Kolme nuorta Taimiteko-kampanjan työntekijää seisoo veden äärellä ja esittelee iloisena taimea jonka ovat istuttamassa.

Taimiteko työllistää ja tekee hyvää

4H Suomen Taimiteko palkittiin Keskuskauppakamarin järjestämässä Vuoden vastuullisuusteko –kilpailussa 4.11.2021. Kilpailu järjestettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa.

Kauppakamari etsi vastuullisinta tekoa kilpailussaan, jonka finalisteiksi valikoituvat Suomen 4H-liiton Taimiteko ja Matkahuollon Porvoon kyläkyyti. Voittajaksi yleisö äänesti Taimiteon.

Luonnonvarakeskuksen mukaan Suomen metsät sitovat hiiltä ilmakehästä miljoonia tonneja vuodessa. Puustoon hiiltä on varastoitunut noin 700 miljoonaa tonnia ja kangasmetsien maaperään kaksi kertaa enemmän. Kasvaessaan metsä sitoo ilmakehän hiiltä auringonvalon ja veden avulla itseensä yhteyttämisen lopputuloksena

Miksi Taimiteko?

Nykyisten metsien ja metsäpohjien kyky sitoa hiiltä on rajallinen. Suomessa on edelleen alueita, joiden potentiaali hiilensidonnan osalta on hyödyntämättä. Näitä ovat muun muassa ns. peltoheitot ja muut metsitettävissä olevat maa-alueet. Taimiteko on konkreettisia toimenpiteitä hiilidioksidipäästöjen kompensoimiseksi.

– Taimiteon tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä. Siinä kompensoidaan niin yritystoiminnasta kuin yksityishenkilöiden arjesta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä lisäämällä hiilinieluja Suomeen. Teolla on lisäksi työllistävä vaikutus, sillä taimia istuttavat suomalaiset nuoret. Olemme työllistäneet jo 400 nuorta, toimitusjohtaja Tomi Alakoski Suomen 4H-liitosta sanoo.

Suomen 4H-liiton toimitutusjohtaja Tomi Alakoski
4H-liiton toimitusjohtaja Tomi Alakoski

Taimien istuttaminen eli Taimitekojen tekeminen uusille maa-alueille on monelta kantilta ajateltuna erityisen kannattavaa. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi metsitys onkin tällä hetkellä ainoa hiilipäästöjä sitova mekanismi.

Organisaatiot innolla mukana

Taimiteossa on mukana jo yli 80 yritystä ja yhteisöä. Myös yksityishenkilöt ovat tervetulleita mukaan.

– On ollut ilo huomata, kuinka merkittävänä Taimitekoa on pidetty erilaisissa organisaatioissa; suomalaisten yritysten, yhteisöjen ja säätiöiden ja keskuudessa, Alakoski kiittelee.

Osallistumalla Taimitekoon yritys, organisaatio tai yksityishenkilö voi toteuttaa konkreettisesti yhteiskuntavastuutaan taimien istuttamisen avulla. Taimien istutus lisää hiilinieluja Suomeen, torjuu ilmastonmuutosta ja työllistää nuoria.

– Taimilaskurin avulla voi laskea kuinka monta puuntaimea tulisi istuttaa, jotta valittu hiilidioksidimäärä sitoutuu metsään kiertoajan kuluessa. Samalla laskurista näkee myös työllistyneiden nuorten määrän.

Huipputeknologia-alan yritys Siili Solutions Oyj on hyvä esimerkki Taimiteon myönteisistä vaikutuksista koko työyhteisössä. Yrityksessä istutetaan vuosittain 43 puuntaimea jokaiselle työntekijälle.

– Siilin toiminta on hyvä esimerkki yhteisestä vastuusta ja siitä, että huipputeknologiaan erikoistunut yritys haluaa panostaa vastuullisuusasioihin, Alakoski summaa

Seuraa somessa:
www.4h.fi
www.taimiteko.fi
www.facebook.com/4hsuomi
Instagram: 4HSuomi

Ensimmäistä kertaa järjestetyssä Keskuskauppakamarin Vuoden vastuullisuusteko -kilpailussa voittajaksi äänestettiin 4H Suomen Taimiteko. Voittaja valittiin kahden finalistin väliltä yleisöäänestyksellä. Finalistin valintaa perusteltiin erityisesti sillä, että teko työllistää nuoria ja tekee konkreettisia toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi. Lue lisää

Lue myös

Neuvontapalvelut: Asiakkaan maksuongelmista aiheutuneet luottotappiot

Maailman tilanne muuttuu koko ajan. Kaikilla yrityksillä ja perheillä ei mene taloudellisesti hyvin. Jäävätkö laskunne maksamatta?

Hyvää joulua – tänä vuonna lahjoitamme syrjäytymistä ehkäisevään nuorisotyöhön

Pandemia, uutiset Euroopassa käytävästä sodasta ja taloustilanne aiheuttavat stressiä aikuisissa ja...

Pääkaupunkieutu elää uusista osaajista

Suomen taloustaivaalle on koronapandemian ja Ukrainan sodan myötä uinut synkkiä suhdannepilviä, jotka varjostavat myös pääkaupunkiseudun tulevaisuudennäkymiä. Aalto-yliopiston...