Muu koronainfo

Ohjeet rajanylitykseen koronapandemian aikana 27.1. alkaen

Rajavartiolaitoksen ohjeistus matkustajille maahantuloa koskien. Tällä valtioneuvoston päätöksen mukaisella Rajavartiolaitoksen ohjeistuksella annetaan tietoa maahantuloon kohdistuvista muutoksista 27.1.2021 lukien. Päätökset ovat voimassa 25.2.2021 asti.

Luettelo koronavirukselle työssä altistuneista

Työturvallisuuslain 40 a §:n mukaan työnantajalla on velvollisuus pitää luetteloa niistä henkilöistä, jotka ovat työssään altistuneet vakavan vaaran tai vakavan sairauden ihmiselle aiheuttaville biologisille tekijöille.

Koronasovellus ja yritykset

Keväästä alkaen on kehitetty THL:n tilauksesta mobiilisovellusta, jolla voitaisiin saada tieto henkilöille, jotka ovat olleet tekemisissä koronaan sairastuneen kanssa. Asiaa koskeva laki tuli voimaan 31.8.2020.