Artikkelikuva

Uudellamaalla yhä liian vähän korkeakoulupaikkoja alueen tarpeeseen nähden – ”Uusimaalaiset nuoret selkeästi huonommassa asemassa kuin koko Suomessa keskimäärin”

Suomessa on 0,93 korkeakoulun aloituspaikkaa yhtä toisen asteen tutkinnon suorittanutta kohti. Uudellamaalla suhdeluku on 0,76, selkeästi pienempi kuin suurissa tai keskisuurissa korkeakoulumaakunnissa, selvitti Helsingin seudun kauppakamari. Tilanne ei ole korjaantunut edellisestä selvityksestä vuonna 2022.

Helsingin seudun kauppakamarin tarkastelussa verrattiin toisen asteen tutkinnon suorittaneita vuodelta 2022 ja korkeakoulujen aloituspaikkoja ja hakeneita (yhteishaun aloituspaikat) syksyllä 2022 ja keväällä 2023.

35 prosenttia kaikista korkeakoulujen ensisijaisista yhteishaun hakijoista hakee Uudellamaalla sijaitseviin korkeakouluihin. Uudenmaan aloituspaikkojen osuus koko maan yhteishaun aloituspaikoista on kuitenkin vain 26 prosenttia vuonna 2023.

Aloituspaikkojen määrä Uudenmaan korkeakouluissa on alimitoitettu suhteessa opiskelupaikkojen kysyntään ja tarpeeseen. Kysyntään vaikuttavat sekä opiskeluikäisten että toisen asteen tutkintojen suorittajien osuudet väestöstä ja maakunnan korkeakoulujen ensisijaisten hakijoiden määrä.  

Uudellamaalla asuu 31 prosenttia koko Suomen 19-vuotiaista ja täällä suoritetaan 31 prosenttia ammatillisista perustutkinnoista ja 34 prosenttia ylioppilastutkinnoista.

”Uusimaalaiset nuoret – sekä ylioppilastutkinnon että ammatillisen perustutkinnon suorittaneet – ovat edelleen selkeästi huonommassa asemassa kuin koko Suomessa keskimäärin”, sanoo Helsingin seudun kauppakamarin johtava asiantuntija Riikka Vataja.

Haaga-Helian ammattikorkeakoulu olisi valmis vastaanottamaan lisää opiskelijoita kampuksilleen Helsingissä.

”Ammattikorkeakouluumme olisi tarjolla enemmänkin motivoituneita opiskelijoita ja koulustamme valmistuneet sijoittuvat hyvin työmarkkinoille. Helsingin seudun korkeakoulujen aloituspaikkojen määrä on jo pitkään ollut epäsuhdassa alueen tarpeeseen ja väestöennusteeseen nähden”, sanoo Haaga-Helian rehtori Teemu Kokko

Helsingin seudun kauppakamarin koordinoima Ennakointikamari selvitti Helsingin seudun korkeakoulujen aloituspaikkajakaumaa vuonna 2022. Selvityksen mukaan Uudenmaan korkeakoulujen aloituspaikkojen lukumäärä jäi selvästi muuta Suomea alhaisemmaksi suhteessa alueen toisen asteen tutkinnon suorittaneisiin. Tilanne ei ole korjaantunut.

Tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala myönsi helmikuussa 2024 lisärahoituksen korkeakouluille uusiin aloituspaikkoihin vuosille 2024–2026.

”Pidän hyvänä kehityksenä sitä, että hallitusohjelmakirjauksen mukaisesti aloituspaikkoja suunnataan kasvukeskuksiin ja Uudenmaan korkeakoulut saavat lisää aloituspaikkoja. Kokonaiskuvaa lisärahoitus ei kuitenkaan muuta ja tärkeää on saada muutettua pidemmän aikavälin trendi”, Vataja sanoo.  

”Helsingin seudulla tuotetaan noin 40 prosenttia koko alueen bruttokansantuotteesta ja koko maan työpaikoista kolmannes on tällä alueella. On erittäin tärkeää, että alueen yritysten osaajatarpeisiin kyetään vastaamaan”, Vataja sanoo.

Helsingin seudun kauppakamarilla on noin 7 000 jäsentä. Helsingin seudun kauppakamarin toiminta-alue kattaa 21 kuntaa Uudenmaan alueella. Helsingin seudun kauppakamari tekee säännöllisesti selvityksiä toiminta-alueensa osaamis- ja rekrytointitilanteesta.

Korkeakoulupaikat Uudellamaalla ja koko Suomessa osoitteessa helsinki.chamber.fi keskiviikkona 13.3. kello 00.10

Lisätiedot:

Riikka Vataja, johtava asiantuntija, osaaminen, Helsingin seudun kauppakamari, riikka.vataja@helsinki.chamber.fi, +358 40 536 0954.

Teemu Kokko, rehtori, toimitusjohtaja, Haaga-Helian ammattikorkeakoulu, teemu.kokko@haaga-helia.fi, +358 50 555 1131

Olli Oja, Ennakointikamarin projektipäällikkö, olli.oja@helsinki.chamber.fi, +358 50 564 7586

Julkaisun ennakkopyynnöt: Heini Larros, viestintäjohtaja, Helsingin seudun kauppakamari, heini.larros@helsinki.chamber.fi, +358 40 526 9728

Lue myös

Kannanotto: Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma MAL 2023 -luonnos

Helsingin seudun kauppakamarin kannanottona esitetään seuraavaa: Yleistä MAL 2023 on strateginen...

Lausunto: Hallituksen esitys ulkomaalaislain 5 luvun muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt ulkomaalaislain 5 luvun ja siihen liittyvien lakien uudistamisesta lausuntoa. Helsingin...