Artikkelikuva

Kutsu: ARVOVALTA – opas arvojen hyödyntämiseen 2020-luvun johtamis- ja asiantuntijatyössä

Haluatko tietää, mitä yrityksen arvot tulevat vaikuttamaan tulevaisuuden johtamiseen ja päätöksentekoon? Haluatko kuulla lisää, miten arvoja voidaan hyödyntää organisaation johtamisessa, myynnissä ja markkinoinnissa laajemmin? Tervetuloa Arvovalta -kirjan julkistustilaisuuteen 9.10.

Arvovalta-kirja tarjoaa ajankohtaisen näkökulman arvojen hyödyntämiseen kriisiviestinnässä sekä johtamis- ja asiantuntijatyössä. Arvot mielletään helposti vaikeasti hahmotettaviksi mainoslauseiksi, vaikka niiden pitäisi ennen kaikkea vastata sidosryhmien tärkeimpiin kysymyksiin ja tukea johtamista sekä asiantuntijatyötä.

Jokaiselle organisaatiolle on muotoutunut jonkinlaiset arvot, mutta niitä ei ole välttämättä kiteytetty eikä kirjattu muistiin. Jos arvojen kytkös arjen toimintoihin on vähäinen, on vaikea viestiä uskottavasti. Muuttuvassa maailmassa arvot kuitenkin vaikuttavat yhä vahvemmin myyntiin, työnantajakuvaan, maineeseen ja luottamukseen ja sitä kautta sidosryhmien valintoihin. Siten hyvin kiteytetyt, jalkautetut ja viestityt arvot luovat johtamiseen uudenlaista valtaa.

Kirja sisältää kiinnostavia haastatteluja ja tarjoaa myös viitekehyksen arvojen kiteyttämiseen. Mukana on myös useita viittauksia koronakriisiin ja kriisiviestintään laajemmin.

Syvällistä ja filosofista keskustelua herättävä teos on tarkoitettu ensisijaisesti yritysten johdolle ja omistajille, yrittäjille, hallitusten jäsenille, julkisen sektorin johtajille, viestintäammattilaisille ja viestiville asiantuntijoille.

Kirjan kirjoittaja KTT Jukka Saksi on johdon konsultti ja viestintäasiantuntija, jolla on johtajuuden viestintä- ja tutkimusyritys Johtaja on Media! Hänen yrityksensä konsultoi yritysten matkaa mediaksi, valmentaa johtajista taitavasti viestiviä arvojohtajia ja rakentaa asiantuntijabrändejä. Lisäksi yritys analysoi, tutkii ja valmentaa johtajuusviestintää.

Tervetuloa Arvovalta –kirjan julkistamistilaisuuteen pe 9.10. klo 8.30–10.30 kauppakamarille Koulutustila Metropoliin (Kalevankatu 12, 2. krs) tai striimiin.

Ilmoittautuminen kustannus@helsinki.chamber.fi

Lisätiedot: kirjasta: https://www.kauppakamarikauppa.fi/arvovalta-opas-arvojen-hyodyntamiseen-2020-luvun-johtamis-ja-asiantuntijatyossa.html

 ja julkistamistilaisuudesta:https://www.kauppakamarikauppa.fi/tapahtumat/arvovalta-kirjan-julkistamistilaisuus-9-10-2020.html 

 

 

 

Lue myös

Myyntijohdon vastuu kasvaa – käytännön vinkkejä modernin myynnin johtamiseen

Olin puhumassa aiheesta vuoden 2023 Nordic Sales Enablement –tapahtumassa, jossa paikalla oli isojen suomalaisten yritysten...

Lausunto: Hallituksen esitys ulkomaalaislain 5 luvun muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt ulkomaalaislain 5 luvun ja siihen liittyvien lakien uudistamisesta lausuntoa. Helsingin...

Miksi yrityksen arvot ovat oikeastaan rahaa?

Asiakkaamme tulevat tekemään tänä vuonna enemmän arvopohjaisia päätöksiä kuin koskaan aiemmin. Oli toimiala mikä tahansa. Olemmeko siihen...