Artikkelikuva

Pääkaupunkiseudun kaupungit: metropolipolitiikalla vahvistetaan koko maan menestystä

Pääkaupunkiseudun kaupungit edellyttävät, että tuleva hallitus vahvistaa pääkaupunkiseudun sekä metropolialueen menestystä, globaalia saavutettavuutta, kestävää kehitystä ja kasvua. Helsingin seudun kauppakamari ottaa kantaa maankäytön ja liikenteen osalta hallitusohjelmatavoitteisiin.

Pääkaupunkiseudun julkaisemissa hallitusohjelmatavoitteissa on paljon elinkeinoelämän ja yritysten kannalta tärkeitä asioita, jotka on saatava uuden hallituksen työpöydälle.

 

Maankäytön ja liikenteen osalta kauppakamari on täysin samaa mieltä seuraavista kirjauksista:

– valtio sitoutuu aidosti tukemaan metropolialueen kasvua muun muassa luovuttamalla maa-alueitaan kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon ja suuntaamalla ARA:n kunnallistekniikka-avustuksia uudis- ja täydennysrakentamisalueille.

– vahvistetaan kaikkien osapuolten sitoutumista MAL-sopimuksiin.

– valtio sitoutuu koko Suomen kannalta merkittävien raideliikenneinvestointien toteuttamiseen ja kantaa päävastuun kyseessä olevista investoinneista
(Pisara, Suomi-rata, Lentorata, Tunnin juna) mukaan lukien Helsingin seudun pikaraitiotieinvestoinnit.

Sen sijaan kauppakamari on eri mieltä kaupunkien kanssa seuraavista:

– maankäytön suunnittelun ja lupamenettelyjen yksinkertaistaminen ja sujuvoittaminen vaatii puuttumista kuntien kaavoitusmonopoliin maankäytön ja rakennuslain uudistamisen yhteydessä. Niin ikään tienkäyttömaksuja mahdollistavaa lainsäädäntöä tulee valmistella vain, mikäli samalla uudistetaan liikenteen verotus kokonaisuudessaan. Lisäksi kauppakamari kannattaa omistamisen verotuksesta siirtymistä auton käytön verotukseen, kun verotusta uudistetaan, sanoo Helsingin seudun kauppakamarin johtaja Markku Lahtinen.

– alla olevat kasvuyrityksiin, innovaatiotoimintaan, työperäiseen maahanmuuttoon ja koulutukseen liittyvät kirjaukset ovat välttämättömiä Helsingin seudun kilpailukyvylle.

– pääkaupunkiseudun kasvuyritysekosysteemi nostetaan Euroopan viiden parhaan joukkoon ja kasvuyritysten syntyä ja sijoittumista seudulle tuetaan.

– valtio ja metropolialue sitoutuvat yhdessä resursoimaan pysyvän toimintamallin kansainvälisten osaajien saamiseksi ja takaavat englanninkieliset asiointipalvelut.

– ulkomaisen työntekijän oleskeluluvan käsittely saa kestää enintään viikon ja kolmansista maista tulevien työntekijöiden saatavuusharkinnasta luovutaan.

– koulutuspaikkoja lisätään pääkaupunkiseudulla ja erityisesti niillä aloilla, joilla osaajista on pulaa.

– valtio sujuvoittaa koulutus- ja työllistymispolkuja ja mahdollistaa tutkintojen täydentämisen joustavasti.

– valtio ja pääkaupunkiseudun kaupungit vakinaistavat International House Helsinki (IHH) –toimintamallin ja toimintamalliin liittyvät palvelunsa yhdeksi kokonaisuudeksi. Luodaan mahdollisuus hakea erityisasiantuntijan oleskelulupaa IHH:n kautta siten, että lupaprosessi kestää korkeintaan 24 tuntia.

– työperäisen maahanmuuton tehostaminen, lupaprosessien nopeuttaminen ja yksinkertaistaminen, kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden työelämään kiinnittäminen ja seudun asettautumispalvelujen kehittäminen on otettava sekä pk-seudun että koko Suomen tavoitteeksi, Lahtinen korostaa.

Lue myös

Peräti seitsemän edustajaa Uudeltamaalta! Mitä EU-vaalien tulos tarkoittaa metropolialueelle?

Suomen 15 uudesta EU-parlamenttiedustajasta peräti seitsemän edustajaa on Uudeltamaalta. Heistä vain...

Kannanotto: Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma MAL 2023 -luonnos

Helsingin seudun kauppakamarin kannanottona esitetään seuraavaa: Yleistä MAL 2023 on strateginen...

Kasvu Openin Kasvupolku® ohjelmiin valittiin yli 200 yritystä

Kasvu Open on Suomen suurin yritysten kasvun sparraaja, jonka visiona on auttaa jokaista suomalaista kasvuhaluista...