Osakeyhtiölaki

Osakkeenomistajan kyselyoikeus

Mitä kyselyoikeudella tarkoitetaan? Osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa yhtiökokouksessa, joten osakkeenomistajan vaikutusmahdollisuudet osakeyhtiön toimintaan ovat rajoitetut. Yksimielisillä osakkeenomistajilla on myös mahdollisuus yhtiökokouksen vaihtoehtona tehdä yksimielinen päätös yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta.

Osakeyhtiön purkaminen selvitystilan kautta

Millä tavoin osakeyhtiön toiminta voi päättyä? Osakeyhtiön toiminta voi päättyä sulautumisen tai jakautumisen johdosta. Toiminta voi päättyä myös konkurssin johdosta, tai siitä syystä, että rekisteriviranomainen poistaa yhtiön rekisteristä, mikä on käytännössä harvinainen tilanne.

Suojaako osakeyhtiömuoto?

Usein lähdetään melko kategorisesti siitä että osakeyhtiö vastaa vain omista velvoitteistaan ja vain yhtiöllä olevalla varallisuudellaan. Lainsäädännössä on kuitenkin tilanteita, joissa tämä periaate voidaan ohittaa. Yhtiön velvoitteista voi joutua henkilökohtaiseen vastuuseen tai on tilanteita joissa yhtiölle hankitun omaisuuden voi joutua palauttamaan toisen yrityksen tai henkilön velasta.

Erilajiset osakkeet osakeyhtiössä

Osakeyhtiölain mukainen pääsääntö on, että kaikki osakkeet tuottavat yhtiössä yhtäläiset oikeudet. Tämä tarkoittaa sitä, että osakkeilla on yhtäläinen oikeus yhtiön varojenjaossa eli osingonjaossa ja pääoman palautuksessa. Lisäksi osakkeilla on yhtäläinen äänioikeus yhtiökokouksessa päätettäessä yhtiökokoukselle kuuluvista asioista.