Artikkelit

Tulokset:

Opintovapaa

Työntekijällä on oikeus enintään kahden vuoden opintovapaaseen viiden vuoden aikana. Opintovapaaseen on oikeus työntekijällä, jonka...

Kenellä on oikeus opintovapaaseen?

Opintovapaata koskevat säännökset löytyvät opintovapaalaista ja opintovapaa-asetuksesta. Säännökset eivät koske oppisopimuskoulutusta.