Artikkelikuva

Toimiva liikennejärjestelmä on kuin verisuonisto

Metropoli tarvitsee liikenneinvestointeja – toimiva liikennejärjestelmä on verisuonisto, joka takaa Helsingin seudun elinvoiman.

Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välillä kulkevaa Raide-Jokerin pikaraitiotietä on rakennettu kohta viisi kuukautta. 25 kilometrin mittainen pikaraitiolinja korvaa valmistuessaan Helsingin seudun vilkkaimmin liikennöidyn bussilinjan 550.

Raide-Jokerin rahoituksen jakautumisesta sovittiin valtion ja Helsingin seudun kuntien välisellä maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL 2016–2019 -sopimuksella alkukesästä 2016. Raide-Jokerin lisäksi myös muut tuolloin solmitun MAL-sopimuksen toimenpiteet ovat edenneet hyvin. Nykyinen sopimuskausi päättyy tämän vuoden lopussa.

Kasvava metropoli tarvitsee toimivan liikennejärjestelmän. Se on seudun sydän ja verisuonisto, joka kuljettaa elintärkeät asiat – ihmiset, tavarat, ajatukset – oikeisiin paikkoihin oikeaan aikaan.


Mihin Helsingin seudun seuraavat liikenneinvestoinnit tulevat? Mitä liikenteessä ja liikkumisessa tapahtuu seuraavina vuosina? Miten seudun sydämestä ja verisuonista pidetään huolta?


Investoimalla, huolenpidolla ja sopivalla rasituksella. Näitä kaikkia on suunniteltu koko seudun voimin. Seuraavista toteutettavista liikennehankkeista käydään neuvotteluja juuri nyt.


Uudet MAL-sopimusneuvottelut kaudelle 2020–2023 ovat käynnissä. Sopimuksen pohjana on tänä keväänä valmistunut ja seudun päätöksenteossa hyväksytty MAL 2019 –suunnitelma » .

Se kertoo samalla seudun lähtökohdat ensimmäiselle 12-vuotiselle valtakunnalliselle liikennejärjestelmäsuunnitelmalle, jota valmistellaan liikenne- ja viestintäministeriön johdolla tämän ja ensi vuoden aikana.

Mihin investoidaan seuraavaksi?

Ajankohtaisuus liikenneinvestoinnissa tarkoittaa eri asiaa kuin ajankohtaisuus Twitterissä tai sovelluskehityksessä.

Liikennehankkeen matka suunnittelusta toteutukseen vie vuosia – mutta ne myös palvelevat vuosia – kymmeniä tai satoja.

MAL 2019 -suunnitelmassa vuoteen 2030 mennessä aloitettaviksi liikenneinvestoinneiksi on nostettu seudulle näinä vuosina tärkeimmät investoinnit, jotka on esitelty alla olevassa kuvassa.
(Klikkaa kuvaa, niin saat sen suuremmaksi)

 

Toimiva liikennejärjestelmä on kuin verisuonisto

 

Espoon kaupunkirata Kauklahteen

 • Espoon kaupunkiradan jatkaminen Leppävaarasta Kauklahteen mahdollistaa tiheän ja säännöllisen lähiliikenteen sekä parantaa kaukoliikenteen kehittämismahdollisuuksia tiheästä lähiliikenteestä riippumatta.
  Espoon kaupunkirata täydentää lännen suuntaan kaupunkirataverkkoa, johon kuuluvat myös Keravan ja Kehäradan raiteet.

Lähijunaliikenteen varikot pääradalle ja rantaradalle

 • Uudet lähiliikenteen varikot Pääradalle ja Rantaradalle toteutetaan siten, että molemmat ovat käytössä noin 2020-luvun puolivälissä.
  Lähijunaliikenteen lisääntyessä nykyinen Ilmalan varikko käy riittämättömäksi. Uudet varikot vapauttavat kapasiteettia Helsingin ratapihalta, sillä ne mahdollistavat liikennöinnin aloittamisen ja päättämisen matkustustarpeen kannalta optimaalisista paikoista.

Pisararata Pisara + -suunnitelman mukaisena

Pasila-Riihimäki, 2.vaihe

 • Pääradan kehittäminen on nykyjärjestelmän tehostamista ja keskeistä myös valtakunnallisen junaliikenteen toimivuuden kannalta.
  Pääradan lisäraideosuudet Keravan ja Jokelan välillä (Pasila – Riihimäki, 2. vaihe) mahdollistavat R-junien liikennöinnin 15 minuutin välein ja muina aikoina 20 minuutin välein.

Metron kapasiteetin parantaminen

 • Metro on laajentunut länteen, ja länsimetron jatkeen rakentaminen on käynnissä.
  Matkustajamäärien kasvaessa kapasiteetista pitää huolehtia eri tavoin ja mahdollistaa tiheämpi vuoroväli.

 Pikaratikkaverkosto

 • Pääkaupunkiseudulle suunnitelluilla viidellä pikaraitiotiehankkeella mahdollistetaan asuntotuotanto tiiviissä rakenteessa ja hyvillä sijainneilla.
  Kaikki hankkeet lisäävät kestävien kulkutapojen matkamääriä ja vähentävät hiilidioksidipäästöjä. Raide-Jokerin aloittamaa pikaraitioverkkoa laajennetaan, ja järjestyksessä seuraavina ovat Vihdintien, Vantaan (Mellunmäki–Tikkurila–Aviapolis–Lentoasema) ja Viikin–Malmin -pikaraitiotiet.

