Artikkelit

Tulokset:

Neuvontapalvelut: Yhtiölainsäädännön uudistaminen – oikeusministeriön työryhmä asetettu

Oikeusministeriö on myös asettanut työryhmän asunto-osakeyhtiölain ajantasaistamiseksi. Työryhmän tavoitteena on arvioida lain toimivuutta ja esittää...

Osakkeenomistajan kyselyoikeus

Muutoin osakkeenomistajalla on varsin vähän vaikutusmahdollisuuksia varsinkin suurissa yhtiöissä, kun omistusosuus yhtiön osakkeista ja äänivallasta...