Artikkelikuva

Etätyö uudistaa yritysten toimintatapoja

Etätyötyön suurimmat hyödyt yrityksissä syntyvät uudistuneista työ- ja toimintatavoista, näin arvioi peräti 55 prosenttia Helsingin seudun kauppakamarin etätyökyselyn yritysvastaajista. Työpanoksesta keskimäärin 40–60 prosenttia tehdään etänä. Työnantajista puolet sallii etätyöt ulkomailta. Yleisin etätyöpäivien määrä on 3 päivää viikossa, mutta 2 ja 4 päivää on myös laajasti käytössä.

”Hyödyistä suurimmaksi nousevat uudistuneet työ- ja toimintatavat, mikä on vaikuttava tulos. Samat hyödyt olisivat olleet vapaasti poimittavissa yritystasolla jo ennen koronaa. Voi vaan kysyä, mitä muita vastaavia piileviä hyötyjä työpaikoilla jätetään käyttämättä pelkästään siksi, että toimintatapoja ei ole pakko muuttaa”, toteaa johtaja Markku Lahtinen Helsingin seudun kauppakamarista.

Vastaajista 56 prosenttia arvioi, että etätöiden lisääntymisestä ei ole ollut merkittäviä haittavaikutuksia. Toimintatapojen uudistumisen lisäksi muita merkittäviä hyötyjä koetaan olevan työhyvinvoinnin parantuminen, henkilöstön motivaation parantuminen sekä sairauspoissaolojen vähentyminen, mitkä kaikki heijastuvat suoraan yrityksen tuottavuuteen.

”Etätyöhön liittyy myös haasteita, mutta siirtyminen on tapahtunut yllättävän sujuvasti. Tulokset osoittavat, että hyödyt ovat niin isot, että etätyö on tullut jäädäkseen niissä töissä, joissa se on suinkin mahdollista”, Lahtinen jatkaa.

Etäkäytännöt on tärkeä sopia yhdessä henkilöstön kanssa 

Yritykset tuntuvat sallivan etätyön tekemiselle yllättävän väljät rajat. Vain yksi kolmasosa vastaajista asettaa työntekijälle sijaintiin tai etätyöpäivien määrään liittyviä rajoituksia. Päätösvalta on hyvin usein annettu tiimeille ja lähiesihenkilöille. Etätyökäytännöistä on kuitenkin tärkeä sopia yrityksessä selkeästi ja yksinkertaisesti, jotta vältytään turhilta epäselvyyksiltä.

”Kauppakamarin yritysneuvonnassa etätyön osalta eniten kysymyksiä herättää etätyön tekeminen ulkomailla. Siitä näyttää tulleen monelle yritykselle “rekrytointivaltti”, jota arvostavat kaiken ikäiset työntekijät. Tyypillisesti etätyö ulkomailla sallitaan muutaman viikon ajan vuodessa. Myös etätyöohjeista kysellään ahkerasti. Etätyöohjeet kannattaakin laatia huolella ja mielellään yhdessä henkilöstön kanssa, jolloin syntyy kaikkien kannalta toimivat pelisäännöt. On kuitenkin hyvä muistaa, että työnantaja on viime kädessä se, joka päättää missä ja miten työtä tehdään”, sanoo Helsingin seudun kauppakamarin johtava juristi Kirsi Parnila.

Puolet yritysvastaajista on antanut työntekijöiden käyttöön työpöytiä tai tuoleja. Muita työnantajan tukimuotoja- ja tapoja ovat muun muassa näytöt, hiiret, kuulokkeet ja nettiyhteyksien maksaminen. Myös erillinen etätyökorvaus nousi esiin yhtenä kannustimena. Hieman yllättävä tulos on se, että lisääntynyt etätyö ei ole vielä tässä vastaajajoukossa tuonut tarvetta muuttaa yrityksen toimitilaratkaisuja kuin osassa työpaikoilla, vaikka nykyinen etätyön määrä tuntuu olevan uusi vakiintumassa oleva normaali.

Kyselyn kohderyhmänä on Helsingin seudun kauppakamarin yritysneuvonnan asiakkaat. 218 vastaajaa edustavat eri kokoisia ja eri toimialojen yrityksiä. Data kerättiin elokuussa 2023.

Tulosyhteenveto etätyökyselystä syyskuussa 2023

Lue myös

Päivitetty 28.6.2024: Ukrainan sodan vaikutukset yrityksiin

Olemme koonneet pakotteisiin liittyvää tietoa, tietolähteitä ja toimintaohjeita tähän artikkeliin. Venäjän aloitettua täysimittaisen hyökkäyssodan ja...

Kannanotto: Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma MAL 2023 -luonnos

Helsingin seudun kauppakamarin kannanottona esitetään seuraavaa: Yleistä MAL 2023 on strateginen...

Etätyö ulkomailla

Etätyön tekeminen niin Suomessa kuin ulkomaillakin perustuu lähtökohtaisesti työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen.