaltona” monien joukossa. Saatetaan kokea, että tiedolla johtaminen keskittyy liikaa numeroihin ja tilastoihin jättäen kokeneiden avainhenkilöiden näkemyksen katveeseen. Saatetaan – oikeutetusti – ajatella myös niin, että tiedolla johtamisen pitää perustua numeroihin ja faktoihin, mutta jos niiden laatu on puutteellinen tai niitä ei ole käytettävissä, tiedolla johtaminen on mahdotonta: garbage in – garbage out.

Muun muassa kaikkea edellä kuvattua problematiikkaa ja siihen liittyviä konkreettisia ratkaisumalleja käsitellään Ratkaisutoimisto Seedin ja Kauppakamarin yhteistyössä toteuttamassa Tiedolla johtamisen tehovalmennus 2.2.2022 tilaisuudessa.

Tutustu kauppakamarikaupassa:


Kirjoittaja Juhani Strömberg on Ratkaisutoimisto Seedin, Seedigital-yksikön johtaja. Juhanilla on yli 40-vuoden työkokemus IT-palvelu- ja logistiikka-aloilta.

Hänet on myös toistuvasti, yli 10-vuoden ajan valittu Tietoviikko-lehden “100 suomalaista IT-vaikuttajaa”-listalle.

Lue myös

Myyntijohdon vastuu kasvaa – käytännön vinkkejä modernin myynnin johtamiseen

Olin puhumassa aiheesta vuoden 2023 Nordic Sales Enablement –tapahtumassa, jossa paikalla oli isojen suomalaisten yritysten...

Chambercast: Johdatko yritystäsi tiedolla vai tuurilla kohti tulevaa?

Tekniikan tohtori Juhani Strömberg keskustelee tuottaja Taina Parviaisen kanssa siitä, mitä tiedolla johtaminen pohjimmiltaan on...

Tiedolla johtamisella systemaattisesti kasvua ja kannattavuutta

Juuri nyt elämme poikkeusaikoja. Päätöksenteko perustuu väkisinkin puutteelliseen tietoon, ja meistä jokainen toimii enemmän tai...