Artikkelikuva

Suhdannepulssi: Kuluttajien kohonneet asuntolainakulut heijastuvat myös yritysten liiketoimintaan

Helsingin seudun yritysten suhdannenäkymistä ovat heikentyneet viime keväästä: 41 prosenttia vastaajista arvioi suhdanteiden heikkenevän paljon tai jonkin verran, parempia näkymiä odottaa vain 19 prosenttia vastaajista. Kaksi viidesosaa vastaajista ilmoitti kuluttajien kohonneiden asuntolainakustannusten heikentävän oman liiketoimintansa edellytyksiä. Seudun väestönkasvu palautui pandemiaa edeltävälle tasolle vuonna 2022, jolloin asukasmäärä kasvoi 19 000 henkeä. Kuluvan vuoden alkupuolella väestönkasvu kiihtyi edelleen ennätyksellisen vilkkaan maahanmuuton ansiosta.

Helsingin seudun kauppakamari selvittää Suhdannepulssissa yritysten arvioita suhdannetilanteesta kolmen kuukauden päähän. Suhdannepulssi toteutetaan kyselynä, jossa yritykset arvioivat suhdanteita arvoasteikolla 1–5. Suhdannepulssin yhteydessä julkaistaan erikoisteema, tällä kertaa Helsingin seudun väestökatsaus.

Helsingin seudun yritysten näkymät syksyä kohti näyttävät huonommalta kuin viime keväänä. Yritysten arviot kolmen kuukauden päähän ovat seuraavat: liikevaihdon kehitys (2,9), kannattavuus (2,7), työllisyyden kehitys (2,9) ja suhdannenäkymät kokonaisuudessaan (2,7). Toimialoista vaikeimmalta näyttää rakennusalalla (2,6), kuljetuksessa ja varastoinnissa (2,7) ja kaupan alalla (2,7).

”Suhdannenäkymät kokonaisuudessaan ovat heikentyneet viime keväästä. Huolestuttavaa on yritysten aikaisempaa hieman synkemmät arviot työllisyyden kehityksestä, mikä saattaa lisätä kuluttajien varovaisuutta investoida asuntoihin, käyttää palveluita ja ostaa kulutushyödykkeitä”, Helsingin seudun kauppakamarin johtaja Markku Lahtinen arvioi.

Yrityksiltä kysyttiin sitä, miten kuluttajien kohonneet asuntolainakustannukset heijastuvat liiketoimintaan. Peräti kaksi viidesosaa arvioi tilanteen heikentävän yrityksensä liiketoimintamahdollisuuksia. Puolet vastaajista ei nähnyt kuluttajien korkokustannuksilla olevan mitään vaikutuksia.

”Kohonneet korkokustannukset vaikuttavat myös yrityksiin välillisesti, vaikka oman liiketoiminnan ydin ei olisikaan kuluttajille suunnatuissa palveluissa. Yksi tekijä on asumisen hinnan nousu, mikä vaikeuttaa entisestään työvoiman saatavuutta ja liikkuvuutta Helsingin seudulla”, arvioi Lahtinen

Väestönkasvu ennätyksellistä maahanmuuton ansiosta: kuntien välillä isoja eroja  

Helsingin seudun alueiden välillä on suuria eroja väestökehityksen trendeissä. Pääkaupunkiseudun suurten kaupunkien (Espoo, Helsinki, Vantaa) väestönkasvu hidastui tuntuvasti pandemian aikana, ja vastaavasti KUUMA-seudun kasvu kiihtyi. Suunta kääntyi vuonna 2022, jolloin Espoon ja Helsingin väestönkasvu kiihtyi voimakkaasti ja myös Vantaan trendi kääntyi nousuun, kun puolestaan KUUMA-seudulla kasvu hiipui. Toisin kuin suurimmassa osassa muuta Suomea, Helsingin seudulla työikäinen väestö kasvaa edelleen.

”Väestönkasvu keskittyy taas suurin kaupunkeihin, Helsinkiin, Vantaalle sekä Espooseen, jossa väestönmuutos oli poikkeuksellista, lähes 3 prosenttia viimeksi kuluneen vuoden aikana”, Lahtinen toteaa.

Uudenmaan maakunnan nettomaahanmuutto nousi vuonna 2022 ennätykselliselle tasolle, yli 16 000 henkeen. Virosta muuttaneita oli 2010-luvun alkupuolella useana vuonna lähes puolet nettomuutosta, mutta viime vuosina huomattavasti vähemmän. Venäjältä muuttaneiden määrä moninkertaistui aikaisemmasta viime vuonna kuten myös ukrainalaisten määrä.

”Maahanmuutosta on hyvä muistaa, että Aasiasta saapuneiden osuus oli jo lähes puolet nettomaahanmuutosta. Sieltä suurimmat muuttovirrat tulivat viime vuonna Intiasta ja Filippiineiltä. Aasiassa on jatkossakin osaamista, jota Suomen yritykset tarvitsevat”, sanoo Lahtinen.

Elokuun ja huhtikuun Suhdannepulssit löytyvät kokonaisuudessaan Helsingin seudun kauppakamarin nettisivuilta.

Katso tallenne Suhdannepulssin julkistamisesta 30.8.2023 >>

Suhdannepulssi 2/2023 (pdf)

Lue myös

Kannanotto: Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma MAL 2023 -luonnos

Helsingin seudun kauppakamarin kannanottona esitetään seuraavaa: Yleistä MAL 2023 on strateginen...

Kilpailuetua kansainvälisestä työyhteisöstä 

”Meillä on valtava huoli siitä, miten tässä maassa riittää osaajia ja työntekijöitä ylläpitämään elinvoimaisuutta ja hyvinvointia tulevaisuudessa”,...

Turvallisuus-teema kiinnosti Espoon syysseminaarissa

Espoon perinteisessä syysseminaarissa Metropolian auditoriossa Karakalliossa pureuduttiin tällä kertaa turvallisuus-teemaan. Aihe oli ajankohtainen ja myös kiinnostava, sillä...