Artikkelikuva

Uudenmaan kuntien omistamat kuntayhtiöt vääristävät kilpailua

Kuntayhtiöiden laajamittainen yritystoiminta Uudellamaalla ei edistä tasapuolista kilpailuasetelmaa yksityisen ja julkisen liiketoiminnan välillä. Kauppakamarin Kuntien liiketoiminta Uudellamaalla -selvitys korostaa, että epätasapuolinen kilpailuasetelma vääristää markkinoiden toimintaa.

Uudenmaan kunnat ovat merkittävä yritysten omistaja. Kunnallisten yhtiöiden liikevaihto on noussut vuonna 2019 lähes kolmeen miljardiin euroon ja työntekijämäärä 12 000 henkilöön. Uudenmaan alueella kuntayhtiöitä toimii jo yli 300, joista noin 150 harjoittaa merkittävää yritystoimintaa, selviää tänään julkaistusta Helsingin seudun kauppakamarin Kuntien liiketoiminta Uudellamaalla -selvityksestä.

Merkittävä osa kuntayhtiöiden liikevaihdosta kertyy Uudellamaalla kunnallisista energia- ja vuokra-asuntoyhtiöistä.

– Onko kuntien omistettava laajasti markkinoilla toimiva Palmia Oy, laboratoriopalveluja myyvä MetropoliLab Oy tai työterveyspalveluja myyvä Uudenmaan Työterveys Oy? Tarvitaanko markkinoilla HUS:n omistamaa Ortonia joka myy laidasta laitan erilaisia terveyspalveluja? kysyy johtaja Marko Silen Helsingin seudun kauppakamarista.

Kuntien omistamat liikelaitokset ja osakeyhtiöt tuottavat täysin samoja palveluja kuin vastaavat yksityiset palvelutarjoajat. Silenin mukaan Uudenmaan kuntayhtiöt vääristävät kilpailua. Kuntien tulisi tukea paikallista elinkeinoelämää ja edesauttaa yritysten kasvua hyvän toimintaympäristön mahdollistavalla toiminnalla ja julkisilla hankinnoilla eikä kilpailla yritysten kanssa.

– Julkisten hankintojen kautta yritykset voisivat saada hankkeita, jotka kehittävät niiden toimintaa paremmin kuin vaikeasti kohdennettavat julkiset rahoitustuet tai verohelpotukset. Julkisten hankintojen kautta mikroyritykset saisivat myös referenssejä, jotka parantaisivat niiden mahdollisuuksia pärjätä yksityisillä markkinoilla koti- ja ulkomailla, esittää Silen.

Kauppakamarin selvitys osoittaa, että kunnallisten In house-yhtiöiden toiminta vie tilaa yksityisen sektorin yrityksiltä. In house-yhtiöt ovat sisäisiä kuntayhtiöitä, jotka eivät suoraan toimi markkinoilla, mutta tuottavat usein vastaavia palveluja kuin yksityiset toiminnanharjoittajat.

– Kunnat voivat ostaa palveluja näiltä yhtiöitä ilman kilpailutusta. Viime vuosina on yleistynyt toimintamalli, jossa osa kunnista ostaa tällaisesta yhtiöstä vain muodollisen omistusosuuden ja kiertää tätä kautta hankintalakia, Silen sanoo.

Silen kertoo, että kauppakamarin kooste kuntayhtiöistä Uudenmaan alueella on vaatinut erityisen paljon selvitystyötä. 

– Vaikka kunta omistaisi yhtiöstä 100 prosenttia, sen tiedot eivät ole julkisuuslain piirissä. Kuntayhtiöiden tilinpäätökset tulisikin julkistaa avoimesti kuntien ja kuntakonsernien tilinpäätösten yhteydessä, Silen kehottaa.

Helsingin seutu

Helsingin seutu on maan suurin ja kansainvälisin yritystoiminnan keskittymä, jossa sijaitsee 32 prosenttia maan työpaikoista ja tuotetaan 37 prosenttia maan bruttokansantuotteesta.

 

Kuntien liiketoiminta Uudellamaalla 2020 -raportti

Lue myös

Lausunto: Luonnos Helsingin asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaksi 2024 (AM-ohjelma)

Helsingin kaupunginkanslia on pyytänyt kauppakamarin lausuntoa luonnoksesta Helsingin asumisen ja siihen...

Kannanotto: Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma MAL 2023 -luonnos

Helsingin seudun kauppakamarin kannanottona esitetään seuraavaa: Yleistä MAL 2023 on strateginen...

Lausunto: Valtion väyläverkoston investointiohjelma vuosille 2024-2031

Kauppakamari on antanut lausunnon Väylävirastolle valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2024-2031.