reijo-karhinen-kauppakamarin-johtajaklubi

Osaamisen uudistaminen nostettava johtamisen ytimeen

Osaamisen uudistaminen on nostettava yritysten ydinprosesseihin ja johtamisen ytimeen. Muuten on vaikea menestyä nopeasti muuttuvassa maailmassa, sanoo vuorineuvos Reijo Karhinen.

Osaajapulasta puhutaan paljon etenkin pääkaupunkiseudulla. Sen sijaan yritysten kasvava osaamisvaje on jäänyt huomattavasti vähemmälle huomiolle. 

Tätä mieltä on työelämäprofessori Reijo Karhinen, jonka mielestä nopeasti muuttuvassa maailmassa menestyminen edellyttää ajattelutavan radikaalia muutosta. 

Osaamisen kehittämisen sijaan yrityksissä tulisi siirtyä osaamisen uudistamiseen. 

Jokaisen yritysjohtajan tulisikin nyt pohtia, onko yritykseni osaamistase tulevaisuuden kestävä 

Karhisen mukaan uuden oppimisen tarvetta kiihdyttää entisestään kaksi talouden perusteita ja koko yhteiskuntaa mullistavaa megatrendiä. Maailma siirtyy kiihtyvällä vauhdilla ei-digitaalisesta taloudesta digitaaliseen ja fossiilisesta taloudesta ei-fossiiliseen. 

Nämä megatrendit kasvattavat rajusti jo olemassa olevaa osaamisvajetta. Uudistumme liian hitaasti suhteessa muuttuvaan toimintaympäristöön. Aiemmin yrityksen kasvun suurin pullonkaula oli rahoitus. Nyt se on riittämätön osaaminen. 

Osaamisen uudistaminen lähtee johtamisesta 

Keskuskauppakamarin työ-, koulutus ja osaamisvaliokunnan puheenjohtajana toimiva Karhinen huomauttaa, että osaamisvaje on keskeinen osa laajempaa suomalaisen yhteiskunnan uudistumisvajetta. Tähän hän laskee mukaan hitaan talouskasvun, heikon tuottavuuskehityksen, vähäiset investoinnit ja julkisen talouden kestävyysvajeen. 

Karhisen mielestä suunnan kääntäminen edellyttää isoja asenteiden ja kulttuurin muutoksia sekä yritys- että yksilötasolla. 

Työnantajilla ensisijainen vastuu on nähdä tulevaisuuteen ja kertoa millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan. Siksi osaamisen uudistaminen on nostettava yhdeksi yritysten ydinprosesseista ja johdon agendan ytimeen. 

– Osaamisen uudistaminen ei tapahdu itsestään. Sitä on johdettava. 

Uuden oppiminen kilpailuvaltti työelämässä 

Työntekijän paras kilpailuvaltti nopeasti muuttuvilla työmarkkinoille on puolestaan uteliaisuus oppia uusia asioita. Tällaisista yksilöistä myös yrityksen kannattaa pitää kiinni ja antaa heille mahdollisuus oppia koko ajan uutta. 

– Uuden oppimisesta kiinnostuneet työntekijät ovat tulevaisuuden timantteja niukkuuden työmarkkinassa. 

Karhinen muistuttaa, että digitaalisuus ja siirtyminen päästöttömään talouteen muuttavat tulevina vuosina perusteellisesti pelikentän monella toimialalla. Merkittävä osa yrityksistä joutuu toteamaan, että nykyisellä liiketoimintamallilla ei pärjätä enää tulevaisuudessa. 

Moni asia on nyt mietittävä uudelleen. Tilalle on luotava kokonaan uusia liiketoimintamalleja. Tähän tarvitaan kokonaan uutta osaamista, jonka hahmottaminen vaatii johdolta vahvaa näkemyksellisyyttä. 

Johtajaklubista vahvistusta omille ajatuksille 

Karhinen puhui tammikuussa osaamisen johtamisesta ja pitkästä urastaan pankinjohtajana Helsingin seudun kauppakamarin Johtajaklubissa

Hänen mielestään hyvin fasilitoitu klubitapaaminen oli kiinnostava kokemus ja hyvä tilaisuus jakaa näkemyksiä yli toimialarajojen. 

Elämme aikaa, jossa toimintaympäristö muuttuu nopeammin kuin koskaan. On hyvä, jos omia havaintoja ja heikkoja signaaleja muutoksista voi peilata muiden kokemuksiin. 

– Tällainen vuorovaikutus vahvistaa omia ajatuksia ja lisää luottamusta tulevaan. 

Aiheesta lisää: Keskuskauppakamari julkaisi helmikuussa 2021 raportin Ratkaisuja osaamisvajeeseen

Lue myös

Suomi tarvitsee metropolipolitiikkaa – MetropoliAreenalla fokuksessa on Helsingin seudun menestys

Helsingin seudun maapinta-ala on vain reilun prosentin koko Suomesta, mutta täällä...

Vuoden johtaja 2023 on Elisan toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila

Helsingin seudun kauppakamarin Johtamisen ajankohtaispäivässä palkittiin johtajia. Neljättä kertaa jaetun Vuoden johtaja -tunnustuksen sai tänä...

Myyntijohdon vastuu kasvaa – käytännön vinkkejä modernin myynnin johtamiseen

Olin puhumassa aiheesta vuoden 2023 Nordic Sales Enablement –tapahtumassa, jossa paikalla oli isojen suomalaisten yritysten...