Artikkelikuva

Toimiva kaupunki houkuttaa osaajia

Pormestari Jan Vapaavuori uskoo, että entistä toimivampi Helsinki vetää osaajia ja yrityksiä myös maailmalta. Myös luotettavuus on epävarmoina aikoina entistä kovempi kilpailuvaltti.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) on tiivistänyt oman näkemyksensä pääkaupunkiseudun keskeisistä valteista laatimaansa kaupunkistrategiaan. Hän nostaa riman korkealle ja haluaa tehdä Helsingistä maailman toimivimman kaupungin.

– Uskon, että päivä päivältä parempi kaupunki vetää puoleensa osaajia ja yrityksiä myös ulkomailta. Toimivuus, luotettavuus ja ennakoitavuus ovat arvostettuja maailmassa, jossa epävarmuudet lisääntyvät ja kärjistyvät, Vapaavuori perustelee. Kauppakamari-lehden haastattelussa hän korostaa, että monimutkaisia haasteita ei ratkaista yksittäisillä tempuilla.

Toimiva kaupunki houkuttaa osaajia 2

Jan Vapaavuoren mielestä toimivuus, luotettavuus ja ennakoitavuus ovat Helsingin keskeiset valtit kansainvälisessä kilpailussa. Kuva: Jetro Stavén

– Hyvät toimintaedellytykset eivät synny tai ole syntymättä minkään yksittäisen asian vaikutuksesta. Toimivassa kaupungissa on paljon vahvuuksia mutta vähän heikkouksia.

Vapaavuori myöntää, että maailman toimivimman kaupungin eteen on tehtävä vielä paljon töitä. Konkreettinen esimerkki tästä ovat asukkaita rassaavat katutyöt.

– Niitä ei ole tähän asti hoidettu siten kuin maailman toimivimmassa kaupungissa kuuluisi. Käynnistin vuodenvaihteessa kokonaisvaltaisen hankkeen katutöiden sujuvuuden kehittämiseksi yhdessä Aalto-yliopiston ja Lean-osaajien kanssa.

Investointikyvystä tulee huolehtia

Helsingille nopea kasvu luo sekä mahdollisuuksia että haasteita. Vapaavuoren mielestä ensisijaisen tärkeää on huolehtia kaupungin investointikyvystä.

Helsingin on esimerkiksi pystyttävä rakentamaan 6000–7000 asuntoa joka vuosi. Lisäksi tarvitaan isoja investointeja esimerkiksi päiväkoteihin ja joukkoliikenteeseen.

– Investointikyky edellyttää talouden pitkäjänteistä ja vastuullista hoitoa sekä panostuksia elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin. Lisäksi Helsingin on panostettava entistä enemmän edunvalvontaansa, jotta hallituksen pääkaupungille epäedulliset uudistukset torjutaan.

Pormestarina Vapaavuori on profiloitunut näissä asioissa vahvasti. Tämä näkyi etenkin hallituksen kaavaileman maakunta- ja sote-uudistuksen vastustamisessa.

Helsinki eriytyy muusta maasta

Vapaavuori korostaa, että kaupunkien välinen eriytyminen kiihtyy muuttoliikkeen myötä entisestään. Hänen laskujensa mukaan Suomen 311 kunnasta alle puolessa asukasluku on suurempi kuin Helsingin asukasluvun vuotuinen kasvu.
– Tämä kuvastaa haasteidemme poikkeuksellisuutta muun maan kehitykseen verrattuna.

Vapaavuoren mielestä valtionhallinnossa tuntuu olevan kuitenkin vähän ymmärrystä Helsingin erityistarpeille.

– Suomessa on hyvin pitkä perinne maaseutu­politiikalle, ja eduskuntaan valittavat kansanedustajat tulevat valituksi ajaakseen nimenomaan kotipitäjänsä etua. Helsinkiläisten kohdalla samat hyveet tuntuvat kuitenkin kääntyvän synneiksi.

Vapaavuoren terveiset vaalien jälkeen muodostettavalle hallitukselle on selvä: valtion on pysyttävä pois tieltä ja annettava kaupungeille riittävästi tilaa toimia.

– Modernin kaupunkipolitiikan tulisi perustua valtion ja suurten kaupunkien väliseen sopimukselliseen kumppanuuteen, ei saneluun. Perustana tulee olla kaupunkien laaja itsehallinto, yleinen ja jakamaton toimivalta sekä riittävät taloudelliset resurssit.

Toimiva kaupunki houkuttaa osaajia

Poimintoja Helsingin kaupungin rahoituslaskelmasta 1.1.2017. Kuva: Jetro Stavén


Jan Vapaavuorta harmittaa, että valtionhallinnosta löytyy vain vähän ymmärrystä Helsingin erityistarpeille.

Raidehankkeet etusijalla

Vapaavuori näkee lupaavia avauksia valtion ja isojen kaupunkien tasapainoisesta kumppanuudesta. Yksi sellainen on hiljattain lanseerattu hankeyhtiömalli suurten infrahankkeiden edistämiseksi. Se voi avata mahdollisuuksia esimerkiksi kansainvälisen kilpailukyvyn ja koko maan saavutettavuuden kannalta tärkeälle Suomiradalle, joka mahdollistaisi nopean yhteyden Helsingin ja Tampereen välille Helsinki–Vantaan lentoaseman kautta.

– Helsingin näkökulmasta tulevissa liikenne­hankkeissa korostuvat Helsingin pikaraitiotiehankkeet sekä suora ja nopea lentokenttäyhteys eli Lentorata osana Suomirataa.

Vapaavuoren mielestä kaikki raideliikenteen kapasiteetin kasvattaminen palvelee pääkaupungin kestävän kasvun edellytyksiä. Perusedellytys tälle on maanalainen Pisararata, jolla purettaisiin päärautatieaseman ruuhkia.

Myös Helsingin ydinkeskustan elinvoiman turvaaminen on Vapaavuoresta tärkeää. Kaupunki­strategiaan on kirjattu, että kävelykeskustan merkittävää laajentamista selvitetään. Samalla käydään läpi edellytykset maanalaiselle kokooja­kadulle, joka vähentäisi läpiajoliikennettä ja satamien raskasta liikennettä kaduilla.

– Oma motiivini tälle työlle on keskustan viihtyisyyden ja toimivuuden lisääminen. Keskusta on myös Helsingin tärkein näyteikkuna ulkomaailmaan. Siksi sen kehittämistä on katsottava isompana kokonaisuutena, yli ideologisten poteroiden ja puoluerajojen.

Lue myös

Suomi tarvitsee metropolipolitiikkaa – MetropoliAreenalla fokuksessa on Helsingin seudun menestys

Helsingin seudun maapinta-ala on vain reilun prosentin koko Suomesta, mutta täällä...

Kruunusillat voittoon Helsingin kaupungin Vuoden katutyömaa -kilpailussa

Helsingin kaupungin järjestämässä kilpailussa etsitään työmaata, jossa muun muassa väliaikaiset kulkureitit, viestintä ja esteettömyys on...

Kannanotto: Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma MAL 2023 -luonnos

Helsingin seudun kauppakamarin kannanottona esitetään seuraavaa: Yleistä MAL 2023 on strateginen...