Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtaja Pia Pakarinen.

Toimitusjohtajalta: Kasvu-uraa etsimässä

Hallituksen kehysriihessä päätettiin kasvua tukevista toimista, kirjoittaa Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtaja Pia Pakarinen.

Suomen taloudella on takana yli 15 vuoden kitukasvuinen jakso. Julkiset menot ovat kasvaneet, tuottavuus ja kilpailukyky heikentyneet ja vienti supistunut. Aiempien vuosikymmenten suotuisan talouskasvun olosuhteissa syntynyttä julkisen talouden menorakennetta ei ole kyetty sopeuttamaan nykytilanteeseen, jossa talouskasvu on paljon hitaampaa kuin verrokkimaissa ja väestön ikääntyminen heikentää huoltosuhdetta.

Hallituksen kehysriihessä päätettiin säästöistä ja veronkorotuksista. Tarkoituksena on pysäyttää valtion velkaantumista. Veronkorotusten osuus julkisen talouden vahvistamistoimista – liki puolet – oli ennakoitua suurempi. Veronkorotukset kohdistettiin kuitenkin erityisesti kulutukseen eikä työnteon ja investointien verotukseen, mikä tukee hallituksen työllisyyslinjaa ja kasvun tavoitteita.

Kehysriihessä päätettiin myös kasvua tukevista toimista. Kansainvälinen kilpailu puhtaan teollisuuden hankkeista on koko ajan kiristynyt. Monet Suomeen kaavailluista investointihankkeista ovat viivästyneet, keskeytyneet tai päätyneet muualle. Puhtaan siirtymän investoinneille myönnettiin kehysriihessä verohyvitys, joka on alustavasti 20 prosenttia hankkeen arvosta ja enintään 150 miljoonaa euroa hanketta kohden. Myös investointiluvitusta on määrä helpottaa. Valtiontalouden kannalta verohyvitys on erityisen edullinen toimenpide, koska hyvitystä ei jouduta antamaan, jos investoinnit jäävätkin tekemättä.

Kehysriihessä allokoitiin Suomen valtion pääomasijoituskonserni Tesiin 300 miljoonan euron sijoitus suoria sijoituksia varten. Tämän panostuksen tavoitteena on luoda yhdessä yksityisen rahoituksen kanssa noin 900 miljoonan euron rahoituskokonaisuus kasvuyrityksille, joiden kasvua rahoitusmahdollisuuksien kiristyminen on viime aikoina rajoittanut.

Talouskasvu perustuu erityisesti tuottavuuden kasvuun. Julkinen valta voi vaikuttaa lähinnä tuottavuuden kasvun edellytyksiin. T&K-rahoituspanostuksia lisättiin kehysriihessä vuodelle 2025 194 miljoonaa euroa ja miljardi euroa vuoteen 2027 mennessä.

Ilman osaavaa työvoimaa panostukset tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin eivät muunnu konkreettisiksi innovaatioiksi ja tuotantotoiminnan laajentumiseksi. Kasvu-uran löytyminen edellyttääkin T&K-panostusten lisäksi määrätietoista panostusta kansainvälisten osaajien houkutteluun.

Pia Pakarinen
toimitusjohtaja
Helsingin seudun kauppakamari
X (twitter): Pia_Pakarinen
LinkedIn: Pia Pakarinen

Lue myös

Toimitusjohtajalta: Panostusta pääkaupunkiseudun matkailuun

Vantaallakin majoituskapasiteettia on lisätty ripeään tahtiin, ja siellä sijaitsee kaksi Suomen suurinta hotellia. Koska huonekapasiteetti...

Toimitusjohtajalta: Hallitus töihin

Uuden hallituksen alkutaival on ollut hankala. Yrityksissä on seurattu julkisuudessa käytävää keskustelua suurella huolella. Työvoiman tarve on...

Toimitusjohtajalta: Suomi tarvitsee metropolipolitiikkaa

Helsingin seudulla, jonka maapinta-ala on vain 1,2 % koko maasta, asuu 28 % Suomen väestöstä, sijaitsee 33...