Artikkelikuva

Business Espoo –yrityspalveluverkoston EEPA-kilpailun Suomen finalistiksi

Eurooppalainen yrittäjyyden edistämispalkinto (EEPA) jaetaan vuosittain menestyksekkäimmille yritystoiminnan ja yrittäjyyden edistäjille. Palkinto jaetaan SME Assembly tapahtuman yhteydessä. SME Assembly on komission ja EU-puheenjohtajana toimivan maan yhteistyössä järjestämä pk-yrittäjyyden edistämisen tapahtuma.

Eurooppalaisella yrittäjyyden edistämispalkinnolla on tarkoitus antaa tunnustusta menestyksekkäimmille yritystoiminnan ja yrittäjyyden edistäjille eri puolilla Eurooppaa, esitellä parhaita yrittäjyyden toimintalinjoja sekä käytäntöjä, lisätä tietoisuutta yrittäjyyden lisäarvosta sekä rohkaista ja kannustaa ryhtymään yrittäjäksi.

Suomi on perinteisesti pärjännyt hyvin tässä kilpailussa. Vuonna 2018 Kasvu Open voitti oman kategoriansa, joka oli ”Yritysten kansainvälistymisen tukeminen”.

Vuoden 2020 kilpailun kuusi sarjaa:

  • Yrittäjyyden edistäminen: Tunnustaa kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla aloitteita, jotka edistävät yrittäjyysajattelua varsinkin nuorten ja naisten keskuudessa.
  • Investointi yritystaitoihin: Tunnustaa kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla aloitteet yrittäjyyden, johtajuuden ja työn tekijöiden taitojen parantamiseksi.
  • Liiketoimintaympäristön parantaminen: Tunnustaa kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla innovatiivisia toimintaohjelmia, jotka edistävät yritysten perustamista ja kasvua, yksinkertaistavat yritysten lainsäädännöllisiä sekä hallinnollisia menettelyjä ja toteuttavat ”Think Small First” (”Pienet ensin”) -periaatetta asettamalla pk-yritykset etusijalle.
  • Yritysten kansainvälistymisen tukeminen: Tunnustaa ohjelmia ja aloitteita, jotka kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla rohkaisevat yrityksiä ja erityisesti pk-yrityksiä hyödyntämään Euroopan Unionin sisäisten ja ulkopuolisten markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia entistä paremmin.
  • Vihreiden markkinoiden ja resurssien tukeminen: Tunnustaa kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla toimintaohjelmia ja aloitteita, jotka tukevat pk-yritysten pääsyä vihreille markkinoille ja parantavat niiden resurssitehokkuutta esimerkiksi kehittämällä vihreitä taitoja, saamalla kysynnän ja tarjonnan vastaamaan toisiaan tai rahoittamalla.
  • Vastuullinen ja osallistuva yrittäjyys: Tunnustaa kansallisia, alueellisia tai paikallisia viranomaisten tai viranomaisten ja yrittäjien yhteisyritysten aloitteita, joilla edistetään pk-yritysten yhteiskuntavastuuta. Tässä sarjassa annetaan tunnustusta myös toimille, jotka edistävät heikossa asemassa olevien ryhmien, kuten työttömien – erityisesti pitkäaikaistyöttömien – sekä maahanmuuttajien, vammaisten tai etnisten vähemmistöjen yrittäjyyttä.

Valintaprosessi

Tuomariston pääpalkinto voidaan antaa mille tahansa sarjalle ja se myönnetään hakemukselle, jolla katsotaan olevan luovin ja inspiroivin yrittäjyysaloite Euroopassa.

Kaikille EU: n ja COSME-maiden tai Yhdistyneen kuningaskunnan alueella toimiville kansallisille, alueellisille tai paikallisille viranomaisille sekä viranomaisten ja yrittäjien yhteisyrityksille on oikeus osallistua, jos ne ovat vahvistaneet taloutta onnistuneiden aloitteiden avulla joko kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla.

Valintamenettely on kaksivaiheinen: vain kansallisen karsintavaiheen selvittäneet kilpailijat voidaan ottaa huomioon päätettäessä Euroopan palkinnoista. Korkea-arvoinen tuomaristo valitsee voittajat, jotka julkistetaan marraskuussa 2020 järjestettävässä palkintojenjakotilaisuudessa. Koska Euroopan komission uusi Green Deal sopimus on komission ensisijainen tavoite, kestävä näkökulma huomioidaan jokaisessa sarjassa.


Business Espoo kokoaa eri toimialojen yrittäjien, erikokoisten yritysten ja yrittäjyydestä kiinnostuneiden tarvitsemat palvelut fyysisesti yhteen paikkaan. Neuvoja, opastusta ja tukea tarvitsevat asiakkaat voidaan ohjata yhden palvelunumeron tai sähköisen yhteydenottolomakkeen kautta oikean asiantuntijan palveltavaksi. Espoon Yrittäjien jäsenyrityksille tämä tekee helpoksi ja nopeaksi tarpeellisen palvelun saamisen tarvitsematta hakea oikeaa kontaktia laajasta ja hyvin hajanaiselta näyttävästä yrityspalveluiden verkostosta, josta ei ole aina helppo hahmottaa itselle juuri sitä oikeaa palveluntarjoajaa.

Espoon Yrittäjät, Erkki Pärssinen, toimitusjohtaja 


Being a part of the Business Espoo network has brought us valuable connections with colleagues who are in parallel positions with services and skills that harmonize with our own. As a team we can support local businesses far better than alone. We are building up our network and they, in turn, are building us up.

EnterpriseEspoo, Sari Olsio, Customer Success Director, M.Sc.(Econ.)  


Helsingin seudun kauppakamarin tärkein tehtävä on vahvistaa yritysten menestystä Helsingin seudulla. Teemme aktiivista vaikuttamistyötä ja tarjoamme yritysten tarpeisiin perustuvaa palvelutoimintaa. Yritysten ja niiden sidosryhmien aktiivinen verkottaminen on ydintoimintaa ja erityisesti tähän Business Espoon verkosto vastaa loistavasti. Espoolaisia ja sen lähikuntien yrityksiä palvellaan nyt entistä sujuvammin ja kattavammin lukuisten toimijoiden avulla. Yhteistoiminta on nopeuttanut ja tehostanut yritysten asioiden hoitamista, tiedonvaihtoa sekä ajankohtaisista asioista tiedottamista yritysasiakkaille. Business Espoo on loistava esimerkki uudenlaisesta tavasta toimia asiakkaan parhaaksi!  

Helsingin seudun kauppakamari, Saija Äikäs, johtaja


Lue myös

Business Espoon Elinkeinofoorumissa pureuduttiin osaamispääomaan

Business Espoon perinteisessä Elinkeinofoorumissa tehtiin keskiviikkona 18.4. historiaa. Dipolin saliin ja livestream-linjoille oli ilmoittautunut ennätysyleisö...

Espoolle hopeaa Euroopan innovaatiopääkaupunki-kilpailussa 

Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtaja Pia Pakarinen hehkuttaa hopeasijaa. ”Kauppakamarin Espoon yksikkömme on ollut yhdessä Business...

Maailmantilanne ja turvallisuus aiheina Elinkeinofoorumissa

Kriisistä kasvuun -teemalla Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä puhui luottavaisesti Espoon kehityksestä. Hän uskoi, että Espoon kasvu jatkuu...