Artikkelikuva

Työperäisen maahanmuuton päätökset nopeasti toimeen, tärkeät liikennehankkeet etenevät

Helsingin seudun kauppakamari katsoo, että työperäisen maahanmuuton edistämispäätökset tulee toteuttaa nopeasti. Työperäisen maahanmuuton edistämisessä lupaprosessien nopeuttaminen on budjettiesityksessä tuntuva parannus. Helsingin seudun merkittävät liikennehankkeet etenevät, mutta asuntotuotantoa on vauhditettava.

Helsingin seudun kauppakamarin johtaja Markku Lahtinen arvioi budjettiriihen linjausten vaikutuksia Helsingin seudulle. Budjetin kirjaukset työperäisen maahanmuuton edistämiseksi ovat Lahtisen mukaan myönteisiä. – Nyt onkin huolehdittava siitä, että edistämistoimet toteutuvat käytännössä tällä vaalikaudella, hän painottaa. – Talent Boost -ohjelman jatkaminen ovat erittäin kannatettavaa. Kauppakamari tukee myös voimakkaasti hallituksen työllisyystoimissa lupaamaa tavoitetta lyhentää oleskelu- ja työlupakäsittelyaika yhteen kuukauteen vielä tällä vaalikaudella, Lahtinen painottaa.

Budjettiesityksessä kiitosta saa myös kirjaus selvittää nopean työluvan mahdollisuus erityisosaajille ja startup-yrittäjille. – Tervetullut aloite on käynnistää saatavuusharkinnan lieventämisen kokeilu vuoden 2021 aikana, arvioi Lahtinen. Kauppakamari korostaa, että Suomeen tarvitaan Talent Boost -kokonaisuutta tarkempi työperäisen maahanmuuton ohjelma, joka asettaa selkeät määrälliset tavoitteet ja työperäisen maahanmuuton vaikuttavuutta arvioivat mittarit viranomaisten palveluille, korkeakouluille ja talouskehitykselle.

Lahtisen mukaan Helsingin seudun MAL-sopimuksen hankkeet ovat etenemässä, mutta valtion rahoitusosuus on nyt jäämässä liian pieneksi.

– MAL-sopimuksessa ja budjettiesityksessä Helsingin seudun kehitystä jarruttaa se, että valtio ei osallistu omistamansa valtion rataverkon kehittämiseen ja ylläpitämiseen riittävällä panostuksella, Lahtinen sanoo. Kehäradan osalta valtion rahoitusosuus oli 70 %, nyt Espoon kaupunkiradassa kuntien kannettavaksi on jäämässä yhä suurempi osuus valtio rahoittaessa vain puolet sen ratahankkeiden kustannuksista.
– Pelkona on, että valtio ajaa samaa kustannustenjakoperiaatetta tunnin juna -hankkeisiin, Lahtinen jatkaa.

– Valtion tukeman asuntotuotannon edistäminen on budjettiesityksessä erityisesti Helsingin seudulle hieno ele, mutta se ei ratkaise pk-seudun kroonista asuntopulaa, sanoo Lahtinen. Helsingin seudulle tarvitaan vuosittain 16 500 uutta asuntoa, jotta pk-seudun kasvuun ja elinkeinoelämän tarpeisiin voidaan vastata. Ennakkotietojen mukaan tavoitteesta ollaan jäämässä ensi vuonna.

– Ammatillisen koulutuksen osalta nyt tehdyt tulevaisuusinvestoinnit ovat tervetulleita, mutta niitä tulee suunnata erityisesti työelämäyhteyden tukemiseen. – Ammatillisen koulutuksen tehtävä on tuottaa yrityksille osaavaa työvoimaa eikä se saa jäädä oppivelvollisuusiän pidentämisen jalkoihin. Ammatillista koulutusta kehittäessä ei voida sivuuttaa sitä tosiasiaa, että enemmistö opiskelijoista on yli 20-vuotiaita, Lahtinen korostaa.

Lue myös

Lausunto: Luonnos valtion väyläverkoston investointiohjelmaksi vuosille 2025–2032

Väylävirasto on pyytänyt Helsingin seudun kauppakamarin lausuntoa luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2025–2032.

Mielipidekirjoitus: Valtion ryhdistäydyttävä työperäisen maahanmuuton edistämisessä

Helsingin seudun kauppakamarin kyselyn mukaan kaksi kolmasosaa yrityksistä kertoo osaavan työvoiman...