Artikkelit

Tulokset:

Yhteistoimintalaki uudistuu – mikä muuttuu? – päivitetty

Hallituksen esitys uudeksi yhteistoimintalaiksi on annettu 30.9.2021. Yhteistoimintalaki uudistetaan kokonaan, ja uusi laki on tulossa voimaan vuonna 2022.

Yhteistoimintaneuvottelut ja yritystoiminnan muutoksista johtuvat muut kuin henkilöstön vähentämiseen liittyvät henkilöstövaikutukset

Yhteistoimintalain kuudennessa luvussa säädetään yhteistoimintamenettelystä silloin, kun työnantaja harkitsee sellaisia yritystoiminnan muutoksia tai töiden järjestelyjä,...