Liikenneala; lentokone, rahtilaiva, rekkaliikenne

Tärkeää asiaa liikennealan toimijoille – vastaa kyselyyn

Liikenteen automaation ja digitalisaation sosiaalinen ulottuvuus tuo muutoksia liikennealan työvoimaan.

Euroopan komissio harkitsee toimenpiteitä ja suosituksia, joilla liikennealan työvoiman siirtymistä automaatioon ja digitalisaatioon tuetaan. Vaikka liikenteen automaation ja digitalisaation tarkka tahti ja laajuus ei ole tiedossa (ja arviot siitä, kuinka monesta työpaikasta tai -tehtävästä tulee tulevaisuudessa tarpeettomia, vaihtelevat huomattavasti), yritysten on tehtävä suunnitelmia ja valmistauduttava kohtaamaan edessä olevat haasteet varmistaakseen siirtymän sujuvuuden.

Koska monet kuljetusyritykset ovat pk-yrityksiä, tämän kyselyn tavoitteena on selvittää, tarvitaanko ohjausta ja poliittisia toimenpiteitä, joilla tuetaan niiden siirtymistä automaatioon ja digitalisaatioon.

Kuljetusalan yrittäjä – vastaa kyselyyn

Enterprise Europe Network käsittelee vastaukset luottamuksellisesti ja välittää ne nimettöminä komissioon. Vastausaikaa on 13.6.2020 asti. 

Linkki kyselyyn  

 


Ilmailuala, tieliikenne, rautatieliikenne, meriliikenne, satamat, sisävesiliikenne, logistiikka, kaupunkiliikenne, matkustajaliikenne, rahtiliikenne


Yrityspalvelut käden ulottuvilla - Enterprise Europe Nwtwork

Lue myös

Tervetuloa vastaamaan alueelliseen osaamistarvekyselyyn 2023!

Kyselyn tuloksia hyödynnetään muun muassa jatkuvaan oppimiseen liittyvien rahoituksien kohteita suunniteltaessa. Jotta tulokset antavat mahdollisimman...

Lausunto: Hallituksen esitys ulkomaalaislain 5 luvun muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt ulkomaalaislain 5 luvun ja siihen liittyvien lakien uudistamisesta lausuntoa. Helsingin...

Covid-19 pandemian vaikutukset eurooppalaisten yritysten toimitusketjuihin – vastaa komission kyselyyn

Euroopan komissio kerää Enterprise Europe Network -verkoston kanssa tietoa koronaviruspandemian vaikutuksista...