 Tieverkon parantaminen

 • Tieverkon liikenneyhteyksistä uusille merkittäville maankäyttökohteille huolehditaan.
  Ensisijaisia maankäytön edellyttämiä liittymä- ja tiejärjestelyjä ovat Kuninkaantammen eritasoliittymä, Hämeenlinnanväylän lisäkaistat sekä Malmin uuden maankäytön yhteydet ja Lahdenväylän parantaminen.

Valtakunnallisen tavaraliikenteen reitit

 • Tieinvestoinnit kohdistetaan valtakunnallisesti merkittäviin ja tavaraliikenteen toimivuutta parantaviin kohteisiin. Liikenneinvestointiohjelmassa ensisijaisina ovat Kehä III välillä Askisto-Pakkala, raskaan liikenteen palvelualueet, logistiikan poikittaisyhteys Keski-Uudellamaalla ja Lahdenväylän lisäkaistat välillä Kehä III–Koivukylänväylä.
  Investoinnit kestävään liikennejärjestelmään ja toimivaan seutuun takaavat, että Helsingin seutu on hyvinvoiva, elinvoimainen, vähäpäästöinen ja houkutteleva myös seuraavina vuosikymmeninä.

Mitä nyt tapahtuu?

Ennen suurten liikenneinvestointien rahoituspäätöksiä ja toteutusta kannattaa ottaa hyöty irti jo tehdyistä kehitystoimista.


Ennen vappua voimaantullut HSL:n vyöhykeuudistus on muuttanut liikkumistapoja Helsingin seudulla. ABCD-vyöhykkeet ovat lisänneet pysyvästi metron nousijamääriä varsinkin Espoon osuudella. Lähijunaliikenteen matkustajamäärä oli syyskuussa 9,4 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2018 syyskuussa.


Kaupunkipyörät ovat olleet huikea menestys tälläkin kaudella. Kausikäyttäjiä Helsingin ja Espoon kaupunkipyörillä on ollut tänä vuonna 61 000. Tänä kesänä kaupunkipyörät tulivat myös Vantaalle.


Kaupallisten toimijoiden asemattomat potkulaudat ovat näkyneet kesän ajan keskustassa. HSL taas on testannut tänä kesänä asemallista potkulautapalvelua Vuosaaressa toisen IdeaLab-kilpailun voittajan kanssa. Potkittavana on ollut yhteensä 300 perinteistä ja sähköllä toimivaa potkulautaa. Palvelun ylläpidosta on vastannut Samocat Sharing.


Espoossa taas kannattaa kokeilla kutsukyytiä. HSL aloitti syyskuussa 2019 yhteistyössä IdeaLab-kilpailun toisen voittajan ViaVanin kanssa kutsukyytipalvelun kokeilun, joka perustuu matkojen yhdistelyyn. Palvelun tarkoituksena on tarjota uusia liikkumisen ratkaisuja etenkin matkaketjujen ensimmäisille ja viimeisille osuuksille. Palvelu toimii ViaVanin mobiilisovelluksella.


Lokakuun puolivälissä aukesi uusi Pasilan asema. Kauko- ja lähiliikenne linkittyvät aivan uudella tavalla, ja kauppakeskus Tripla tarjoaa laajan palveluiden kirjon joukkoliikenteen käyttäjille.


Joukkoliikennepalvelua parannetaan joka vuosi. Ensi syksynä parannetaan viikonloppujen lähijunatarjontaa, kun Kehäradan ja A-junien vuorovälejä tihennetään. Hämeentien remontti etenee ja ratikat palaavat omille reiteilleen. Raitiolinjasto laajenee lähivuosina Ilmalaan ja Hernesaareen. Sen lisäksi raitiotieverkko täydentyy Pasilassa ja Jätkäsaaressa.


Ihmisten elämä ja arki rullaavat, kun liikkuminen on sujuvaa. Sen takaamiseksi teemme töitä joka päivä yhdessä Helsingin seudun asiantuntijoiden ja päättäjien kanssa.


Lue myös:

Mikä meitä liikuttaa? Viisi faktaa Helsingin seudun asukkaiden liikkumisesta

Mikä meitä liikuttaa? Viisi faktaa Helsingin seudun asukkaiden liikkumisesta

Ole vetovoimaisempi – 4 vinkkiä sujuvaan liikkumiseen

Ole vetovoimaisempi – 4 vinkkiä sujuvaan liikkumiseen

 

Lue myös

Lausunto: Helsingin ydinkeskustan liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnos

YLJS:n vaikutuksia on arvioitu olennaisella tavalla puutteellisesti, mikä tekee arvioinneista harhaanjohtavia. Elinvoimavaikutuksia ja liikenteellisiä vaikutuksia...

Lausunto: Viikinrannan–Lahdenväylän osayleiskaavaluonnos

Viikinrannan-Lahdenväylän osayleiskaavaluonnos Viikinrannan-Lahdenväylän alueen kaavoitustarpeen taustalla on Helsingin viimeisin kokonaisyleiskaava Yleiskaava 2016, jonka korkein hallinto-oikeus...

Helsingin liikennejärjestelyt ovat hankalat vielä pitkään

Helsingin seudun kauppakamari vaikuttaa seudun liikennejärjestelmän ja maankäytön suunnitteluun aktiivisesti. Kauppakamarin johtava asiantuntija Tiina Pasuri...