Artikkelikuva

Helsingin seudun yritysten suhdannenäkymissä varovaista toiveikkuutta – tilanne muuta maata huonompi

Kauppakamarien yrityskyselyyn vastanneiden yritysten talousnäkymissä näkyy nyt varovaista toiveikkuutta. Lomautusten ja irtisanomisten määrän arvioidaan vähentyvän Helsingin seudulla.

Helsingin seudun yritysten liikevaihtonäkymät ovat kirkastuneet hieman viime vuoden joulukuun lukemista. Kauppakamarien yrityskyselyyn vastanneista yrityksistä 37 prosenttia arvioi, että niiden liikevaihto kasvaa tai pysyy ennallaan seuraavan kahden kuukauden aikana. Vastaava luku joulukuussa oli 29,5 prosenttia. Myös yritysten arvioima konkurssin riski on hieman pienentynyt

– Helsingin seudun yritysten tilanne on edelleen muuta maata vakavampi sekä liikevaihtokehityksellä että koetulla konkurssiriskillä mitattuna. Ainoa valopilkku on toistaiseksi se, että henkilöstömäärät ovat pysyneet olosuhteisiin nähden hyvällä tasolla, mutta tilanne voi muuttua nopeasti, jos tiukkoihin rajoituksiin ei löydetä ratkaisuja ja rokotustahtia ei saada nostettua, arvioi johtaja Markku Lahtinen Helsingin seudun kauppakamarista.

Yritysten henkilömäärä on pysynyt pääosin ennallaan. Kyselyyn vastanneissa yrityksissä arvioidaan, että irtisanomisten ja lomautusten määrät vähenevät seuraavan kahden kuukauden aikana.

Lahtinen arvioi, että Helsingin seudun yrityksissä tilanne eri toimialojen välillä vaihtelee rajusti: matkailu-, ravintola- ja kuluttajaliiketoimintaan nojaavat palvelualat ovat yhä enemmän kovilla, kun pandemia jatkuu. Business Finlandin ja Valtiokonttorin koronatuet ovat auttaneet yrityksiä pahimman pandemiakriisin yli, mutta aktiivisia toimia tarvitaan yhä. Kaikki yritykset eivät myöskään kuulu yritystukien piiriin.

– Avointen vastausten perusteella vastaajat toivovat yritysten kustannustuen myöntämiseen lisää joustoja. Tuen koetaan sopivan huonosti tapauksiin, joissa yrityksen tilanne poikkeaa esimerkiksi oman toimialansa keskimäärisestä tilanteesta: joillekin muutoin elinkelpoisille yrityksille jo 10–20 % liikevaihdon pudotus voi olla jo vakava asia, jos kiinteitä kustannuksia ei ole mahdollista sopeuttaa. Lisäksi on ehdottoman tärkeää, että kustannustukien kattoa nostettaisiin nykyisestä 800 000 eurosta viipymättä niin ylös kuin se on EU-säännösten puitteissa mahdollista, Lahtinen sanoo.

Vaikka tilanne on yritysten mukaan kohentumassa, pandemiakriisi ei ole ohi. Korona aiheuttaa yrityksissä taloudellisia ongelmia vielä pitkään.

Kauppakamarikysely

Kauppakamarien kyselyyn vastasi helmikuun alussa Helsingin seudun kauppakamarin alueella 989 yritystä. Vastauksia kertyi laajasti Uudenmaan alueen eri toimialoilta ja erikokoisista yrityksistä.

Tutustu Helsingin seudun yritysten vastauksiin. 

Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu viime vuonna 17.3., 30.3., 20.4., 4.5., 18.5., 1.6., 23.6., 2.9., 8.10. ja 2.12. Kauppakamari julkaisi torstaina 4. helmikuuta kyselyn rokotuksia koskevan osion (Yritykset vaativat koronarokotuksia kattavammin työikäisille).

Vastaukset ja tiedotteet aiemmista kyselyistä löytyvät osoitteesta www.helsinki.chamber.fi.

Lue myös

Kannanotto: Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma MAL 2023 -luonnos

Helsingin seudun kauppakamarin kannanottona esitetään seuraavaa: Yleistä MAL 2023 on strateginen...

Neuvontapalvelut: TKI-toiminnan verovähennyksistä

Tutkimusyhteistyövähennyksen voi tehdä vain lain määritelmän täyttäviltä tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaatioilta ostettujen tutkimus- ja kehittämistoiminnan palvelujen perusteella, kun...

Afrikka – toimintaympäristö ja markkinamahdollisuudet

Kuten strategiassakin todetaan, markkina ei ole helppo, mutta se tarjoaa suuria mahdollisuuksia. Kohtaamalla haasteet yhteistyössä yritysten, julkishallinnon,...