Artikkelikuva

Syksyllä käynnistyvällä opiskelijakilpailulla haetaan uusia ideoita ydinkeskustan tulevaisuuteen

Helsingin keskustakeskusteluun haetaan nyt uusia näkökulmia. Helsingin kaupunki, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto sekä Helsingin seudun kauppakamari käynnistävät syksyllä 2023 opiskelijoille suunnatun ideakilpailun.

Helsingin ydinkeskustasta ja sen tulevaisuudesta käydään vilkasta keskustelua. Keskustaa haastetaan monin tavoin. Vaikutuksensa ovat jättäneet koronapandemian myötä nopeasti lisääntynyt etätyö, verkkokaupan vauhdittama kaupan murros, liikkumisessa tapahtuneet muutokset sekä kauppakeskuksien valmistuminen hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle.

Keskustat ja niiden rooli ovat iso kansainvälinen kaupunkikehityksen teema. Yhä useammassa kaupungissa maailmalla investoidaan keskustojen viihtyisyyden ja vehreyden lisäämiseen sekä kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen. Keskustat nähdään yhä vahvemmin paikkoina, jonne ihmiset kokoontuvat tapaamaan toisiaan. Elämyksellisyys ja tapahtumallisuus ovat merkittävä osa keskustojen vetovoimaa.

Syksyllä alkavan opiskelijakilpailun kilpailutehtävänä on tuottaa ideoita Helsingin ydinkeskustan eläväisyyden ja vetovoiman kasvattamiseksi sekä ydinkeskustan omaleimaisuuden ja erityisroolin vahvistamiseksi. Ydinkeskustasta käytävään keskusteluun halutaan ratkaisuhakuisuutta.

”Toivomme, että kilpailutöissä nousee esille idearikkaita ja toteuttamiskelpoisia ehdotuksia. Helsingin keskusta voi varmasti olla paikka, jonne halutaan mennä ja joka tarjoaa nykyistä enemmän kiinnostavaa koettavaa aivan jokaiselle. Kannustamme eri tieteenalojen opiskelijoita mukaan. Keskustan tulevaisuuden ideoinnissa on tärkeää saada eri osaamisalojen näkemykset kohtaamaan”, sanoo toimialajohtaja Ville Lehmuskoski Helsingin kaupunkiympäristön toimialalta.

”Helsingin ydinkeskustan houkuttelevuuden lisääminen on yhteinen tavoitteemme. Nyt on oikea hetki päästä keskustan kehittämiseen liittyvässä polemiikissa seuraavaan vaiheeseen ja hakea aktiivisesti uusia, positiivisia ratkaisuja. Kaupat ja kaupalliset palvelut ovat merkittävä osa kaupunkikeskustan houkuttelevuutta. Tuoreet kehitysideat eri alojen opiskelijoilta, jotka ovat sekä tämän päivän että tulevaisuuden kuluttajia, kiinnostavat myös alueen yrityksiä”, toteaa Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtaja Pia Pakarinen.

Kilpailu rohkaisee esittämään ennakkoluuttomia ideoita

Kilpailuohjelma julkistetaan Helsinki Design Weekin aikana syyskuussa 2023, jonka jälkeen käynnistyy kilpailuryhmien rekisteröinti. Kilpailuun osallistuvat ryhmät voivat työskennellä vuoden 2023 loppuun asti ja kilpailun tulokset julkistetaan alkuvuodesta 2024.

Kilpailu on avoin kaikille opiskelijoille. Kilpailun järjestämisessä mukana ovat yliopistotahot Aalto-yliopiston rakennetun ympäristön laitos sekä Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston Urban Studies and Planning- ja Spatial Planning and Transportation Engineering -maisteriohjelmat sekä niiden opetuksesta vastaavat laitokset ja Geotieteiden ja maantieteen osasto.

”Opiskelijakilpailu Helsingin ydinkeskustan vetovoimaisuuden kehittämiseksi on itsessään hyvin vetovoimainen aihe opiskelijoille ja samalla haastavuudessaan oivallinen oppimistehtäväksi. Kansainväliset ja monialaiset opiskelijatiimit voivat parhaimmillaan tuottaa ennakkoluulottomia ideoita ja kauaskantoista näkemyksellisyyttä niihin tekijöihin ja tunnuspiirteisiin, joille Helsingin ydinkeskustan pysyvät ja nousevat vahvuudet rakentuvat,” toteaa professori Raine Mäntysalo Aalto-yliopistosta.

Kilpailuun on varattu palkinnoksi 25 000 euroa jaettavaksi palkittavien töiden kesken tuomariston päätöksen mukaisesti. Pyrkimyksenä on myös se, että kilpailun parhaat ideat pääsevät jatkokehitykseen ja niille etsitään toteutustapoja.

Lue myös

Lausunto: Helsingin ydinkeskustan liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnos

YLJS:n vaikutuksia on arvioitu olennaisella tavalla puutteellisesti, mikä tekee arvioinneista harhaanjohtavia. Elinvoimavaikutuksia ja liikenteellisiä vaikutuksia...

Ydinkeskustan kehittämisen opiskelijakilpailu ratkesi – voittajatyö on kunnianhimoinen kokonaisuus, mutta logistiikka jäi vaille huomiota 

Ytimessä-opiskelijakilpailu on päättynyt ja voittajatyö selvinnyt. Kilpailuun osallistui 23 opiskelijoista koostunutta...

Mitä ydinkeskustan elinvoima tarkoittaa poliitikoille ja päättäjille?

Helsingin keskustan elinvoiman parantaminen on varmasti kaikkien alueen vaikutuspiirissä toimivien tavoite. Yritysten näkökulmasta yksi keskeinen...