Artikkelikuva

Helsingin seudun kauppakamarin lista hallitukselle yritysten elvytystoimenpiteiksi

Nyt tarvitaan uskottava selviytymisohjelma, jolla elinkelpoiset yritykset saadaan välittömän kysyntäshokin yli ja turhat konkurssit ja työpaikkojen menetykset minimoidaan. Hallituksen on priorisoitava toimia, jotka mahdollistavat nopean nousun kriisistä ja vauhdittavat talouden toipumista syksyllä ja ensi vuonna.

Helsingin seutu ja koko Suomi ovat täysin riippuvaisia ulkomaalaisesta työvoimasta. Nyt on tärkeää, että hallitus jatkaa määrätietoisesti lupaprosessien nopeuttamista ja asettamispalvelujen helpottamista sekä panostaa edelleen Talent Boost -toimenpideohjelman jatkamiseen.

– Ulkomaisten työntekijöiden työlupien käsittelyä on jatkettava mahdollisimman nopeasti. Samoin valtion tulee etsiä yhdessä yritysten kanssa luovia väliaikaisratkaisuja, joilla mahdollistetaan erityisasiantuntijoiden, ammattiosaajien ja kausityöntekijöiden saapuminen maahan terveysriskit huomioon ottaen, sanoo johtaja Markku Lahtinen Helsingin seudun kauppakamarista.

Koronakriisistä toipumiseksi tulee käynnistää uusia liikenneinvestointeja. Niihin liittyviä Helsingin seudun MAL-sopimusneuvotteluja on jatkettava viipymättä ja uusi sopimus allekirjoitettava kevään kuluessa, jotta sopimukseton tila ei enempää viivästytä seudun asuntotuotantoa ja liikennejärjestelmän kehittämistä.

– Kehysriihessä tulee tehdä päätökset valtion sitoutumisesta Helsingin seudun kiireellisimpään ratahankkeeseen eli Espoon kaupunkirataan (Leppävaara-Kauklahti) sekä lähijunaliikenteen varikkoihin pääradalle ja rantaradalle. Nämä uudistukset edistävät joukkoliikenteen käyttöä, sujuvoittavat työmatkaliikennettä ja lisäävät maankäyttömahdollisuuksia, sanoo maankäyttö- ja liikenneasioiden päällikkö Tiina Pasuri.

Osaamiseen panostaminen on keskeisessä asemassa Suomen nostamisessa koronakriisin jälkeen jaloilleen.  Hallitusohjelman osaamisen kehittämiseen liittyviä lyhyen ja pidemmän aikavälin toimia ja panostuksia on kuitenkin välttämätöntä tarkastella uudelleen, jotta toimet ovat oikea-aikaisia ja mahdollisimman vaikuttavia.

– Työelämän ja koulutustoimijoiden tiivis yhteys on koronakriisin jälkeisessä maailmassa aikaisempaankin tärkeämpää. Jotta yritykset pääsevät kriisin jälkeen jaloilleen mahdollisimman nopeasti, on saatavilla oltava oikeanlaista osaamista nopeasti ja joustavasti. On varmistettava, että tehtävät ja osaajat kohtaavat ja se edellyttää hallitukselta panostuksia työelämäyhteyden tiivistämiseen, sanoo asiantuntija Riikka Vataja.

Kauppakamarin viestit kehysriiheen 2020, 6.4.2020

Lue myös

Helsingin seudun yritysten EU-kannat

52 prosenttia Helsingin seudun yrityksistä vahvistaisi Uudenmaan roolia EU:n päätöksenteossa. 26 prosenttia ei, 21 prosenttia ei osaa...

Lausunto: Luonnos valtion väyläverkoston investointiohjelmaksi vuosille 2025–2032

Väylävirasto on pyytänyt Helsingin seudun kauppakamarin lausuntoa luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2025–2032.

Kannanotto: Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma MAL 2023 -luonnos

Helsingin seudun kauppakamarin kannanottona esitetään seuraavaa: Yleistä MAL 2023 on strateginen...