Artikkelikuva

Kauppakamarin toimialakatsaus: Työllisyyden kasvutrendi erityisen voimakas Helsingin seudulla

Työllisyys on ollut voimakkaalla kasvu-uralla Helsingin seudulla. Kasvutrendi on selvästi muuta Suomea voimakkaampaa. Osa-aikatyötä tehdään nyt tuntuvasti enemmän. Yritysten suhdanteissa näkymät ovat Ukrainan sodan vuoksi sumuiset. Kasvu on kääntynyt laskuun kustannusten voimakkaan nousun vuoksi, selviää 6. huhtikuuta 2022 julkistetusta Helsingin seudun kauppakamarin toimialakatsauksesta.

Helsingin seudun työllisten ja työpaikkojen määrien kehitystä kuvaavat trendit kääntyivät kasvuun vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä ja trendien kasvu jatkui koko vuoden 2021 ajan. Sekä seudun työllisten että työpaikkojen määrät olivat loka-joulukuussa 2021 noin viisi prosenttia edellisvuotta korkeammalla tasolla. Myös koko maan työllisten määrän kasvu jatkui vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä. Vuoden takaiseen verrattuna työllisten määrä nousi koko maassa loka-joulukuussa 2021 noin neljä prosenttia.

– Työvoiman kysyntä näyttää jatkuvan voimakkaana lievästi negatiivisista suhdanneodotuksista huolimatta. Koronasta kärsineet toimialat rekrytoivat lisää väkeä, eikä muidenkaan päätoimialojen työvoiman tarve osoita laantumisen merkkejä verrattuna vuodenvaihteen tilanteeseen, painottaa johtaja Markku Lahtinen Helsingin seudun kauppakamarista.

Osa-aikatyön määrä kasvaa

Työllisyyden kasvusta suuri osa tuli Helsingin seudulla osa-aikaisten työsuhteiden lisäyksestä. Työllisyysaste nousi lähes kaikissa ikäryhmissä, eniten yli 60-vuotiaissa. Osa-aikatyön osuus kaikista työsuhteista oli Helsingin seudulla vakaasti 15 prosentin tuntumassa koko 2010-luvun, mutta osuus nousi kaksi prosenttiyksikköä vuonna 2021. Naisten osuus osa-aikatyössä on huomattavasti korkeampi kuin miehillä.

– Naapurimaassamme Ruotsissa osa-aikatyö on ollut suosittu tapa parantaa työn ja vapaa-ajan tasapainossa pysymistä ja Suomessa sen yleistyminen on nyt myös nähtävissä. Osa-aikatyön yleistymisen rinnalla myös freelance- ja kevytyrittäjyysmallit sekä useiden erilaisten tulonlähteiden yhdistäminen ovat tulleet pysyäkseen ja nämä tarjoavat työikäisille erinomaisia vaihtoehtoja siihen, että jaksetaan tehdä pitempiäkin työuria, kommentoi Eilakaislan toimitusjohtaja Erika Ehrnrooth.

Suhdannenäkymissä hiipumista

Helsingin seudun yritysten suhdannetilanne on neutraali (saldoluku on +1) ja suhdanneodotukset lievästi negatiiviset (-6). Toimialojen erot ovat tasoittuneet. Majoitus- ja ravitsemisalan sekä tapahtumateollisuuden suhdannetilanne on vuoden 2022 ensimmäisellä vuosineljänneksellä parantunut merkittävästi, näillä toimialoilla tulevan kevään suhdanneodotukset pysyvät vähintään tyydyttävinä verrattuna kahteen edelliseen vuoteen.

– Ukrainan sota, kallistuva energia, kasvaneet logistiikkakustannukset, raaka-aineiden saatavuus ja matkailun hiipuminen heijastuvat tässä kyselyssä eniten erityisesti kuljetus- ja varastointialan, rakennusalan ja kaupan alan yritysten suhdanneodotuksiin, Lahtinen arvioi.

Helsingin seutu on maan suurin ja kansainvälisin yritystoiminnan keskittymä, jossa sijaitsee 32 prosenttia maan työpaikoista ja tuotetaan 37 prosenttia maan bruttokansantuotteesta. Seudun yritystoiminta on erikoistunut informaatioaloihin, tukkukauppaan ja logistiikkaan sekä liike-elämän ja rahoituksen palveluihin. Helsingin seudun kauppakamarin toimialakatsaukset selvittävät alueen kilpailukykyä ja kehitystä säännöllisesti.

Liitteet:

Lue PDF Helsingin seudun toimialakatsaus 1 | 2022.pdf

Lue digijulkaisu  Helsingin seudun toimialakatsaus 1 | 2022


Lisätietoja:

Markku Lahtinen, johtaja, Helsingin seudun kauppakamari,
p. 050 571 3564, markku.lahtinen@helsinki.chamber.fi

Erika Ehrnrooth, Eilakaisla, toimitusjohtaja,
p. 030 6090 508, erika.ehrnrooth@eilakaisla.fi

Tiina Tikander, Helsingin seudun kauppakamari, viestintäpäällikkö,
p. 046 878 7540,tiina.tikander@helsinki.chamber.fi

Ylen uutiset 6.4.2022 (Helsingin seudun kauppakamarin toimialakatsaus 1/2022)

Kauppakamari: Työllisyyden kasvu erityisen voimakasta Helsingin seudulla

Ylen uutiset 7.4.2022

Irpinin täystuhoa paennut Andriy Boyar kyseli ystäviltään, mistä saisi töitä – vastaus löytyi Suomesta

Lue myös

Kannanotto: Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma MAL 2023 -luonnos

Helsingin seudun kauppakamarin kannanottona esitetään seuraavaa: Yleistä MAL 2023 on strateginen...

Työelämä ja työmarkkinat Helsingin seudulla – Kauppakamarin toimialakatsaus julkistettiin 6.4.2022

Helsingin seudun kauppakamarin vuoden 2022 ensimmäinen toimialakatsaus julkaistiin keskiviikkona 6. huhtikuuta...

Rakentaminen ja suhdanteet Helsingin seudulla – kauppakamarin toimialakatsauksen julkistus 12.1.2022

Helsingin seudun kauppakamarin vuoden 2021 neljäs toimialakatsaus julkistetaan keskiviikkona 12.1.2022 klo...