Kati Mattinen on Helsingin seudun kauppakamarin lakimies (työsuhdeasiat).

Tietoja vuoden 2023 TyEL- ja työttömyysvakuutusmaksuista

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat sopineet ehdotuksesta vuoden 2023 yksityisalojen työeläkevakuutusmaksuksi.

Työnantajan maksu on keskimäärin 17,39 prosenttia eläkemaksun perusteena olevista palkoista.

Työntekijän eläkemaksu on alle 53-vuotiailta ja 63 vuotta täyttäneiltä 7,15 prosenttia ja 53–62-vuotiailta 8,65 prosenttia.

Yrittäjien eläkemaksu alle 53-vuotiailta ja 63 vuotta täyttäneiltä on 24,10 prosenttia ja 53–62-vuotialta 25,60 prosenttia vahvistetusta työtulosta.

TyEL-maksu on keskimäärin 24,84 prosenttia maksun perusteena olevasta palkasta. Varsinainen TyEL-maksu on 24,4 prosenttia. Sen lisäksi työnantajilta peritään vuonna 2020 käytössä olleen tilapäisen työnantajamaksun alennuksen toinen takaisinmaksuerä.

Vuoden 2023 työttömyysvakuutusmaksuista
on annettu hallituksen esitys

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2023 olisi 1,5 prosenttia palkasta.

Työnantajan työttömyysturvamaksu olisi 0,52 prosenttia palkasta, jos palkkasumma on korkeintaan 2 251 500 euroa ja sen ylittävältä osalta 2,06 prosenttia palkasta.

Yrityksen osaomistajan maksama palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu olisi 0,75 prosenttia palkasta ja osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 0,52 prosenttia palkasta.

Omavastuumaksua ei perittäisi yrityksiltä, joiden palkkasumma olisi enintään 2 251 500 euroa. Täysimääräinen omavastuumaksu perittäisiin yrityksiltä, joiden palkkasumma olisi vähintään 36 024 000 euroa.

KauppakamariTietoa päivittävät lukuisat eri alojen asiantuntijat. Voit lähettää heille kysymyksiä Vastauspankin kautta. Tutustu tarkemmin asiantuntijoihimme!

Lue myös

Generaattoreiden ja lämmityslaitteiden keräys Ukrainaan käynnistyy pääkaupunkiseudulla

Helsinki, Espoo ja Vantaa pyytävät pääkaupunkiseudun alueen yrityksiä, yhteisöjä ja asukkaita...

Neuvontapalvelut: Osasairauspäiväraha – ja vuodenvaihteen lakimuutokset

Osa-aikaisen työn aloittaminen heti työkyvyttömyyden toteamisen jälkeen on mahdollista vain, jos työnantaja ja työntekijä ovat...

Neuvontapalvelut: Perhevapaat ja vuosiloma

Vuosiloman kertyminen perhevapaan aikana Perhevapaat ovat vuosilomalaissa työssäolon veroista aikaa lukuun ottamatta hoitovapaata ja poissaoloa perheenjäsenen tai...