Artikkelikuva

Suomi tarvitsee liikenteelle uuden kokonaisvaltaisen rahoitusmallin

Helsingin seudun kauppakamari esittää, että tieliikenteen verotuksessa on siirryttävä auton omistamisen verotuksesta sen käytön verottamiseen. Käyttömaksuihin tulee luoda valtakunnallinen ratkaisu, joka ei heikennä yksittäisen alueen kilpailukykyä.

Kauppakamareiden mukaan pelkkä budjettirahoitus ei ole riittävä kattamaan liikenteen korjaus- ja investointivelkaa. Suomessa uuden kokonaisvaltaisen rahoitusmallin avulla on mahdollista tavoitella Ruotsin tasoa infran rahoituksessa sekä käynnistää uusia infrahankkeita etupainotteisesti.

Kauppakamarit ovat julkaisseet yhteisen vaaliohjelman, jossa ne asettavat lähtökohdat uudelle rahoitusmallille.

Kauppakamareiden mukaan uuden rahoitusmallin pitää pystyä vähentämään korjaus- ja investointivelkaa Suomen eri osissa. Uusi rahoitusmalli ei kuitenkaan saa nostaa teiden käytön nettokustannuksia. Lisäksi hankeyhtiöiden käyttöä yksittäisissä uusissa hankkeissa tulee edistää.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi korostaa, että väyläverkon kokonaisuuden sujuvuus on kriittinen asia talouskasvun, yritysten toimintaedellytysten sekä kilpailukyvyn kannalta.

– Suomi on eurooppalaisittain pullonpohja ja saari, mikä takaa sen, että meillä on logistisesti huonot lähtökohdat kilpailijamaihimme verrattuna. Maantieteelle emme voi mitään, mutta sitä vastoin meidän tulisi tehdä kaikkemme, jotta voimme taata kilpailukykyisen asemamme, hän sanoo.

Helsingin seudun kauppakamari esittää, että pitkällä tähtäimellä tieliikenteen verotuksessa on siirryttävä auton omistamisen verotuksesta sen käytön verottamiseen. Käyttömaksuihin tulee luoda valtakunnallinen ratkaisu, joka ei heikennä yksittäisen alueen kilpailukykyä.

– Esimerkiksi Helsingin seudulle esitetty alueellinen tiemaksu olisi ylimääräinen vero, joka nostaisi seudun jo ennestään korkeaa kustannustasoa. HSL:n selvittämän mallin mukaisen tiemaksun johdosta keskituloisen talouden autoilun kustannukset kasvaisivat keskimäärin 700–800 euroa vuodessa. Lisäksi maksun vaikutukset seudun asukkaisiin vaihtelisivat paljon asuinalueesta ja tulotasosta riippuen, painottaa maankäyttö- ja liikenneasioiden päällikkö Tiina Pasuri, Helsingin seudun kauppakamarista. Kuuntele »

Kauppakamarit korostavat, että Suomen on myös paremmin hyödynnettävä EU:n rahoitusmahdollisuudet liikenteelle.

Erityisen tärkeää on vaikuttaa liikenteen TEN-T-ydinverkkokäytävän laajentamiseen, jolloin Suomen mahdollisuudet kehittää olemassa olevaa liikenneinfrastruktuuria paranisivat.

 

Ratkaisuja Suomelle

Kauppakamareiden “Ratkaisuja Suomelle” -ohjelma tarjoaa kauppakamariryhmän panoksen Suomen tulevien vuosien haasteiden ratkaisemiseksi. Kauppakamariryhmä esittää uudistuksia muun muassa osaavan työvoiman, työllisyyden ja kestävän julkisen talouden ja sääntelyn kehittämiseksi. Lisäksi ohjelmassa esitetään itsesääntelyyn perustuvia ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan sekä liikenteen ja infrastruktuurin rahoitukseen.

Lue myös

Neuvontapalvelut: Yhteenvetoa ja poimintoja yritysverotuksen viimeaikaisista muutoksista

Uuden hallitusohjelman kynnyksellä on hyvä hetki katsoa taaksepäin ja käydä läpi niitä veromuutoksia, joita on tehty edellisellä hallituskaudella.

Helsingin seudun kauppakamari mukana SuomiAreenassa

Kauppakamari on vaikuttamassa osaajapulan ratkaisuihin ja tuo SuomiAreenan MTV-lavalle Kuinka ratkaisemme osaajapulan -keskustelun yhteistyössä Uudenmaan liiton kanssa 28.6.2023 klo 12–12.45.

Uudenmaan korkeakouluihin tarvitaan kipeästi lisää aloituspaikkoja

Helsingin seudun kauppakamarin koordinoima Ennakointikamari julkaisi helmikuussa 2022 selvityksen Korkeakoulujen aloituspaikat ja hakijat Uudellamaalla ja...