ATA carnet -tulliasiakirja väliaikaiseen tavaroiden vientiin.

Peru liittyi ATA carnet -järjestelmään – väliaikainen vienti helpottuu ja yksinkertaistuu

Peru liittyi ATA carnet -järjestelmään 30. huhtikuuta 2024. Tämä helpottaa merkittävästi väliaikaista vientiä Peruun. Perusta tuli kolmas maa, joka hyväksyy ATA carnet’ien käytön tavaroiden väliaikaisessa viennissä Latinalaisessa Amerikassa Chilen ja Meksikon jälkeen.

Makrotalouden vakaus ja kaupan avoimuus

Makrotalouden vakaus, kaupan avoimuus ja suotuisa kansainvälinen toimintaympäristö ovat mahdollistaneet Perun kehittymisen ylemmän keskitulotason taloudeksi. Maan vahva rahoitusjärjestelmä ja keskuspankin luotettavuus ovat edistäneet vakautta. Vaikka Perulla on haasteita, kuten ilmastonmuutoksen vaikutukset, eriarvoisuus ja luonnonvaroista riippuvainen talousmalli, uskotaan makrotaloudellisen ympäristön pysyvän vakaana jatkossakin.

Tulevaisuuden talousnäkymät

Perun talouden odotetaan elpyvän ja kasvavan 2,7 prosenttia vuonna 2024. Vuonna 2025 bkt:n ennustetaan kasvavan noin 2,4 prosenttia. Keskipitkällä aikavälillä bkt:n odotetaan kasvavan 2,4 prosentin vuosivauhtia pääasiassa uusien kaivosprojektien (Quellaveco, Toromocho-laajennus) tukemana. Maailmanpankin ennusteen mukaan Perun julkisen talouden alijäämä on tänä vuonna 2,4 prosenttia ja ensi vuonna kaksi prosenttia.

Talouskasvun monipuolistaminen

Perun talouskasvu on perustunut kaivosteollisuuteen, mutta maa pyrkii monipuolistamaan talouttaan. Merkittäviä toimialoja ovat kalastusteollisuus, fossiiliset polttoaineet, maataloustuotteet, rakentaminen, vähittäiskauppa, ravintolat sekä öljy ja kaasu. Palvelusektorin pääaloja ovat televiestintä- ja rahoituspalvelut. Peru on kuparin, sinkin, lyijyn ja kullan merkittävä tuottaja Latinalaisessa Amerikassa.

Mahdollisuudet suomalaisille yrityksille

Peru tarjoaa mahdollisuuksia eri alojen suomalaisille yrityksille, kuten kaivosteollisuudessa, tietoliikenteessä, kyberturvallisuudessa, digitalisaatiossa, energiassa, bio- ja kiertotaloudessa sekä terveydenhuollossa.

Anne Hatanpää
yhteyspäällikkö
kansainväliset asiat
Keskuskauppakamari

Jukka Säikkälä, ulkomaankaupan määräysten asiantuntija, Helsingin seudun kauppakamari: Viikon kysymys: Mitkä maat hyväksyvät ATA carnet tulliasiakirjan?

ATA carnet on kansainvälinen tulliasiakirja, jonka avulla tavaroita voidaan viedä sopimukseen liittyneisiin maihin tulli- ja verovapaasti korkeintaan yhden vuoden ajaksi. ATA carnet’elle voidaan myöntää jatkoaikaa tarvittaessa. Tämä on hyvä tarkistaa kauppakamarista. ATA carnet’eella voidaan viedä kaupallisia tavaranäytteitä, ammatinharjoittamisvälineitä ja näyttelytavaroita.

Lisätietoja www.atacarnet.fi

Lue myös

Päivitetty 28.6.2024: Ukrainan sodan vaikutukset yrityksiin

Olemme koonneet pakotteisiin liittyvää tietoa, tietolähteitä ja toimintaohjeita tähän artikkeliin. Venäjän aloitettua täysimittaisen hyökkäyssodan ja...

Saunarekka kuljetti Käärijän Euroviisuihin – väliaikaiseen vientiin hyödynnettiin ATA carnet’ia

Saunarekan viennissä käytettiin kauppakamareiden myöntämää ATA carnet’ia. ATA carnet on kansainvälinen...

ATA carnet nopeuttaa tavaroiden väliaikaista vientiä

Paperiteollisuuden parissa toimiva PR Rolls tarvitsee asiakirjoja erityisesti silloin, kun tavaroita viedään Venäjälle, Australiaan ja Sveitsiin. Kallio...