Artikkelikuva

Raskaan liikenteen uusille taukopaikoille akuutti tarve pääkaupunkiseudulla

Uudenmaan ELY-keskuksen tekemän selvityksen mukaan raskaalla liikenteellä on suuri tarve taukopaikoille etenkin pääkaupunkiseudulla. Nykyisten taukopaikkojen käyttöasteet ovat korkeat ja osalla alueista vuokrasopimus on päättymässä.

Kauppakamari pitää erittäin tärkeänä useiden raskaan liikenteen taukopaikkojen toteuttamista pääkaupunkiseudulla. Taukopaikkojen puute on jo hyvin pitkään kaikkien osapuolten tiedossa ollut ja moneen kertaan selvitetty ongelma, johon on välttämätöntä saada nopealla aikataululla toimiva ratkaisu, sanoo maankäyttö- ja liikenneasioiden päällikkö Tiina Pasuri.

Kysymys on muun muassa yhteiskunnan säätämien tauko- ja lepoaikavelvoitteiden täyttämisestä, liikenneturvallisuudesta ja Suomen kilpailukyvystä. Taukopaikkoja tarvitaan, jotta kuljetukset voidaan toimittaa perille oikeaan aikaan ja pysäköinti sekä raskas liikenne eivät ohjaudu katuverkolle.

Selvityksen tavoitteena on luoda raskaan liikenteen taukopaikkojen toteuttamisen kustannus- ja vastuunjakomalli Helsingin seudulle, kuntien ja valtion sitoutuminen siihen MAL-sopimuksessa sekä liiketaloudellisesti kannattavan toteutuskonseptin etsiminen palvelukokonaisuudelle.

– Logistiikkaan kohdistuu elinkeinoelämän taholta yhä kiristyviä vaatimuksia. Korkeatasoinen pääväyläverkko, jossa liikenne on sujuvaa ja matka-ajat ennustettavia, vähentää osaltaan Suomen syrjäisestä sijainnista yrityksille aiheutuvaa kilpailuhaittaa. Samalla myös liikenteen ympäristöhaitat pienenevät.

Taukopaikkojen osoittaminen on kriittinen kysymys paitsi elinkeinoelämän kuljetusten, myös pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmän toimivuuden näkökulmasta. Raskaan liikenteen taukopaikat ovat erottamaton osa toimivaa liikennejärjestelmää, jonka toteuttaminen on julkisen tahon vastuulla. Näin ollen valtion ja kuntien tulee huolehtia siitä, että taukopaikkoja on riittävästi tarkoituksenmukaisissa paikoissa.


Lue myös:

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelmassa varaudutaan vahvaan kasvuun

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelmassa varaudutaan vahvaan kasvuun

Lue myös

Arvioimme: pääkaupunkiseudulla lopetti viime vuonna ennätysmäärä yrityksiä

Suomessa lopetti arviolta 31 000 yritystä viime vuonna. Pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) lopettaneita yrityksiä...

Lausunto: Luonnos valtion väyläverkoston investointiohjelmaksi vuosille 2025–2032

Väylävirasto on pyytänyt Helsingin seudun kauppakamarin lausuntoa luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2025–2032.

Kannanotto: Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma MAL 2023 -luonnos

Helsingin seudun kauppakamarin kannanottona esitetään seuraavaa: Yleistä MAL 2023 on strateginen...